Coronavirus

print

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je algemene vragen over het coronavirus. Specifieke vragen die alleen gelden voor studenten, nieuwe studenten, medewerkers, leveranciers of bezoekers vind je via onderstaande links:

Blijf alert

We zien dat studenten medewerkers het soms lastig vinden om afstand van elkaar te houden. Ze schuiven bijvoorbeeld stoelen bij elkaar omdat dat nét wat prettiger communiceert. Of komen een uur voor aanvang van de les op school om studiegenoten nog even te treffen. Ook komt het voor dat in een lokaal of vergaderruimte meer mensen zijn dan toegestaan. Het is allemaal begrijpelijk maar écht niet de bedoeling. Blijf er alert op en spreek elkaar er ook op aan. Dit zijn de belangrijkste richtlijnen voor wat je wél kunt doen.

We passen de veelgestelde vragen regelmatig aan. Hieronder de algemene vragen, onderverdeeld in de volgende categorieën:

GEBOUWEN & BEREIKBAARHEID
1. Zijn de Avansgebouwen open?
2. Moet ik een mondkapje dragen in de gebouwen van Avans?
3. Voldoen de ventilatiesystemen in de gebouwen aan de RIVM-richtlijnen?
4. Hoe kan ik de Studenten Informatie Balie en het Studentendecanaat bereiken?

ONDERWIJS
5. Hoe organiseert Avans dit studiejaar het onderwijs en de tentamens?

EVENEMENTEN
6. Gaan de evenementen van Avans door?  

GEBOUWEN & BEREIKBAARHEID

1. Zijn de Avansgebouwen open?

Medewerkers mogen onder voorwaarden weer aanwezig zijn in de gebouwen. Zij zijn door hun eigen directie hierover geïnformeerd. Voor medewerkers blijft nog steeds gelden dat zij zoveel mogelijk thuis werken.
Ook studenten mogen weer beperkt in de gebouwen aanwezig zijn. Studenten ontvangen hun rooster via hun eigen opleiding. 
Check de openingstijden van de gebouwen en de catering.  


2. Moet ik een mondkapje dragen in de gebouwen van Avans?

Ja, sinds 4 november is het verplicht om een mondkapje te dragen in de gebouwen van Avans. Als je in een leslokaal of werkruimte zit met 1,5 meter afstand van elkaar, kan het mondkapje af. 
Conform de richtlijnen van de Rijksoverheid is het niet toegestaan om een spatscherm te dragen als vervanging van een mondkapje. Eten of drinken in een Avansgebouw mag, maar alleen zittend in een leslokaal, werkruimte of in de kantine. Je mondkapje mag dan af. Zorg wel dat je 1,5 meter afstand houdt tot elkaar.
Het dragen van mondkapjes is nadrukkelijk een aanvulling op de basisregels en geen vervanging daarvan. Het blijft dus van belang om afstand te houden, handen te ontsmetten, in de elleboog te hoesten en thuis te blijven bij klachten.


3. Voldoen de ventilatiesystemen in de gebouwen aan de RIVM-richtlijnen?

Ja, alle ventilatiesystemen die aan staan in onze gebouwen, werken met frisse buitenlucht. En de hoeveelheid schone lucht is meer dan het Bouwbesluit 2012 vereist. De RIVM raadt recirculatie van lucht af. Dat betekent dat sommige van onze koel- en/of ventilatiesystemen uit staan. In die ruimtes kunnen mensen nog steeds op een veilige manier werken of studeren, mits zij zich houden aan de RIVM-richtlijnen.
Ons advies is om ramen, waar mogelijk, open te zetten voor natuurlijke ventilatie. Voor Avans staat veiligheid van onze studenten en medewerkers voorop. We volgen daarin de richtlijnen van het RIVM.

4. Hoe kan ik de Studenten Informatie Balie en het Studentendecanaat bereiken?

De Studenten Informatie Balies op de Hogeschoollaan in Breda en aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch zijn per 1 oktober gesloten. Studenten kunnen wel contact opnemen voor het maken van een afspraak met een studentendecaan en voor overige vragen.
Je bereikt de Studenten Informatie Balie telefonisch en via WhatsApp op 088 - 525 75 50. Of ga naar ServicePunt en klik op 'Mijn studiezaken' voor meer informatie.

ONDERWIJS

5. Hoe organiseert Avans dit studiejaar het onderwijs en de tentamens?

Tot en met januari 2020 krijgen studenten hybride onderwijs: een mix van onderwijs op locatie en online onderwijs. Omdat het voor eerstejaars belangrijk is om elkaar en docenten te leren kennen, krijgen zij prioriteit. Zij mogen daarom vaker dan ouderejaars in de gebouwen zijn. Studenten horen van hun eigen opleiding hoe hun onderwijs eruit ziet.  

Er zijn studenten voor wie het echt niet mogelijk is om in de thuissituatie te studeren of online toetsen te maken. Voor die studenten maken we een uitzondering. Zij kunnen terecht in een van de Avansgebouwen, maar moeten dat wel aanvragen bij hun studieloopbaanbegeleider. 

EVENEMENTEN

6. Gaan de evenementen van Avans door?  

Een aantal grote evenementen gaat niet door of organiseren we in een andere vorm.  
Afgelaste evenementen worden tot nader order niet verplaatst naar een nieuwe datum. Ook is het niet toegestaan om nieuwe evenementen in te plannen. De evenementenruimtes gaan we zoveel mogelijk inzetten voor het onderwijs. De verdeling en toewijzing van deze ruimtes wordt centraal georganiseerd. Dat betekent dat we in periode 1 en 2 evenementen niet intern organiseren.


Staat je vraag hier niet bij?

Mail dan naar veiligheid@avans.nl


LET OP: Phishingmails in omloop

Internetcriminelen maken volop misbruik van de coronacrisis. Zo gaan er allerlei phisingmails rond. De nepmails zien er bijvoorbeeld uit alsof deze afkomstig zijn van het RIVM of aanbieders van hulp bij digitaal onderwijs. Wees hierop alert!
Zie ook dit nieuwsbericht hierover.

Laatst bijgewerkt op 5 november 2020.