Coronavirus

print

Medewerkers

 

Waar moet je als medewerker rekening mee houden? Lees meer in deze veelgestelde vragen en antwoorden, onderverdeeld in categorieën:

GEBOUWEN & OPENINGSTIJDEN
1. Zijn de Avansgebouwen open?
2. Waar moet ik rekening mee houden als ik in een Avansgebouw ben?
3. Kunnen er schotten tussen werkplekken geplaatst worden?
4. Mag ik naar Avans komen als ik hooikoorts heb?

PREVENTIE
5. Moet ik het melden bij Avans als ik als medewerker het coronavirus heb?

(THUIS)WERKEN
6. Ik moet (binnenkort) mijn wachtwoord van Avans verlengen. Kan ik dit vanuit huis doen?
7. Ik heb technische problemen bij het thuiswerken. Hoe kan ik hulp krijgen?
8. Hoe kan ik vanuit huis samenwerken met collega’s?
9. Welke programma’s mag ik wel en niet gebruiken voor videobellen?
10. Ik heb spullen nodig zoals een beeldscherm, toetsenbord of bureaustoel. Mag ik die ophalen en mee naar huis nemen?
11. Kan ik onderwijsmateriaal ophalen op mijn eigen locatie?
12. Welke kosten voor thuiswerken vergoedt Avans?
13. Kan Avans mij vragen om door te werken tijdens de vakantie?
14. Kan Avans mij vragen om ’s avonds te komen werken?

PERSONEEL & ORGANISATIE
15. Gaan sollicitatiegesprekken door?
16. Ik heb of kom in financiële problemen vanwege het coronavirus. Wat kan ik doen?
17. De kosten van mijn auto lopen door. Door het stopzetten van de woonwerkvergoeding word ik benadeeld. 
18. Ik heb een vraag voor DP&O waarop ik het antwoord niet vind. Waar kan ik die stellen?

LESGEVEN & ONDERWIJS
19. Hoe kan ik hulp krijgen bij het aanbieden van digitaal onderwijs?
20. Wat betekenen de coronamaatregelen voor de tentamenperiode?
21. Verandert er iets rondom auteursrechten, nu allerlei leveranciers gratis diensten aanbieden om online onderwijs mogelijk te maken?
22. Waar kan ik terecht met vragen over toetsing op afstand?
23. Kan ik een technisch laboratorium, werkplaats of atelier gebruiken voor digitaal onderwijs of onderzoeksactiviteiten? 

REIZEN
24. Waarmee moet ik rekening houden als ik deze zomer op vakantie ga?
25. Ik heb een reis of verblijf geboekt via Uniglobe. Dit kan niet doorgaan vanwege het coronavirus. Kan ik dit annuleren?
26. Kan ik nog steeds een elektrische auto van Avans gebruiken?
27. Kan ik mijn mobiliteitskaarten gewoon gebruiken?
28. Waarom ontvang ik vanaf 1 april geen reguliere reiskosten meer?
29. Mijn fiets staat nog op het NS-station. Kan die daar blijven staan? 

WELZIJN & MAATSCHAPPIJ
30. Hoe kan ik gezond thuiswerken? 
31. Ik ervaar stress vanwege de coronacrisis. Wat kan ik hieraan doen?
 

GEBOUWEN & OPENINGSTIJDEN

1. Zijn de Avansgebouwen open?

Sinds 11 mei zijn de atelierruimtes, laboratoria, werkplaatsen en andere praktijkruimtes, onder voorwaarden, open voor afstudeerders. Ook mogen docenten opnames maken in praktijkruimtes en mogen lectoren en docentonderzoekers laboratoria gebruiken voor onderzoeksactiviteiten.

Sinds dinsdag 2 juni is het voor medewerkers, onder voorwaarden, weer mogelijk om in de Avansgebouwen aanwezig te zijn. Hierbij gebruiken we maximaal 20 procent van de ruimtes. Je kunt dan weer op locatie komen werken, collega’s zien en in kleinere groepen overleggen. Als je aanwezig wilt zijn, stem je dit eerst af met je eigen directie. Jouw directie zorgt voor een rooster en informeert jou over de verdere afspraken.

In de week van de herexamens, 17 tot 23 augustus, gaat de catering open op de locaties: Onderwijsboulevard, Prof. Cobbenhagenlaan, Quadrium en Lovensdijkstraat. De openingstijden maken we nog bekend.

Vanaf 24 augustus gaat de catering weer op alle locaties open.
De openingstijden maken we nog bekend.

Als je op locatie bent, hou je je aan de volgende richtlijnen:

 • Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar
 • Schud geen handen
 • Was je handen regelmatig
 • Nies of hoest in je elleboog
 • Vermijd rechtstreeks contact met anderen
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna direct weg
 • Blijf thuis bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts
 • Blijf thuis als een huisgenoot koorts heeft en benauwd is
   

2. Waar moet ik rekening mee houden als ik in een Avansgebouw ben?

Voor medewerkers die weer in de Avansgebouwen aan het werk gaan, hebben we een presentatie met richtlijnen en uitgangspunten gemaakt. Hierin lees je bijvoorbeeld waar je rekening mee houdt als je je bevindt in een lesruimte, praktijkruimte, kantooromgeving of vergaderruimte. 
Deze presentatie is vanuit de academies ook gedeeld met alle Avansmedewerkers.

3. Kunnen er schotten tussen werkplekken geplaatst worden?

Bij Avans is dat niet nodig. Wie kiezen namelijk voor 1,5 meter afstand. Omdat we maar 20% van de capaciteit van de gebouwen gebruiken om in te werken, is het goed mogelijk om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Niet alleen als je aan een bureau zit, maar ook als je je door een ruimte beweegt. Het gebruik van schotten zou uitnodigen om meer bureaus in een ruimte te gebruiken, waardoor je juist dichterbij elkaar komt.

4. Mag ik naar Avans komen als ik hooikoorts heb?

Ja, in principe kan dat. We volgen daarmee de richtlijn van het RIVM.  Als je hooikoorts hebt, heb je elk jaar dezelfde klachten in ongeveer dezelfde periode. Je kunt dan goed aanvoelen of het hooikoortsklachten zijn. Blijf thuis als je daaraan twijfelt of als je klachten anders aanvoelen. Studenten moeten in dat geval wel contact opnemen met hun studieloopbaanbegeleider.

PREVENTIE

5. Moet ik het melden bij Avans als ik als medewerker het coronavirus heb?

Nee, dat is niet meer nodig. Aan het begin van de corona-uitbraak vroegen we iedereen binnen Avans om coronabesmettingen te melden via veiligheid@avans.nl. Hiermee konden we de impact van het coronavirus op het onderwijs in de gaten houden en de juiste vervolgmaatregelen nemen. Op dit moment is de situatie zodanig, dat deze meldingen niet langer nodig zijn.

Bij een ziekmelding volstaat weer het gebruikelijke proces. Medewerkers vinden hierover meer informatie op iAvans. 

(THUIS)WERKEN

6. Ik moet (binnenkort) mijn wachtwoord van Avans vervangen. Kan ik dit vanuit huis doen?

Nee, je kunt je wachtwoord het beste binnen de muren van Avans vervangen, anders leidt dit tot problemen. Aangezien we alle Avansgebouwen half maart moesten sluiten, hebben we tijdelijk nieuwe afspraken gemaakt over het vervangen van je Avanswachtwoord. Je ontvangt geen meldingen meer over het vervangen van je wachtwoord. Het laatste wachtwoord dat je hebt ingesteld blijft geldig totdat alle Avansgebouwen weer toegankelijk zijn. Wijzig je wachtwoord zodra de Avansgebouwen weer toegankelijk zijn.

Heb je ondanks deze nieuwe afspraken toch een melding ontvangen voor het vervangen van je Avanswachtwoord? Negeer deze dan en volg de afspraken zoals hierboven vermeld. Neem voor vragen contact op met ServicePunt of met de Servicelijn (088 - 525 88 88).
 

7. Ik heb technische problemen bij het thuiswerken. Hoe kan ik hulp krijgen?

Als je ICT-ondersteuning nodig hebt, ga je naar ServicePunt of je belt met Servicelijn (088 - 525 88 88).
We bieden zoveel mogelijk hulp of afstand. Als het toch nodig is om naar een Avansgebouw te komen, dan maakt een collega van de Servicelijn hiervoor een afspraak met je.

8. Hoe kan ik vanuit huis samenwerken met collega’s?

Je kunt via Teams met je collega’s vergaderen of samenwerken aan bestanden. Voor tips, kijk op de iAvans-pagina ‘Hoe werk je samen in Teams?’ of deze video over online vergaderen. Of bekijk deze uitleg over chatten in Teams.
Als je bestanden nodig hebt die op een netwerkschijf van Avans staan, bijvoorbeeld op de S-schijf, dan kun je daar vanuit huis alleen bij via de beveiligde thuiswerkomgeving van Avans. Dit werkt alleen als je mobiele telefoon hiervoor is geregistreerd bij ICT-Support. Je ontvangt dan een sms-code waarmee je kunt inloggen.
 

9. Welke programma’s mag ik wel en niet gebruiken voor videobellen?

Voor medewerkers van Avans is het niet toegestaan om de videobelsoftware ‘Zoom’ te gebruiken. Dit is een CvB-besluit. De veiligheid en privacy van persoonlijke en bedrijfsgegevens kunnen bij Zoom onvoldoende worden gegarandeerd. Ook studenten adviseren we om ‘Zoom’ niet voor studieactiviteiten te gebruiken.
Voor videobellen adviseren we je om Skype for Business of Teams te gebruiken. Deze programma’s bieden vergelijkbare functionaliteiten en zijn uitgebreid getoetst op privacy en veiligheid. Bovendien is er voor deze programma’s een verwerkersovereenkomst waarin de verantwoordelijkheden zijn geregeld met betrekking tot persoonsgegevens.


10. Ik heb spullen nodig zoals een beeldscherm, toetsenbord of bureaustoel. Mag ik die ophalen en mee naar huis nemen?

Spullen die je nodig hebt om thuis te kunnen werken kun je aanvragen bij jouw bedrijfs- of academiebureau. Als je spullen hebt aangevraagd, ontvang je een bericht van de contactpersoon van jouw bedrijfs- of academiebureau om deze spullen op te komen halen. Dit kan op locatie Hogeschoollaan in Breda. Afhalen kan alleen op deze locatie, omdat we op deze manier iedereen zo snel mogelijk kunnen voorzien van thuiswerkspullen. Afbouwen en straks weer opbouwen op één locatie werkt voor ons het snelst. 
Om ervoor te zorgen dat er niet meer dan 3 personen tegelijk samenkomen, geven we de thuiswerkspullen uit in tijdsvakken van maximaal 10 personen per uur. We verdelen dit daarom over 5 werkdagen. Afspraken plannen we in tussen 10.00 en 14.00 uur.
 

11. Kan ik onderwijsmateriaal ophalen op mijn eigen locatie?

Vanaf maandag 2 juni hoef je als medewerker geen toestemming meer te hebben van de afdeling Veiligheid om je spullen of onderwijsmaterialen op te halen. Denk aan mappen, boeken en lesvoorbereidingen. 
Voor alle locatiebezoeken geldt:

 • Je komt alleen, neem geen extra personen mee.
 • Je volgt de looproutes binnen de gebouwen.
 • Denk aan de hygiënemaatregelen.

Let op: bij klachten als koorts, (neus)verkoudheid of hoesten is het niet toegestaan om het pand te betreden. Houd in alle gevallen 1,5 meter afstand en vermijd fysiek contact. Bij het niet respecteren van deze regels, kan jou door het locatieteam de toegang tot de locatie worden geweigerd.


12. Welke kosten voor thuiswerken vergoedt Avans?

Avans probeert je zo goed mogelijk te faciliteren, ook thuis, en heeft dat al op verschillende manieren gedaan. Zo kun je bijvoorbeeld beschikken over een bureaustoel of beeldscherm. Avans komt medewerkers tegemoet in gemaakte kosten. Op dit moment werken we nog steeds overwegend thuis. Daarom gaat Avans in ieder geval tot 1 september uit van een tijdelijke regeling. De tijdelijke stopzetting van de tegemoetkoming in reiskosten is verlengd en er wordt een tweede onkostenvergoeding uitgekeerd. Meer informatie hierover lees je in het nieuwsbericht van 2 juni op @Avans.
Hardware, zoals benodigde kabeltjes, kun je in afstemming met je leidinggevende via Proquro bestellen.

13. Kan van mij gevraagd worden om door te werken tijdens de vakantie?

De zomervakantie (tot aanvang van het nieuwe studiejaar week 0) is een belangrijke periode voor rust en bezinning. Enkele academies starten het nieuwe academiejaar in week -1, onder andere vanwege toetsen en een groter aantal afstudeerbeoordelingen en zittingen. Daarbij gelden dezelfde kaders zoals die in het algemeen gelden:

 • Afspraken over de inzet van vakantie-uren maak je binnen je team en met je leidinggevende. Dit gaat altijd in overleg. 
 • Eind 2020 heeft iedere medewerker tenminste 90 procent van zijn of haar vakantie-uren opgenomen, tenzij hier expliciet andere afspraken over zijn gemaakt en vastgelegd tussen medewerker en leidinggevende. 

In principe kan er gewerkt worden binnen de openingstijden van de Avansgebouwen. Avans mag van medewerkers vragen om eerder op te starten. Waarbij we voldoen aan wet- en regelgeving en altijd met aandacht voor het welzijn van medewerkers. Lees de (juridische) achtergrondinformatie.

14. Kan van mij gevraagd worden om ’s avonds te komen werken?

Ons onderwijs op locatie moeten we in tijdsblokken organiseren. Dit leidt ertoe dat werktijden deels anders worden. Avans mag van medewerkers vragen om in de avonden te werken. Wel met inachtneming van het arbeidstijdenbesluit en ook hier met aandacht voor het welzijn van medewerkers. Er is dus altijd afstemming  tussen leidinggevende en medewerker. Ook gelden er vanuit de cao aanvullende voorwaarden. Zo is er voor functies tot en met schaal 10  een extra vergoeding bovenop het uurloon en is avondwerk voor medewerkers van 50 jaar en ouder in de cao gemaximeerd (2 dagdelen per week). Lees de (juridische) achtergrondinformatie.

PERSONEEL & ORGANISATIE


15. Gaan sollicitatiegesprekken door?

Sollicitatiegesprekken kunnen gewoon doorgaan. Voer deze gesprekken zoveel mogelijk digitaal. Als dat niet kan, dan kun je een gesprek inplannen tussen 08.30 en 16.30 uur in één van de 4 geopende Avansgebouwen. Geef aan de receptie door dat je sollicitatiegesprekken gepland hebt. Zij vangen dan zoals gebruikelijk de kandidaten op. Wij vragen je wel om te letten op de hygiënemaatregelen:

 • schud geen handen
 • was je handen regelmatig
 • nies of hoest in je elleboog
 • hou zoveel mogelijk afstand: 1,5 meter
 • probeer rechtstreeks contact met anderen te vermijden
 • gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna direct weg.

Heb je last van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, kom dan niet naar Avans. Plan dan een nieuwe datum in voor het sollicitatiegesprek of draag je werk over aan een collega. 
 

16. Ik heb of kom in financiële problemen vanwege het coronavirus. Wat kan ik doen?

Het kan zijn dat je financiële problemen hebt of voorziet als gevolg van de coronacrisis. Bijvoorbeeld als je partner zonder werk of inkomen thuis zit. Bespreek dit met je leidinggevende. Dan zoeken we samen met de HR Business Partner naar een oplossing. 
 

17. De kosten voor mijn auto lopen door. Door het stopzetten van de woonwerkvergoeding word ik benadeeld.

De woonwerkverkeervergoeding is een tegemoetkoming in de kosten, geen vergoeding. In de meeste gevallen is de besparing voor niet gekochte brandstof groter dan de niet ontvangen tegemoetkoming. Een collega die fulltime werkt en op 70 kilometer afstand woont, ontvangt € 107,- per maand aan woonwerkvergoeding. Doordat hij niet meer hoeft te tanken, bespaart hij meer dan € 300,- per maand.


18. Ik heb een vraag voor DP&O waarop ik het antwoord niet vind. Waar kan ik die stellen?

Voor veel vragen geldt dat de antwoorden in deze bijzondere situatie niet anders zijn dan anders. Die kun je zoals altijd terugvinden op MijnHR op iAvans. Vind je daar geen antwoord op je vraag, neem dan contact op met de HR Desk. Dit kan tussen 9.00 en 13.00 uur via 088 - 525 75 55 of stuur een e-mail naar HRDesk.DPO@avans.nl.

LESGEVEN & ONDERWIJS

19. Hoe kan ik hulp krijgen bij het aanbieden van digitaal onderwijs?

Docenten die hulp nodig hebben bij het online lesgeven, kunnen terecht bij hun ICTO-coach. De ICTO-coaches hebben hiervoor ook een handig online magazine ontwikkeld. Meer informatie over onderwijs op afstand staat ook op BijAvans.

Voor hulp of tips kun je ook terecht bij Multimedia Support. In deze Sway vind je handige tips over het maken en geven van onderwijs op afstand. 

En ten slotte kun je met je vragen ook terecht bij ICT-Support. Zij hebben ook middelen beschikbaar om digitaal onderwijs mogelijk te maken, zoals headsets. Deze zijn op afspraak af te halen in één van de geopende Avansgebouwen.
 

20. Wat betekenen de coronamaatregelen voor de tentamenperiode?

Tot de zomervakantie biedt Avans het onderwijs digitaal aan. Wat dit betekent voor de tentamens is voor elke opleiding maatwerk.
Toetsen nemen we zoveel mogelijk online af. Er zijn ook alternatieve toetsvormen, denk aan open boek-tentamens, mondelinge afname of inleveropdrachten zoals een essay.
Bij het online toetsen hebben we besloten om dit studiejaar geen ‘online proctoring’ toe te passen. Dit is het op afstand surveilleren, bijvoorbeeld met gebruik van webcams. Zowel op het vlak van privacy als techniek zijn er nu te veel risico’s. Meer informatie hierover lees je in de update van 24 april.
We beseffen dat docenten en medewerkers voor een lastige opgave staan en dat dit een forse belasting is. Om studievertraging voor de studenten te beperken is maatwerk de oplossing.

21. Verandert er iets rondom auteursrechten, nu allerlei leveranciers gratis diensten aanbieden om online onderwijs mogelijk te maken?

Nee, de auteursrechten blijven hetzelfde. Als een dienst gratis is, wil dat nog niet zeggen dat je het materiaal zomaar mag kopiëren en plaatsen in onze leeromgeving. Wil je toch gebruikmaken van delen van teksten, beeldmateriaal en andere publicaties? Dan gelden hiervoor de bestaande regels. In dit bericht lees je daar meer over.
 

22. Waar kan ik terecht met vragen over toetsing op afstand?

Alle toetsgerelateerde informatie vind je op https://www.bijavans.nl/paginas/toetsen-op-afstand. Hier vind je ook de beslisboom en de laatste ontwikkelingen op het gebied van ‘online proctoring’: het op afstand surveilleren, bijvoorbeeld met gebruik van webcams.
Dit studiejaar hebben we besloten om geen ‘online proctoring’ toe te passen. Zowel op het vlak van privacy als techniek zijn er nu te veel risico’s. Wel gaan we door met enkele pilots om te onderzoeken wat online proctoring op de langere termijn te bieden heeft.
De collega’s van het LIC denken graag met je mee over dit onderwerp en roepen je op om vooral vragen te blijven stellen.

23. Kan ik een technisch laboratorium, werkplaats of atelier gebruiken voor digitaal onderwijs of onderzoeksactiviteiten?

Avans stelt de atelierruimtes, laboratoria (ook de techlabs), werkplaatsen van onder andere de technische academies en andere praktijkruimtes op afspraak open voor studenten die voor hun afstudeerwerk zelfstandig gebruik moeten maken van de faciliteiten die aanwezig zijn. Daarnaast kunnen ook docenten en lectoren een verzoek indienen om deze ruimtes op afspraak te gebruiken. Lees hier het hele bericht.

REIZEN

24. Waarmee moet ik rekening houden als ik deze zomer op vakantie ga?

Het wordt deze zomer een vakantieperiode anders dan anders. We gunnen elkaar een echt vakantiegevoel waarin we hopelijk niet te veel beperkt worden door de genomen maatregelen en kunnen genieten in eigen huis, binnen- of buitenland. Voor de zomer en met name het op vakantie gaan, gelden enkele kaders: 

 • Ga verantwoordelijk om met het kiezen van je reisbestemming. Avans kan jou niets verbieden, maar vraagt je wel om je verantwoordelijkheid te nemen om een coronabesmetting zover als mogelijk te voorkomen. Eventuele ziekte als gevolg van corona door het bezoeken van een risicogebied, komt voor eigen rekening en risico.
 • Als je naar het buitenland bent gegaan en pas later kunt terugkeren, bijvoorbeeld door een verplichte quarantaine, dan kun je je niet beroepen op overmacht. 
 • Als je werkzaamheden niet op afstand kunnen uitvoeren, dan kan het zijn dat je verlof moet opnemen voor de periode dat je niet beschikbaar bent voor het uitvoeren van jouw werkzaamheden.

25. Ik heb een reis of verblijf geboekt via Uniglobe. Dit kan niet doorgaan vanwege het coronavirus. Kan ik dit annuleren?

Neem hiervoor contact op met Uniglobe: 010 - 241 2044 of via avans@Uniglobeat.nl. Zij kunnen de reis of de accommodatie annuleren en kijken of we het geld terugkrijgen. In een groot aantal gevallen, kan dat (gedeeltelijk). Bij vliegmaatschappijen ligt dat anders. Mogelijk kunnen ze een vliegticket omzetten in een voucher/tegoedbon die je bij een volgende boeking weer kunt gebruiken. Uniglobe kan precies uitzoeken waar iemand recht op heeft.
 

26. Kan ik nog steeds een elektrische auto van Avans gebruiken?

Ja, de elektrische deelauto’s op de locaties Hogeschoollaan en Bijster (Breda), Onderwijsboulevard (’s-Hertogenbosch) en Prof. Cobbenhagenlaan (Tilburg) kun je nog steeds gebruiken. Omdat locatie Lovensdijkstraat in Breda voorlopig beperkt open is, hebben we deze auto’s tot 1 september verplaatst naar locatie Hogeschoollaan.

De deelauto’s op locatie de Bijster zijn  in principe altijd beschikbaar, omdat dit terrein niet afgesloten is.

Goed om te weten: het coronavirus heeft weinig kans om te overleven op auto-onderdelen. Toch adviseren we je om je handen te wassen voordat je de auto gebruikt. Onderdelen die je vaak vast hebt, maak je schoon met een desinfecterend doekje.


27. Kan ik mijn mobiliteitskaarten gewoon gebruiken?

De huidige regeling met betrekking tot de mobiliteitskaart kan gekoppeld zijn aan een abonnementsvorm. Deze abonnementen worden door de NS tijdelijk stopgezet, zodat Avans dit geen onnodig geld kost. Medewerkers ontvangen rechtstreeks informatie van zowel Avans als de NS. Medewerkers die vanwege hun functie toch moeten reizen in de periode van de coronamaatregelen kunnen deze kosten declareren als dienstreis via HR selfservice.


28. Waarom ontvang ik vanaf 1 april geen reguliere reiskosten meer?

Op dit moment werken we nog steeds overwegend thuis, met als gevolg dat je geen kosten meer maakt voor woon-werkverkeer. Om die reden zet Avans de reguliere reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer tijdelijk stop. Om aan mogelijke extra thuiswerkkosten tegemoet te komen, keert Avans daarentegen aan iedere medewerker eenmalig een bedrag ‘tegemoetkoming thuiswerkkosten’ uit.

De reiskostenvergoeding wordt stopgezet vanaf 1 april 2020. De verrekening met de eerder ontvangen reiskosten en de tegemoetkoming thuiswerkkosten vindt plaats met de salarisuitbetaling van mei. 
Meer informatie lees je in het nieuwsbericht van 2 juni op @avans. 

29. Mijn fiets staat nog op het NS station. Kan die daar blijven staan?

Je kunt de fiets laten staan zolang je vanwege de huidige situatie niet reist naar Avans, de kosten hiervan worden niet aan jou doorbelast.

Mocht je de fiets tussentijds willen ophalen, gebruik dan niet je NS-businesscard voor de treinreis. De fiets kun je wel met je kaart uitchecken bij de fietsenstalling, maar meld dit dan bij de NS klantenservice zodat het abonnement niet wordt geactiveerd.

WELZIJN & MAATSCHAPPIJ

30. Hoe kan ik gezond thuiswerken?

In deze digitale brochure vind je een aantal tips die je helpen prettig te werken en gezond te blijven. Heb je vragen over de inrichting van de thuiswerkomgeving dan kun je terecht bij de collega's van Health Services of via 088-5257496. Ze geven je advies over manieren waarop je duurzaam gezond thuis kunt werken, en hoe je je werkplek goed in kunt richten. Heb je klachten? In de brochure lees je wat Health Services voor je kan betekenen.
 

31. Ik ervaar stress vanwege de coronacrisis. Wat kan ik hieraan doen?

Wees eerlijk over jezelf naar anderen: 
We zien hoe ongelooflijk hard iedereen aan het werk is om alle ballen in de lucht te houden. Vanaf het begin hebben we veel aandacht besteed aan het voorkomen van studievertraging voor studenten. Maar we zien dat dit makkelijker gezegd is dan gedaan. Inmiddels realiseert Avans zich steeds meer dat deze crisis een marathon wordt. Daarom moeten we meer dan ooit letten op elkaar. En niet vergeten om vooral ook op jezelf te letten. 

Zoek contact met elkaar:
Weet jij wat je kunt doen als je de situatie zwaar vindt? Steun vind je bij je collega’s, team en leidinggevende. Heb jij regelmatig een digitaal koffiemoment met je collega’s? En ook regelmatig een-op-een contact met je leidinggevende? Sociale steun, solidariteit en samen de schouders eronder zetten, vraagt – juist in deze tijden – om menselijk contact. Zoek dat op.

Een professioneel luisterend oor:
Soms zijn de uitdagingen zwaar en is het niet genoeg om het daarover te hebben met collega’s en je leidinggevende. Zowel voor fysieke of mentale zorgvragen, als voor een luisterend oor, kun je terecht bij Health Services. Hier zijn collega’s en professionele hulpverleners bereikbaar om, vertrouwelijk, naar jou te luisteren, je te adviseren en handvatten te bieden om met de situatie om te gaan. Ook kunnen ze je doorverwijzen als je op andere manieren beter geholpen kunt worden. 
Dus loop je vast? Neem dan contact op met Health Services via 088 - 525 7496 of via healthservices@avans.nl.

Hulp bij angst of bij rouw en verlies:
Als je worstelt met levensvragen of hulp nodig hebt bij angst of bij rouw en verlies, kan het lectoraat Zorg rond het Levenseinde je hierin ook ondersteunen. Dit lectoraat heeft veel expertise in het omgaan met zingevingsvragen rond ziekte of het einde van het leven of met de verwerking van een groot verlies. 
Graag stellen ze hun expertise ter beschikking aan de medewerkers van Avans. In één of meerdere persoonlijke gesprekken ondersteunt één van de kenniskringleden je op de onderwerpen waarmee je worstelt. Lees verder in het nieuwsbericht van 14 april.
 

 

Laatst bijgewerkt op 23 juli 2020.