Coronavirus

Medewerkers

 

Waar moet je als medewerker rekening mee houden? Lees meer in deze veelgestelde vragen en antwoorden, onderverdeeld in categorieën:

PREVENTIE
1. Moet ik het melden bij Avans als ik als medewerker het coronavirus heb?
2. Ik ben door Avans gevraagd om in de aangewezen Avansgebouwen aanwezig te zijn voor bepaalde taken. Wat wordt van mij verwacht?
3. Krijg ik doorbetaald als ik in quarantaine (in binnen- of buitenland) zit of verplicht in thuisisolatie moet?

THUISWERKEN
4. Ik heb last van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts en ben niet in staat om thuiswerkzaamheden te verrichten. Wat moet ik doen?
5. Ik heb niet de mogelijkheid om thuis te werken omdat ik een functie heb waarbij vooral fysieke aanwezigheid in de Avansgebouwen voor nodig is. Wat betekent dit voor mij?
6. Wat als er niet genoeg werk is om thuis te kunnen werken?
7. Ik kan niet thuiswerken omdat de opvang of school van mijn kinderen sluit, wat moet ik doen?
8. Moet ik later extra uren werken om het onderwijs in te halen?
9. Ik moet (binnenkort) mijn wachtwoord van Avans verlengen. Kan ik dit vanuit huis doen?
10. Ik heb technische problemen bij het thuiswerken. Hoe kan ik hulp krijgen?
11. Hoe kan ik vanuit huis samenwerken met collega’s?
12. Welke programma’s mag ik wel en niet gebruiken voor videobellen?
13. Waar moet ik nog meer rekening mee houden nu we het programma Zoom niet meer mogen gebruiken?
14. Ik heb spullen nodig zoals een beeldscherm, toetsenbord of bureaustoel. Mag ik die ophalen en mee naar huis nemen?
15. Kan ik onderwijsmateriaal ophalen op mijn eigen locatie?
16. Welke kosten voor thuiswerken vergoedt Avans?

PERSONEEL & ORGANISATIE
17. Verandert er iets rondom vakantiedagen of vrije dagen die je mag of moet opnemen bij Avans?
18. Gaan sollicitatiegesprekken door?
19. Ik heb of kom in financiële problemen vanwege het coronavirus. Wat kan ik doen?
20. Gaat het uitbetalen van salaris, vakantiegeld en declaraties gewoon door?
21. Op welke manier kan ik mijn collega’s hulp bieden en mijn expertise beschikbaar stellen?
22. Ik heb bijzonder verlof (bijvoorbeeld zorgverlof) gepland of mijn DI-uren ingepland. Wat gebeurt hiermee nu ik die uren niet kan inzetten?
23. Ik heb betaald verlof (ouderschapsverlof of seniorenregeling). Wat betekent dit nu ik thuiswerk?
24. Ik heb een vraag voor DP&O waarop ik het antwoord niet vind. Waar kan ik die stellen?

OPENINGSTIJDEN
25. Zijn de Avansgebouwen open?
26. Blijft de postkamer op locatie Hogeschoollaan open voor post of bestelde artikelen?

LESGEVEN & ONDERWIJS
27. Hoe kan ik hulp krijgen bij het aanbieden van digitaal onderwijs?
28. Wat betekenen de coronamaatregelen voor de aankomende tentamenperiode?
29. Verandert er iets rondom auteursrechten, nu allerlei leveranciers gratis diensten aanbieden om online onderwijs mogelijk te maken?
30. Waar kan ik terecht met vragen over toetsing op afstand?
31. Kan ik een technisch laboratorium, werkplaats of atelier gebruiken voor digitaal onderwijs of onderzoeksactiviteiten? 

REIZEN
32. Ik heb een reis of verblijf geboekt via Uniglobe. Dit kan niet doorgaan vanwege het coronavirus. Kan ik dit annuleren?
33. Kan ik nog steeds een elektrische auto van Avans gebruiken?
34. Kan ik mijn mobiliteitskaarten gewoon gebruiken?
35. Waarom ontvang ik vanaf 1 april geen reguliere reiskosten meer?
36. Mijn fiets staat nog op het NS-station. Kan die daar blijven staan? 

WELZIJN & MAATSCHAPPIJ
37. Hoe kan ik gezond thuiswerken? 
38. Ik ervaar stress vanwege de coronacrisis. Wat kan ik hieraan doen?
39. Kan ik een maatschappelijke bijdrage leveren naast mijn werk bij Avans? 

PREVENTIE

1. Moet ik het melden bij Avans als ik als medewerker het coronavirus heb?

Nee, dat is niet meer nodig. Aan het begin van de corona-uitbraak vroegen we iedereen binnen Avans om coronabesmettingen te melden via veiligheid@avans.nl. Hiermee konden we de impact van het coronavirus op het onderwijs in de gaten houden en de juiste vervolgmaatregelen nemen. Op dit moment is de situatie zodanig, dat deze meldingen niet langer nodig zijn.

Bij een ziekmelding volstaat weer het gebruikelijke proces. Medewerkers vinden hierover meer informatie op iAvans.


2. Ik ben door Avans gevraagd om in de aangewezen Avansgebouwen aanwezig te zijn voor bepaalde taken. Wat wordt van mij verwacht?

Als je geen neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts hebt, dan verzoeken wij je aan deze oproep gehoor te geven. Vanuit voorzorg vragen we je wel om minimaal 1,5 meter afstand te houden van collega’s en studenten. Neem hierbij de volgende regels in acht:

 • schud geen handen
 • was je handen regelmatig
 • nies of hoest in je elleboog
 • hou zoveel mogelijk afstand: 1,5 meter
 • probeer rechtstreeks contact met anderen te vermijden
 • gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna direct weg

Heb je wel last van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Dan verzoeken wij je om dit direct na de oproep kenbaar te maken aan je leidinggevende en niet naar Avans te komen.
 

3. Krijg ik doorbetaald als ik in quarantaine (in binnen- of buitenland) zit of verplicht in thuisisolatie moet?

Als je je niet ziek voelt, maar toch op basis van een instructie van overheidswege in quarantaine moet blijven, werk je zo veel mogelijk thuis. Voor het deel dat je niet in staat bent thuis te werken, krijg je gedurende de quarantaine of thuisisolatie kortdurend verzuimverlof met behoud van salaris. Neem telefonisch contact op met je leidinggevende om diegene op de hoogte te stellen en de mogelijkheden te bespreken.

THUISWERKEN

4. Ik heb last van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts en ben niet in staat om thuiswerkzaamheden te verrichten. Wat moet ik doen?

Je meldt je ziek bij je leidinggevende. Avans volgt de richtlijn van het RIVM. Dit betekent dat je zoveel mogelijk sociale contacten mijdt. Als je je zorgen maakt over je gezondheid dan adviseren we je om telefonisch contact op te nemen met je huisarts of het RIVM. Het landelijke telefoonnummer 0800 - 1351 is dagelijks van 8.00 tot 20.00 bereikbaar.
 

5. Ik heb niet de mogelijkheid om thuis te werken omdat ik een functie heb waarbij vooral fysieke aanwezigheid in de Avansgebouwen voor nodig is. Wat betekent dit voor mij?

Ga hierover met je leidinggevende in gesprek en kijk samen of er andere werkzaamheden zijn binnen je organisatieonderdeel. 
Je kunt ook zelf hulp aanbieden aan collega's op Avans Marktplaats. Ook kun je een maatschappelijke bijdrage leveren aan het bestrijden van het coronavirus, bijvoorbeeld door vrijwillige hulp aan te bieden aan (zorg)instanties die daarom vragen. Bespreek dit eerst met je leidinggevende.


6. Wat als er niet genoeg werk is om thuis te kunnen werken?

Ga in overleg met je leidinggevende of collega’s en bekijk of je elkaar kunt helpen of werk kunt overnemen. Ook kun je je hulp aanbieden op Avans Marktplaats, een digitaal platform waar intern vraag en aanbod van capaciteit wordt uitgewisseld.
 

7. Kan ik als medewerker van Avans ook gebruikmaken van de noodopvang voor mijn kinderen?

Als je jouw werk, al dan niet op afstand, niet kan uitvoeren zonder noodopvang, dan mag jij als medewerker in het hoger onderwijs ook gebruikmaken van de noodopvang op de school of het kinderdagverblijf van je eigen kinderen. Dit gaat altijd in afstemming met de school of kinderopvang. Lees hier meer informatie.


8. Moet ik later extra uren werken om het onderwijs in te halen?

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe Avans deze tijdelijke sluiting in het onderwijs op zal lossen. Deze vraag valt op dit moment dan ook nog niet te beantwoorden.
 

9. Ik moet (binnenkort) mijn wachtwoord van Avans vervangen. Kan ik dit vanuit huis doen?

Nee, je kunt je wachtwoord het beste binnen de muren van Avans vervangen, anders leidt dit tot problemen. Aangezien alle Avansgebouwen vanaf 16 maart gesloten zijn, hebben we tijdelijk nieuwe afspraken gemaakt over het vervangen van je Avanswachtwoord. Je ontvangt geen meldingen meer over het vervangen van je wachtwoord. Het laatste wachtwoord dat je hebt ingesteld blijft geldig totdat alle Avansgebouwen weer toegankelijk zijn. Wijzig je wachtwoord zodra de Avansgebouwen weer toegankelijk zijn.

Heb je ondanks deze nieuwe afspraken toch een melding ontvangen voor het vervangen van je Avanswachtwoord? Negeer deze dan en volg de afspraken zoals hierboven vermeld. Neem voor vragen contact op met ServicePunt of met de Servicelijn (088 - 525 88 88).
 

10. Ik heb technische problemen bij het thuiswerken. Hoe kan ik hulp krijgen?

Als je ICT-ondersteuning nodig hebt, ga je naar ServicePunt of je belt met Servicelijn (088 - 525 88 88).
We bieden zoveel mogelijk hulp of afstand. Als het toch nodig is om naar een Avansgebouw te komen, dan maakt een collega van de Servicelijn hiervoor een afspraak met je.
 

11. Hoe kan ik vanuit huis samenwerken met collega’s?

Je kunt via Teams met je collega’s vergaderen of samenwerken aan bestanden. Voor tips, kijk op de iAvans-pagina ‘Hoe werk je samen in Teams?’ of deze video over online vergaderen. Of bekijk deze uitleg over chatten in Teams.
Als je bestanden nodig hebt die op een netwerkschijf van Avans staan, bijvoorbeeld op de S-schijf, dan kun je daar vanuit huis alleen bij via de beveiligde thuiswerkomgeving van Avans. Dit werkt alleen als je mobiele telefoon hiervoor is geregistreerd bij ICT-Support. Je ontvangt dan een sms-code waarmee je kunt inloggen.
 

12. Welke programma’s mag ik wel en niet gebruiken voor videobellen?

Voor medewerkers van Avans is het niet toegestaan om de videobelsoftware ‘Zoom’ te gebruiken. Dit is een CvB-besluit. De veiligheid en privacy van persoonlijke en bedrijfsgegevens kunnen bij Zoom onvoldoende worden gegarandeerd. Ook studenten adviseren we om ‘Zoom’ niet voor studieactiviteiten te gebruiken.
Voor videobellen adviseren we je om Skype for Business of Teams te gebruiken. Deze programma’s bieden vergelijkbare functionaliteiten en zijn uitgebreid getoetst op privacy en veiligheid. Bovendien is er voor deze programma’s een verwerkersovereenkomst waarin de verantwoordelijkheden zijn geregeld met betrekking tot persoonsgegevens.
Daarnaast kun je als medewerker tot en met juni 2020 ook gratis gebruikmaken van de tool ‘My Rooms’ via mymedia.avans.nl. Dit is een tool waarmee je webinars kunt opzetten. Over de mogelijkheden en instructies lees je meer in het online magazine van Multimediasupport.

 

13. Waar moet ik nog meer rekening mee houden nu we het programma Zoom niet meer mogen gebruiken?

Avansmedewerkers mogen Zoom niet alleen zakelijk, maar ook privé niet meer gebruiken op hun Avanslaptop. Vanwege de vele privacy- en securitybezwaren, zou dit mogelijk schadelijk kunnen zijn voor de veiligheid van je laptop. Ook is er een kleine kans dat dit leidt tot het lekken van Avansinformatie. Gebruik Zoom dus ook niet als je videobelt met vrienden of familie.
Heb je Zoom al eens eerder gebruikt en de software geïnstalleerd? Verwijder dit dan van je laptop, telefoon en/of tablet. Dit de-installeren is heel eenvoudig en doe je volgens deze instructie.


14. Ik heb spullen nodig zoals een beeldscherm, toetsenbord of bureaustoel. Mag ik die ophalen en mee naar huis nemen?

Spullen die je nodig hebt om thuis te kunnen werken kun je aanvragen bij jouw bedrijfs- of academiebureau. Als je spullen hebt aangevraagd, ontvang je een bericht van de contactpersoon van jouw bedrijfs- of academiebureau om deze spullen op te komen halen. Dit kan op locatie Hogeschoollaan in Breda. Afhalen kan alleen op deze locatie, omdat we op deze manier iedereen zo snel mogelijk kunnen voorzien van thuiswerkspullen. Afbouwen en straks weer opbouwen op één locatie werkt voor ons het snelst. 
Om ervoor te zorgen dat er niet meer dan 3 personen tegelijk samenkomen, geven we de thuiswerkspullen uit in tijdsvakken van maximaal 10 personen per uur. We verdelen dit daarom over 5 werkdagen. Afspraken plannen we in tussen 10.00 en 14.00 uur.
 

15. Kan ik onderwijsmateriaal ophalen op mijn eigen locatie?

Vanaf dinsdag 14 april kun je zelf een verzoek doen om spullen op te halen die nog op locatie staan. Denk aan mappen, boeken en lesvoorbereidingen. Je kunt hiervoor een mail sturen naar veiligheid@avans.nl. Dit geldt ook voor Xplora-materialen. Na goedkeuring door team Veiligheid krijg je een link naar een reserveringssysteem, waarin je zelf een moment kunt inplannen.

Voor alle locatiebezoeken geldt:

 • Je komt alleen, neem geen extra personen mee.
 • Standaard zijn de deuren van de panden gesloten. Bel aan of bel met het facilitair team zodat je wordt toegelaten (het telefoonnummer staat vermeld op de deur).
 • Je meldt je bij de receptie van de locatie.
 • Je komt alleen ophalen wat je hebt aangegeven en waarvoor je toestemming hebt verkregen.
 • Neem je legitimatie mee, hierom kan worden gevraagd.
 • Denk aan de hygiënemaatregelen.
 • Je hebt maximaal 15 minuten om je spullen op te halen.
 • Je meldt je weer af bij het locatieteam/de receptie.

Let op: bij klachten als koorts, (neus)verkoudheid of hoesten is het niet toegestaan om het pand te betreden. Houd in alle gevallen 1,5 meter afstand en vermijd fysiek contact. Bij het niet respecteren van deze regels, kan jou door het locatieteam de toegang tot de locatie worden geweigerd.


16. Welke kosten voor thuiswerken vergoedt Avans?

Avans probeert je zo goed mogelijk te faciliteren, ook thuis, en heeft dat al op verschillende manieren gedaan. Zo kun je bijvoorbeeld beschikken over een bureaustoel, scherm, enz. Door het 1 juni-besluit werk je in ieder geval tot die datum thuis, met als gevolg dat uit die nieuwe situatie kosten kunnen ontstaan.

Om aan mogelijke extra kosten tegemoet te komen keert Avans aan iedere medewerker eenmalig een bedrag ‘tegemoetkoming thuiswerkkosten’ uit. De uitbetaling van de eenmalige tegemoetkoming vindt plaats met de salarisuitbetaling van mei.
Aan de andere kant komt een deel van de kosten die je normaal maakt te vervallen. Om die reden zal Avans de reguliere reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer tijdelijk stopzetten. De reiskostenvergoeding wordt stopgezet vanaf 1 april. De verrekening met de eerder ontvangen reiskosten en de tegemoetkoming vindt plaats met de salarisuitbetaling van mei. Lees verder in dit artikel op @Avans.

Hardware, zoals benodigde kabeltjes, kun je in afstemming met je leidinggevende via Proquro bestellen.

PERSONEEL & ORGANISATIE

17. Verandert er iets rondom vakantiedagen of vrije dagen die je mag of moet opnemen bij Avans?

Nee, dat blijft in grote lijnen hetzelfde. Zeker in deze tijden zijn vakantie en verlof belangrijk om te kunnen ontspannen. Zelfs nu vakanties niet doorgaan en we aan huis gebonden zijn, is er genoeg reden -zelfs meer dan ooit- om mentaal afstand te nemen van je werk. Bewaak voor jezelf de balans tussen werk en privé. Je gezondheid blijft voorop staan.
De kaders vanuit Avans rondom vakantie-uren blijven hetzelfde: 

 • Afspraken over vakantie-uren maak je binnen je team en met je leidinggevende. 
 • Eind 2020 heb je tenminste 90 procent van je vakantie-uren opgenomen (tenzij anders afgesproken en vastgelegd). 
 • We werken niet op verplichte vrije dagen en feestdagen. 

Zie voor meer informatie het nieuwsbericht van 7 april


18. Gaan sollicitatiegesprekken door?

Sollicitatiegesprekken kunnen gewoon doorgaan. Voer deze gesprekken zoveel mogelijk digitaal. Als dat niet kan, dan kun je een gesprek inplannen tussen 10.00 en 14.00 uur met maximaal 3 personen inclusief de sollicitant, in één van de 4 geopende Avansgebouwen: Hogeschoollaan, Prof. Cobbenhagenlaan, Onderwijsboulevard of Mill Hillplein. Laat je directie een sollicitatiegesprek bij Avans van tevoren telefonisch of per mail doorgeven aan de receptie van het betreffende (open) Avansgebouw.
Wij vragen je wel om te letten op de hygiënemaatregelen:

 • schud geen handen
 • was je handen regelmatig
 • nies of hoest in je elleboog
 • hou zoveel mogelijk afstand: 1,5 meter
 • probeer rechtstreeks contact met anderen te vermijden
 • gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna direct weg.

Heb je last van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, kom dan niet naar Avans. Plan dan een nieuwe datum in voor het sollicitatiegesprek of draag je werk over aan een collega.
 

19. Ik heb of kom in financiële problemen vanwege het coronavirus. Wat kan ik doen?

Het kan zijn dat je financiële problemen hebt of voorziet als gevolg van de coronacrisis. Bijvoorbeeld als je partner zonder werk of inkomen thuis zit. Bespreek dit met je leidinggevende. Dan zoeken we samen met de HR Business Partner naar een oplossing.
 

20. Gaat het uitbetalen van salaris, vakantiegeld en declaraties gewoon door?

Ja, de salarisuitbetalingen en het verwerken van declaraties lopen gewoon door. Ook het vakantiegeld betalen we op het gebruikelijke moment uit.
 

21. Op welke manier kan ik mijn collega’s hulp bieden en mijn expertise beschikbaar stellen?

Dat er geen onderwijs meer wordt gegeven in de Avansgebouwen, raakt iedere medewerker. Op sommige plekken in de organisatie is de werkdruk groot om onderwijs op afstand mogelijk te maken. Op andere plekken zien we dat medewerkers minder werk hebben, bijvoorbeeld omdat hun werk locatiegebonden is.
Sinds 23 maart helpt Avans Marktplaats beide groepen. Op dit digitale platform worden intern vraag en aanbod van capaciteit uitgewisseld. Als medewerker kun je zelf om hulp vragen of hulp aanbieden. Als vrager en aanbieder maak je vervolgens samen de match, uiteraard wel in afstemming met beide leidinggevenden.
 

22. Ik heb bijzonder verlof (bijvoorbeeld zorgverlof) gepland of mijn DI-uren ingepland. Wat gebeurt hiermee nu ik die uren niet kan inzetten?

Bijzonder verlof kennen we toe op basis van je persoonlijke situatie. DI-uren zet je in voor het verbeteren van jouw duurzame inzetbaarheid. Met je leidinggevende of je team heb je afspraken gemaakt hoe je die uren inzet. Er is geen standaard antwoord te geven. Bespreek dus met je leidinggevende of je team hoe je daarmee omgaat. Dat geldt ook voor het bijzonder verlof.
 

23. Ik heb betaald verlof (ouderschapsverlof of seniorenregeling). Wat betekent dit nu ik thuiswerk?

Betaald verlof blijf je gewoon opnemen zoals afgesproken en wordt niet stopgezet.
 

24. Ik heb een vraag voor DP&O waarop ik het antwoord niet vind. Waar kan ik die stellen?

Voor veel vragen geldt dat de antwoorden in deze bijzondere situatie niet anders zijn dan anders. Die kun je zoals altijd terugvinden op MijnHR op iAvans. Vind je daar geen antwoord op je vraag, neem dan contact op met de HR Desk. Dit kan tussen 9.00 en 13.00 uur via 088 - 525 75 55 of stuur een e-mail naar HRDesk.DPO@avans.nl.

OPENINGSTIJDEN

25. Zijn de Avansgebouwen open?

Alle gebouwen zijn tot 1 juni gesloten voor studenten en medewerkers. Alléén als je een afspraak hebt en toestemming hebt gekregen van Team Veiligheid, dan krijg je toegang.

Sinds 11 mei zijn wel de atelierruimtes, laboratoria, werkplaatsen en andere praktijkruimtes, onder voorwaarden, open voor afstudeerders. Ook mogen docenten opnames maken in praktijkruimtes en mogen lectoren en docentonderzoekers laboratoria gebruiken voor onderzoeksactiviteiten.

Vanaf dinsdag 2 juni is het voor medewerkers, onder voorwaarden, weer mogelijk om in de Avansgebouwen aanwezig te zijn. Hierbij gebruiken we maximaal 20 procent van de ruimtes. Je kunt dan weer op locatie komen werken, collega’s zien en in kleinere groepen overleggen. Als je aanwezig wilt zijn, stem je dit eerst af met je eigen directie. Jouw directie zorgt voor een rooster en informeert jou over de verdere afspraken.

Als je op locatie bent, hou je je aan de volgende richtlijnen:

 • Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar
 • Schud geen handen
 • Was je handen regelmatig
 • Nies of hoest in je elleboog
 • Vermijd rechtstreeks contact met anderen
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna direct weg
 • Blijf thuis bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts
 • Blijf thuis als een huisgenoot koorts heeft en benauwd is

LESGEVEN & ONDERWIJS

27. Hoe kan ik hulp krijgen bij het aanbieden van digitaal onderwijs?

Docenten die hulp nodig hebben bij het online lesgeven, kunnen terecht bij hun ICTO-coach. De ICTO-coaches hebben hiervoor ook een handig online magazine ontwikkeld.

Voor hulp of tips kun je ook terecht bij Multimedia Support. In deze Sway vind je handige tips over het maken en geven van onderwijs op afstand. Zo bieden we via mymedia.avans.nl sinds kort ook ‘My Rooms’ aan, een tool waarmee je webinars kunt opzetten. ‘My Rooms’ kun je tot en met juni 2020 gebruiken.

En ten slotte kun je met je vragen ook terecht bij ICT-Support. Zij hebben ook middelen beschikbaar om digitaal onderwijs mogelijk te maken, zoals headsets. Deze zijn op afspraak af te halen in één van de geopende Avansgebouwen.
 

28. Wat betekenen de coronamaatregelen voor de aankomende tentamenperiode?

Tot de zomervakantie biedt Avans het onderwijs digitaal aan. Wat dit betekent voor de tentamens is voor elke opleiding maatwerk.
Toetsen nemen we zoveel mogelijk online af. Er zijn ook alternatieve toetsvormen, denk aan open boek-tentamens, mondelinge afname of inleveropdrachten zoals een essay.
Bij het online toetsen hebben we besloten om dit studiejaar geen ‘online proctoring’ toe te passen. Dit is het op afstand surveilleren, bijvoorbeeld met gebruik van webcams. Zowel op het vlak van privacy als techniek zijn er nu te veel risico’s. Meer informatie hierover lees je in de update van 24 april.
We beseffen dat docenten en medewerkers voor een lastige opgave staan en dat dit een forse belasting is. Om studievertraging voor de studenten te beperken is maatwerk de oplossing.
 

29. Verandert er iets rondom auteursrechten, nu allerlei leveranciers gratis diensten aanbieden om online onderwijs mogelijk te maken?

Nee, de auteursrechten blijven hetzelfde. Als een dienst gratis is, wil dat nog niet zeggen dat je het materiaal zomaar mag kopiëren en plaatsen in onze leeromgeving. Wil je toch gebruikmaken van delen van teksten, beeldmateriaal en andere publicaties? Dan gelden hiervoor de bestaande regels. In dit bericht lees je daar meer over.
 

30. Waar kan ik terecht met vragen over toetsing op afstand?

Alle toetsgerelateerde informatie vind je op https://bit.ly/toetsenopafstand. Hier vind je ook de beslisboom en de laatste ontwikkelingen op het gebied van ‘online proctoring’: het op afstand surveilleren, bijvoorbeeld met gebruik van webcams.
Dit studiejaar hebben we besloten om geen ‘online proctoring’ toe te passen. Zowel op het vlak van privacy als techniek zijn er nu te veel risico’s. Wel gaan we door met enkele pilots om te onderzoeken wat online proctoring op de langere termijn te bieden heeft.
De collega’s van het LIC denken graag met je mee over dit onderwerp en roepen je op om vooral vragen te blijven stellen.

31. Kan ik een technisch laboratorium, werkplaats of atelier gebruiken voor digitaal onderwijs of onderzoeksactiviteiten?

Avans stelt de atelierruimtes, laboratoria (ook de techlabs), werkplaatsen van onder andere de technische academies en andere praktijkruimtes op afspraak open voor studenten die voor hun afstudeerwerk zelfstandig gebruik moeten maken van de faciliteiten die aanwezig zijn. Daarnaast kunnen ook docenten en lectoren een verzoek indienen om deze ruimtes op afspraak te gebruiken. Lees hier het hele bericht.

REIZEN

32. Ik heb een reis of verblijf geboekt via Uniglobe. Dit kan niet doorgaan vanwege het coronavirus. Kan ik dit annuleren?

Neem hiervoor contact op met Uniglobe: 010 - 241 2044 of via avans@Uniglobeat.nl. Zij kunnen de reis of de accommodatie annuleren en kijken of we het geld terugkrijgen. In een groot aantal gevallen, kan dat (gedeeltelijk). Bij vliegmaatschappijen ligt dat anders. Mogelijk kunnen ze een vliegticket omzetten in een voucher/tegoedbon die je bij een volgende boeking weer kunt gebruiken. Uniglobe kan precies uitzoeken waar iemand recht op heeft.
 

33. Kan ik nog steeds een elektrische auto van Avans gebruiken?

Ja, de elektrische deelauto’s op de locaties Hogeschoollaan en Bijster (Breda), Onderwijsboulevard (’s-Hertogenbosch) en Prof. Cobbenhagenlaan (Tilburg) kun je nog steeds gebruiken. Omdat locatie Lovensdijkstraat in Breda voorlopig gesloten is, hebben we deze auto’s sinds 20 maart verplaatst naar locatie Hogeschoollaan.

De openingstijden van de Hogeschoollaan, Onderwijsboulevard en Cobbenhagenlaan zijn wel aangepast: maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. De deelauto’s op locatie de Bijster zijn normaal bereikbaar.

Goed om te weten: het coronavirus heeft weinig kans om te overleven op auto-onderdelen. Toch adviseren we je om je handen te wassen voordat je de auto gebruikt. Onderdelen die je vaak vast hebt, maak je schoon met een desinfecterend doekje.


34. Kan ik mijn mobiliteitskaarten gewoon gebruiken?

De huidige regeling met betrekking tot de mobiliteitskaart kan gekoppeld zijn aan een abonnementsvorm. Deze abonnementen worden door de NS tijdelijk stopgezet, zodat Avans dit geen onnodig geld kost. Medewerkers ontvangen rechtstreeks informatie van zowel Avans als de NS. Medewerkers die vanwege hun functie toch moeten reizen in de periode van de coronamaatregelen kunnen deze kosten declareren als dienstreis via HR selfservice.


35. Waarom ontvang ik vanaf 1 april geen reguliere reiskosten meer?

Door het 1 juni-besluit werk je in ieder geval tot die datum thuis, met als gevolg dat je geen kosten meer maakt voor woon-werkverkeer. Om die reden zet Avans de reguliere reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer tijdelijk stop. Om aan mogelijke extra thuiswerkkosten tegemoet te komen, keert Avans daarentegen aan iedere medewerker eenmalig een bedrag ‘tegemoetkoming thuiswerkkosten’ uit.

De reiskostenvergoeding wordt stopgezet vanaf 1 april 2020. De verrekening met de eerder ontvangen reiskosten en de tegemoetkoming thuiswerkkosten vindt plaats met de salarisuitbetaling van mei. 
Lees verder in dit artikel op @Avans.
 

36. Mijn fiets staat nog op het NS station. Kan die daar blijven staan?

Je kunt de fiets laten staan zolang je vanwege de huidige situatie niet reist naar Avans, de kosten hiervan worden niet aan jou doorbelast.

Mocht je de fiets tussentijds willen ophalen, gebruik dan niet je NS-businesscard voor de treinreis. De fiets kun je wel met je kaart uitchecken bij de fietsenstalling, maar meld dit dan bij de NS klantenservice zodat het abonnement niet wordt geactiveerd.

WELZIJN & MAATSCHAPPIJ

37. Hoe kan ik gezond thuiswerken?

In deze digitale brochure vind je een aantal tips die je helpen prettig te werken en gezond te blijven. Heb je vragen over de inrichting van de thuiswerkomgeving dan kun je terecht bij de collega's van Health Services of via 088-5257496. Ze geven je advies over manieren waarop je duurzaam gezond thuis kunt werken, en hoe je je werkplek goed in kunt richten. Heb je klachten? In de brochure lees je wat Health Services voor je kan betekenen.
 

38. Ik ervaar stress vanwege de coronacrisis. Wat kan ik hieraan doen

Ben eerlijk over jezelf naar anderen: 
We zien hoe ongelooflijk hard iedereen aan het werk is om alle ballen in de lucht te houden. Vanaf het begin hebben we veel aandacht besteed aan het voorkomen van studievertraging voor studenten. Maar we zien dat dit makkelijker gezegd is dan gedaan. Inmiddels realiseert Avans zich steeds meer dat deze crisis een marathon wordt. Daarom moeten we meer dan ooit letten op elkaar. En niet vergeten om vooral ook op jezelf te letten. 

Zoek contact met elkaar:
Weet jij wat je kunt doen als je de situatie zwaar vindt? Steun vind je bij je collega’s, team en leidinggevende. Heb jij regelmatig een digitaal koffiemoment met je collega’s? En ook regelmatig een-op-een contact met je leidinggevende? Sociale steun, solidariteit en samen de schouders eronder zetten, vraagt – juist in deze tijden – om menselijk contact. Zoek dat op.

Een professioneel luisterend oor:
Soms zijn de uitdagingen zwaar en is het niet genoeg om het daarover te hebben met collega’s en je leidinggevende. Zowel voor fysieke of mentale zorgvragen, als voor een luisterend oor, kun je terecht bij Health Services. Hier zijn collega’s en professionele hulpverleners bereikbaar om, vertrouwelijk, naar jou te luisteren, je te adviseren en handvatten te bieden om met de situatie om te gaan. Ook kunnen ze je doorverwijzen als je op andere manieren beter geholpen kunt worden. 
Dus loop je vast? Neem dan contact op met Health Services via 088 - 525 7496 of via healthservices@avans.nl.

Hulp bij angst of bij rouw en verlies:
Als je worstelt met levensvragen of hulp nodig hebt bij angst of bij rouw en verlies, kan het lectoraat Zorg rond het Levenseinde je hierin ook ondersteunen. Dit lectoraat heeft veel expertise in het omgaan met zingevingsvragen rond ziekte of het einde van het leven of met de verwerking van een groot verlies. 
Graag stellen ze hun expertise ter beschikking aan de medewerkers van Avans. In één of meerdere persoonlijke gesprekken ondersteunt één van de kenniskringleden je op de onderwerpen waarmee je worstelt. Lees verder in het nieuwsbericht van 14 april.


39. Kan ik een maatschappelijke bijdrage leveren naast mijn werk bij Avans? 

De coronacrisis legt een forse belasting op de sectoren zorg, welzijn en educatie. Vanuit Avans willen we ruimte bieden aan docenten uit deze sectoren die graag een maatschappelijke bijdrage willen leveren. Dit is eerder al het besluit geweest bij AGZ. Dit trekken we graag breder naar de opleidingen in het maatschappelijk domein door het voor deze medewerkers mogelijk te maken om nevenwerkzaamheden uit te voeren. Dit gebeurt altijd in afstemming met de academiedirectie. Medewerkers kunnen in overleg gedeeltelijk vrijgesteld worden van werkzaamheden voor Avans, om zich in te zetten in deze sectoren waar hun hulp heel hard nodig is. Daarbij staat voorop dat continuïteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering van Avans en haar regulier onderwijsproces (digitaal) door kan blijven gaan. 

Laatst bijgewerkt op 26 mei 2020.