Coronavirus

print

Studenten

Waar moet je als student allemaal rekening mee houden? Lees meer in de veelgestelde vragen en antwoorden, onderverdeeld in de volgende categorieën:

LESSEN EN TENTAMENS
1. Welk effect hebben de coronamaatregelen op mijn studie?
2.Het is voor mij echt niet mogelijk om in de thuissituatie te studeren of online toetsen te maken. Wat moet ik doen?
3. Ik moet nog een praktijkopdracht afronden of een praktijktoets maken. Welke mogelijkheden biedt Avans?
4. Wat betekenen de coronamaatregelen voor mijn tentamens?
5. Vanwege de aard van mijn opleiding zijn mijn tentamens bij Avans. Nu moet ik  volgens de coronarichtlijnen thuisblijven, maar ik wil mijn tentamen niet missen. Wat moet ik doen?  
6. Blijft het bindend studieadvies (BSA) gelden? 
7. Kan ik boeken, materialen en apparatuur van Avans lenen?
8. Mag ik opnames maken van colleges?
9. Hoe ziet semester 1 van dit studiejaar eruit?
10. Moet ik een mondkapje dragen in de gebouwen van Avans?
11. Mag ik in Xplora samenwerken met andere studenten? 

STAGE EN AFSTUDEREN
12. Kan mijn stage of afstuderen doorgaan?
13. Ik loop stage en ben in contact geweest met een coronapatiënt. Wat moet ik doen?
14. Mijn stagebedrijf adviseert om niet te komen. Zelf heb ik geen gezondheidsklachten. Wat moet ik doen?
15. Ik ben afstudeerder en heb een laboratorium, werkplaats, atelier of een andere praktijkruimte nodig voor mijn afstudeerwerk. Welke mogelijkheden heb ik?
16. Ik heb door de coronacrisis mijn propedeuse of diploma nét niet gehaald. Kan ik toch doorstromen naar een vervolgopleiding?
17. Gaan de geplande diploma-uitreikingen door? 

REIZEN
18. Mag ik met het openbaar vervoer reizen tijdens de spits?
19. Ik wil voor mijn minor, stage of afstuderen vanaf 1 september 2020 naar een land binnen Europa. Mag dat?
20. Ik wil voor mijn minor, stage of afstuderen vanaf 1 september 2020 naar een land buiten Europa. Mag dat?
21. Ik ben in 'oranje/rood gebied' geweest en moet 10 dagen in thuisquarantaine. Mag ik voor mijn studie wel naar Avans komen?
22. Ik woon in een gebied met kleurcode oranje. Mag ik voor mijn studie toch naar Avans komen?

ZORGEN EN VRAGEN VAN STUDENTEN
23. Moet ik het melden bij Avans als ik als student het coronavirus heb?
24. Ik heb of kom in financiële problemen vanwege het coronavirus. Wat kan ik doen?
25. Krijg ik (een deel van) het collegegeld terug, nu ik niet van allerlei Avansvoorzieningen gebruik kan maken?
26. Mag ik weer thuis een feestje geven? En andere prangende studentvragen over de coronacrisis.
27. Ik heb stress vanwege de coronacrisis. Wat kan ik doen?
28. Hoe kan ik gezond thuis studeren?
29. Mag ik naar Avans komen als ik hooikoorts heb?
30. Ik zie een medestudent die zich niet aan de coronarichtlijnen houdt. Hoe spreek ik diegene aan?  

LESSEN EN TENTAMENS

1. Welk effect hebben de coronamaatregelen op mijn studie?

Tot en met januari 2021 krijgen studenten hybride onderwijs: een mix van onderwijs op locatie en online onderwijs. Studenten horen van hun eigen opleiding hoe hun onderwijs eruit ziet. Avans doet er alles aan om negatieve gevolgen van de coronamaatregelen zoveel mogelijk te beperken en waar mogelijk maatwerk te leveren om problemen op te lossen. Bijvoorbeeld door tijdelijke veranderingen omtrent het bindend studieadvies door te voeren. Je opleiding vertelt je hoe dat maatwerk eruit komt te zien. 

 

2. Het is voor mij echt niet mogelijk om in de thuissituatie te studeren of online toetsen te maken. Wat moet ik doen?

Als het echt niet mogelijk is om in jouw thuissituatie te studeren of online toetsen te maken dan kun je terecht in een van de Avansgebouwen. Je kunt dit aanvragen bij je studieloopbaanbegeleider. 
 

3. Ik moet nog een praktijkopdracht afronden of een praktijktoets maken. Welke mogelijkheden biedt Avans?

We onderzochten de mogelijkheden om praktijkopdrachten en -toetsen gefaseerd op locatie te kunnen afnemen. Uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter afstandsregel. Jouw  opleiding vertelt je of, hoe en wanneer je opdrachten in de laboratoria of werkplaatsen kan afronden. 


4. Wat betekenen de coronamaatregelen voor mijn tentamens?

Toetsen nemen we zoveel mogelijk online af. We zetten ook alternatieve toetsvormen in, denk aan openboektentamens, mondelinge afname of inleveropdrachten zoals een essay.

Bij het online toetsen hebben we vorig studiejaar besloten om geen ‘online proctoring’ toe te passen. Dit is het op afstand surveilleren, bijvoorbeeld met gebruik van webcams. Zowel op het vlak van privacy als techniek zijn er nu te veel risico’s. Bij het online toetsen zonder surveillance doen we een groot beroep op de verantwoordelijkheid van studenten om niet te frauderen.
 

5. Vanwege de aard van mijn opleiding zijn mijn tentamens bij Avans. Nu moet ik  volgens de coronarichtlijnen thuisblijven, maar ik wil mijn tentamen niet missen. Wat moet ik doen?  

Hoe vervelend het ook is, je moet dan toch thuisblijven. We snappen dat je een tentamen wilt maken, zeker als je goed voorbereid bent. Maar we benadrukken nogmaals: blijf thuis als je:

 • (milde) verkoudheidsklachten hebt
 • wacht op de uitslag van een coronatest
 • positief bent getest
 • in quarantaine zit, bijvoorbeeld vanwege een huisgenoot met corona

Naast je reguliere kans heb je ook recht op een herkansing. Maak daar gebruik van. Pakt die herkansing niet goed uit en haal je het tentamen niet, dan kun je eventueel nog een extra herkansing aanvragen bij de examencommissie van jouw opleiding.
 

6. Blijft het bindend studieadvies (BSA) gelden? 

Het ministerie van OCW heeft alle onderwijsinstellingen opgeroepen om het bindend studieadvies (BSA) een jaar uit te stellen. Avans geeft gehoor aan die oproep. Dat betekent dat voor alle eerstejaarsstudenten die aan het einde van studiejaar 2019-2020 niet voldeden aan de norm van 52 studiepunten (EC), we het studieadvies uitstellen tot het einde van hun tweede studiejaar (31 augustus 2021).
Ook voor studenten die aan het einde van studiejaar 2018-2019 al een uitgesteld studieadvies hebben gekregen en aan het einde van vorig studiejaar nog niet voldeden aan de norm van 52 studiepunten (EC), geldt dat we het studieadvies uitstellen tot 31 augustus 2021.

Voor eerstejaarsstudenten van het studiejaar 2020-2021 heeft het College van Bestuur van Avans Hogeschool het voorgenomen besluit genomen om het bindend studieadvies op te schorten. Studenten die de bsa-norm niet voor het einde van dat studiejaar halen, krijgen de kans die alsnog te halen vóór het het einde van het tweede studiejaar (31 augustus 2022). Het voorgenomen besluit ligt ter goedkeuring bij de Avans Medezeggenschapsraad. Meer informatie is te vinden in deze update.

7. Kan ik boeken, materialen en apparatuur van Avans lenen?

De boeken in Xplora zijn beschikbaar voor afstudeerders. Zij kunnen zich melden via xplora@avans.nl.  
Met betrekking tot het beschikbaar stellen van apparatuur of materialen gaat het om maatwerk. Dus heb je dat nodig, meld je dan bij je academiebureau. 
 

8. Mag ik opnames maken van colleges?

We krijgen signalen dat studenten (delen van) colleges opnemen en deze ook op social media plaatsen. Dit is niet toegestaan. Wij vragen je om de privacy van je docent en van je medestudenten te respecteren door geen opnames te maken. Het is de keuze van je docent of hij/zij het college wil opnemen en delen via bijvoorbeeld Blackboard.
 

9. Hoe ziet semester 1 van dit studiejaar eruit?

In dit nieuwe studiejaar zullen we voorlopig ook de 1,5 meter afstandsregel in acht blijven nemen. Dat betekent dat alle opleidingen hun onderwijs aanpassen zodat er een goede mix ontstaat van onderwijs op locatie en online onderwijs. Sommige internationale opleidingen blijven voorlopig nog geheel online. Je hoort van je eigen opleiding hoe het onderwijs er precies uit zal zien. 

Omdat wij de binding tussen nieuwe studenten onderling en tussen nieuwe studenten en docenten van groot belang vinden, besteden we hier extra aandacht aan bij het samenstellen van ons onderwijs. Daarbij krijgen vooral de eerstejaars studenten voor een behoorlijk groot deel fysiek onderwijs.

Je hoort van je opleiding hoe jouw rooster eruit ziet.
 

10. Moet ik een mondkapje dragen in de gebouwen van Avans?

Ja, sinds 4 november is het verplicht om een mondkapje te dragen in de gebouwen van Avans. Als je in een leslokaal of werkruimte zit met 1,5 meter afstand van elkaar, kan het mondkapje af. In ruimtes waar praktijk- en vaardigheidsonderwijs plaatsvindt en het onmogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, geldt de verplichting om een mondkapje te dragen, zolang dit veilig is.
Het dragen van mondkapjes is nadrukkelijk een aanvulling op de basisregels en geen vervanging daarvan. Het blijft dus van belang om afstand te houden, handen te ontsmetten, in de elleboog te hoesten en thuis te blijven bij klachten. Lees meer informatie over het  dragen en zelf maken van mondkapjes.


11. ​Mag ik in Xplora samenwerken met andere studenten?

Je mag in Xplora samenwerken aan groepsopdrachten. Houd je wel aan de volgende regels:

 • Je kunt dit alleen doen op de dag dat je sowieso al op school bent voor een les. Op andere dagen is dit dus niet mogelijk.
 • Je houdt 1,5 meter afstand van elkaar en je houdt je ook aan de andere coronarichtlijnen.
 • Reserveren in Xplora is (nog) niet nodig. Daarbij doen we dus een beroep op je eigen verantwoordelijkheidsgevoel. Maak dus verstandig gebruik van de ruimtes en zorg voor afstand.

STAGE EN AFSTUDEREN

12. Kan mijn stage of afstuderen doorgaan?

Het antwoord op deze vraag is voor iedere student anders en is daarom maatwerk. Het algemene uitgangspunt is dat je stage of afstuderen door kan gaan op locatie, als je stagebedrijf aan de RIVM-richtlijnen voldoet en als je goed begeleid kunt worden. Je stage of afstuderen kan ook op afstand vanuit huis doorgaan, als dit past binnen de mogelijkheden van je stagebedrijf of binnen de aard van je opdracht.
Als het bovenstaande niet mogelijk is, dan bekijkt jouw opleiding samen met jou naar een mogelijk alternatief. Ook dit is maatwerk. Heb je vragen over je stage of afstuderen, dan neem je contact op met je stage- of afstudeerbegeleider. Samen kijken jullie dan naar een mogelijke oplossing. 

Voor (korte) stages die nog moeten starten, geldt het uitgangspunt dat je opleiding zoveel mogelijk zoekt naar een alternatief. Ook hier betreft het maatwerk. Neem hiervoor contact op met je stagebegeleider.
 

13. Ik loop stage en ben recent in contact geweest met een coronapatiënt. Wat moet ik doen?

Meld dit bij je stagebedrijf en volg de richtlijnen van het RIVM. Het kan zijn dat jouw stagebedrijf adviseert om thuis te blijven. Meld dit dan ook bij je stagebegeleider.
 

14. Mijn stagebedrijf adviseert om niet te komen. Zelf heb ik geen gezondheidsklachten. Wat moet ik doen?

Volg de instructies van jouw stagebedrijf en neem contact op met je stagebegeleider, dan kunnen jullie samen de vervolgstappen doornemen.
 

15. Ik ben afstudeerder en heb een laboratorium, werkplaats, atelier of een andere praktijkruimte nodig voor mijn afstudeerwerk. Welke mogelijkheden heb ik?

Avans stelt de atelierruimtes waar studenten werken, laboratoria (ook de techlabs), werkplaatsen van onder andere de technische academies en andere praktijkruimtes op afspraak open voor studenten die voor hun afstudeerwerk zelfstandig gebruik moeten maken van de faciliteiten die aanwezig zijn. Op deze manier hopen we dat je geen of beperkte vertraging in je afstudeerwerk oploopt. Het gebruik van deze ruimtes geldt ook als je met meerdere studenten samenwerkt aan een opdracht. Lees hier het hele bericht. 


16. Ik heb door de coronacrisis mijn propedeuse of diploma nét niet gehaald. Kan ik toch doorstromen naar een vervolgopleiding?

Je kunt in bepaalde gevallen voorwaardelijk worden toegelaten tot een opleiding als je door het coronavirus niet op tijd je diploma kon behalen dat nodig is voor de doorstroom (bachelor > master of hbo-propedeuse > wetenschappelijk onderwijs). Avans kan - op verzoek van jou – zorgen voor een ‘afrondingsadvies’ waarin we aangeven of we verwachten dat jij voor 1 januari 2021 de vooropleiding afrondt.
Het advies houdt rekening met dat wat je nog moet halen, de eventuele eisen van de vervolgopleiding en met het feit dat je de opleiding afrondt náást de start van de vervolgopleiding.
Wil je van Associate degree (Ad) doorstromen naar een bachelor? Dan heb je geen afrondingsadvies nodig. De toelatingseisen voor de Ad zijn gelijk aan die van de bachelor. Dus studenten die vanuit Ad doorstromen naar de bachelor, voldoen in principe al aan de toelatingseisen. Per student wordt bepaald waar je in de bachelor kunt instromen en welke vrijstellingen je kunt krijgen op grond van reeds behaalde resultaten in de Ad. Jouw studieloopbaanbegeleider kan je op weg helpen om de juiste stappen te zetten.
 

17. Gaan de geplande diploma-uitreikingen door? 

De komende tijd staat een aantal diploma-uitreikingen gepland op externe locaties. Deze diploma-uitreikingen kunnen gewoon doorgaan. De coronarichtlijnen worden hier uiteraard gevolgd.

REIZEN

18. Mag ik met het openbaar vervoer reizen tijdens de spits?

Ja, het is mogelijk om gebruik te maken van het openbaar vervoer tijdens de spitsmomenten of delen daarvan. Reizen met het OV is mogelijk indien het noodzakelijk is. Wel zijn afspraken gemaakt met de onderwijsinstellingen om de toetsen en praktijkonderwijs buiten de spits te roosteren, zodat het OV wordt ontzien. Zo wordt voorkomen dat een te grote stroom aan studenten tegelijk met trein of bus reist op de toch al drukke momenten. Je mag dus tijdens de spits of een deel daarvan gewoon reizen met het OV als je tijdig aanwezig moet zijn voor het maken van een toets op locatie.
 

19. Ik wil voor mijn minor, stage of afstuderen vanaf 1 september 2020 naar een land binnen Europa. Mag dat?

Wil jij voor een studieperiode naar het buitenland? Check dan de speciale 'Flowchart Corona' op goingabroad.avans.nl voor een duidelijke bewegwijzering wat wel en niet kan. 

Je kunt doorgaan met je voorbereiding voor je reis binnen Europa. Maar er zijn nog veel onzekerheden. Zorg dus samen met je opleiding dat je ook een plan B hebt.
Plan B kan per persoon en per opleiding verschillen en moet goedgekeurd worden door jouw academie. Voorbeelden van een plan B zijn:

 • je minor in Nederland volgen
 • uitwisselingsprogramma bij een andere Europese onderwijsinstelling
 • stage als alternatief
 • of indien mogelijk: verschuiven van je semesters

In het nieuwsbericht van 21 augustus lees je meer over het beleid van Avans rond internationaal reizen.


20. Ik wil voor mijn minor, stage of afstuderen vanaf 1 september 2020 naar een land buiten Europa. Mag dat?

Avans adviseert je dringend om nu geen plannen te maken voor een verblijf voor studie (minor), stage of afstuderen in het najaar buiten Europa. Wij menen dat de risico’s voor een verblijf buiten Europa groot zijn. Denk aan niet meer kunnen terugkeren als er toch weer een lockdown komt; gezondheidszorg die buiten Europa zeer verschilt; financiële problemen die dat met zich meebrengt; of studievertraging die dat mogelijk gaat opleveren. 

Als je toch voorbereidingen treft om naar een land buiten Europa (met code geel of groen) te gaan, dan moet je hiervoor een verklaring ondertekenen bij je opleiding. Zorg wel dat je ook een plan B hebt, voor het geval de kleurcode en dus het reisadvies opeens wijzigt. Reizen naar een land met een oranje of rood reisadvies is niet toegestaan. De 'Flowchart Corona' op goingabroad.avans.nl geeft meer informatie over wat wel en niet kan.

In het nieuwsbericht van 21 augustus lees je meer over het beleid van Avans rond internationaal reizen.

Voor studenten die voor studie (minor), stage en afstuderen verblijven in het land van herkomst (niet zijnde Nederland) wordt een uitzondering gemaakt op bovenstaand beleid. Dit geldt bijvoorbeeld voor een Canadese student, die in Canada verblijft. Wel moet de betreffende student nog steeds een verklaring ondertekenen bij de opleiding.  
 

21. Ik ben in 'oranje/rood gebied' geweest en moet 10 dagen in thuisquarantaine. Mag ik voor mijn studie wel naar Avans komen?

Nee, blijf thuis en meld bij je opleiding dat je niet naar Avans kunt komen.
 

22. Ik woon in een gebied met kleurcode oranje. Mag ik voor mijn studie toch naar Avans komen?

In principe geldt de regel: blijf thuis als je in 'oranje gebied' woont. Maar als je in België woont en niet in de stad Antwerpen, dan mag je wél tussen huis en Avans reizen als je in een Avansgebouw moet zijn voor onderwijsactiviteiten. Dit wordt gezien als een noodzakelijke reis. Je hoeft dan niet in quarantaine.
Voor de stad Antwerpen en overige ‘oranje gebieden’ geldt dat je thuis blijft. Studeer thuis of haal later het gemiste onderwijs in. Voor het meest actuele reisadvies kun je terecht op de site van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

ZORGEN EN VRAGEN VAN STUDENTEN

23. Moet ik het melden bij Avans als ik als student het coronavirus heb?

Als je positief getest bent, dan informeer je je eigen opleiding, zodat we medestudenten en/of docenten op de hoogte kunnen brengen van jouw besmetting. Dit is anoniem.
 

24. Ik heb of kom in financiële problemen vanwege het coronavirus. Wat kan ik doen?

Het kan zijn dat je financiële problemen hebt of voorziet, bijvoorbeeld doordat je geen inkomsten meer hebt of doordat je plotseling moest terugreizen uit het buitenland. DUO spant zich maximaal in om studenten te helpen die door de coronacrisis in financiële problemen komen.
Heb je desondanks nog financiële problemen? Meld je dan bij de Studenten Informatie Balie: 088 - 525 7550. Ook verwijzen we je graag naar onze online zelfhulpmodule over financiële zorgen. Hierin leer je hoe je kunt omgaan met zorgen over je geldzaken.
 

25. Krijg ik (een deel van) het collegegeld terug, nu ik niet van allerlei Avansvoorzieningen gebruik kan maken?

Nee, het collegegeld moet je gewoon betalen. Avans doet er alles aan om het onderwijs (op afstand) door laten gaan, zodat je zo min mogelijk studieachterstand oploopt. We snappen dat de coronacrisis voor financiële uitdagingen kan zorgen. DUO spant zich maximaal in om jou als student te helpen als je door de coronacrisis in financiële problemen komt. Heb je desondanks toch financiële problemen? Meld je dan bij de Studenten Informatie Balie: 088 - 525 7550. 

Als je afstuderen verschuift naar september 2020 tot en met januari 2021 dan kom je in aanmerking voor eenmalige financiële compensatie van je collegegeld. Je ontvangt dan in het eerste kwartaal van 2021 eenmalig een compensatiebedrag, ter hoogte van maximaal 3 maanden collegegeld. Ook als je extra basisbeurs of aanvullende beurs in juli, augustus of september verloopt krijg je een tegemoetkoming. Als je gegevens bij DUO bekend zijn, hoef je niets te doen en zal DUO de compensatie automatisch naar je overmaken. Lees meer op rijksoverheid.nl en duo.nl . 

Bekijk ook deze video waarin je een heldere uitleg krijgt waarom je als student hetzelfde bedrag aan collegegeld betaalt in deze coronatijd. Een tijd met veel online lessen, thuis vanaf je laptop of pc. 

 

26. Mag ik weer thuis een feestje geven? En andere prangende studentvragen over de coronacrisis.

In dit artikel van Punt vind je antwoorden op allerlei vragen die niet direct met je studie bij Avans te maken hebben. Punt ververst dit artikel regelmatig.
 

27. Ik heb stress vanwege de coronacrisis. Wat kan ik doen?

Avans biedt diverse online zelfhulpmodules aan, waaronder de module ‘grip op coronastress’. Het doel van deze module is om jou op verschillende gebieden te ondersteunen tijdens de coronacrisis. In deze module leer je jezelf vaardigheden aan, waardoor je op een effectieve manier thuis je werk en/of studie kunt uitvoeren en ga je aan de slag met positieve gedachten. Je krijgt praktische tips, voert oefeningen uit en bekijkt filmpjes van een expert.
Ga naar de online zelfhulpmodules en klik op de tegel ‘grip op coronastress’.
 

28. Hoe kan ik gezond thuis studeren?

Het zijn bijzondere tijden voor ons allemaal. Door het thuis studeren kom je mogelijk voor een aantal vragen of uitdagingen te staan die je welzijn kunnen beïnvloeden. In dit magazine vind je een aantal tips die je hierbij kunnen helpen. 
 

29. Mag ik naar Avans komen als ik hooikoorts heb?

Ja, in principe kan dat. We volgen daarmee de richtlijn van het RIVM.  Als je hooikoorts hebt, heb je elk jaar dezelfde klachten in ongeveer dezelfde periode. Je kunt dan goed aanvoelen of het hooikoortsklachten zijn. Blijf thuis als je daaraan twijfelt of als je klachten anders aanvoelen. Studenten moeten in dat geval wel contact opnemen met hun studieloopbaanbegeleider.
 

30. Ik zie een medestudent die zich niet aan de coronarichtlijnen houdt. Hoe spreek ik diegene aan?  

Het is belangrijk dat je diegene daarop aanspreekt, al kan dat soms best lastig zijn. Mogelijk helpen deze tips daarbij 

Laatst bijgewerkt op 26 november 2020.