Coronavirus

print

Studenten

Waar moet je als student allemaal rekening mee houden? Lees meer in de veelgestelde vragen en antwoorden, onderverdeeld in de volgende categorieën:

LESSEN EN TENTAMENS
1. Welk effect hebben de coronamaatregelen op mijn studie?
2. Hoe kan ik een verklaring aanvragen vanwege de avondklok, als ik op een Avanslocatie moet zijn voor een (praktijk)examen of tentamen?
3.Het is voor mij echt niet mogelijk om in de thuissituatie te studeren of online toetsen te maken. Wat moet ik doen?
4. Wat betekenen de coronamaatregelen voor mijn tentamens?
5. Vanwege de aard van mijn opleiding zijn mijn tentamens bij Avans. Nu moet ik  volgens de coronarichtlijnen thuisblijven, maar ik wil mijn tentamen niet missen. Wat moet ik doen?  
6. Blijft het bindend studieadvies (BSA) gelden? 
7. Kan ik boeken, materialen en apparatuur van Avans lenen?
8. Mag ik opnames maken van colleges?
9. Moet ik een mondkapje dragen in de gebouwen van Avans?

STAGE EN AFSTUDEREN
10. Kan mijn stage of afstuderen doorgaan?
11. Mijn stagebedrijf adviseert om niet te komen. Zelf heb ik geen gezondheidsklachten. Wat moet ik doen?

REIZEN
12. Mag ik met het openbaar vervoer reizen tijdens de spits?
13. Ik wil voor mijn minor, stage of afstuderen naar een land binnen Europa. Mag dat?
14. Ik wil voor mijn minor, stage of afstuderen naar een land buiten Europa. Mag dat?
15. Ik ben in 'oranje/rood gebied' geweest en moet 10 dagen in thuisquarantaine. Mag ik voor mijn studie wel naar Avans komen?

ZORGEN EN VRAGEN VAN STUDENTEN
16. Moet ik het melden bij Avans als ik als student het coronavirus heb?
17. Ik heb of kom in financiële problemen vanwege het coronavirus. Wat kan ik doen?
18. Krijg ik (een deel van) het collegegeld terug, nu ik niet van allerlei Avansvoorzieningen gebruik kan maken?
19. Ik heb stress vanwege de coronacrisis. Wat kan ik doen?
20. Hoe kan ik gezond thuis studeren?
21. Ik zie een medestudent die zich niet aan de coronarichtlijnen houdt. Hoe spreek ik diegene aan?  

LESSEN EN TENTAMENS

1. Welk effect hebben de coronamaatregelen op mijn studie?

Tot en met 23 april gaat Avans Hogeschool volledig terug naar online onderwijs. Geplande fysieke lessen worden omgezet naar online lessen. Praktijkonderwijs, toetsen en onderwijs aan kwetsbare studenten kunnen wel op locatie doorgaan. Studenten horen van hun eigen opleiding hoe hun onderwijs eruit ziet. Avans doet er alles aan om negatieve gevolgen van de coronamaatregelen zoveel mogelijk te beperken en waar mogelijk maatwerk te leveren om problemen op te lossen. 

Studenten kunnen vanaf maandag 26 april weer 1 keer per week naar school. Dat geldt ook voor studenten die geen praktijkonderwijs volgen. Hoe dat eruit komt te zien en wanneer zij weer naar school kunnen, horen zij via de opleiding. 

Vanaf maandag 4 januari zijn een aantal gebouwen weer open voor toetsen en praktijkonderwijs. En voor studenten die thuis niet kunnen studeren. Check de nieuwsupdate van 5 maart voor de openingstijden van de Avansgebouwen.

2. Hoe kan ik een verklaring aanvragen vanwege de avondklok, als ik op een Avanslocatie moet zijn voor een (praktijk)examen, tentamen of praktijkles?

Studenten die tijdens de avondklok, tussen 22.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ‘s ochtends, op een Avans-locatie moeten zijn en na 22.00 uur nog moeten reizen, hebben een eigen verklaring én een verklaring vanuit Avans Hogeschool nodig. De verklaring vanuit Avans is beschikbaar bij de surveillant van de toets of bij de docent van de praktijkles. Deze worden vanaf maandag 25 januari beschikbaar gesteld. De eigen verklaring is te downloaden op de website van de Rijksoverheid bij Formulieren avondklok

3. Het is voor mij echt niet mogelijk om in de thuissituatie te studeren of online toetsen te maken. Wat moet ik doen?

Studenten die vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden thuis niet in de gelegenheid zijn om goed te kunnen studeren kunnen terecht bij Avans. Zij bespreken dit met hun contactpersoon van de opleiding, studieloopbaanbegeleider of studentendecaan. Voor deze studenten is gelegenheid om in Xplora te studeren. De studieloopbaanbegeleider of decaan stuurt een e-mail naar de locatiebeheerder van de betreffende locatie, met een cc naar de student.


4. Wat betekenen de coronamaatregelen voor mijn tentamens?

Toetsen kunnen gedurende deze maatregelen - evenals praktijkonderwijs - op locatie worden afgenomen. De roosters blijven voorlopig ongewijzigd. De meeste toetsen vinden al online plaats, maar voor sommige toetsen is dat niet mogelijk of wenselijk. Alles wat op locatie staat gepland, mag daar gewoon worden afgenomen. 

Bij het online toetsen hebben we vorig studiejaar besloten om geen ‘online proctoring’ toe te passen. Dit is het op afstand surveilleren, bijvoorbeeld met gebruik van webcams. Zowel op het vlak van privacy als techniek zijn er nu te veel risico’s. Bij het online toetsen zonder surveillance doen we een groot beroep op de verantwoordelijkheid van studenten om niet te frauderen.
 

5. Vanwege de aard van mijn opleiding zijn mijn tentamens bij Avans. Nu moet ik  volgens de coronarichtlijnen thuisblijven, maar ik wil mijn tentamen niet missen. Wat moet ik doen?  

Hoe vervelend het ook is, je moet dan toch thuisblijven. We snappen dat je een tentamen wilt maken, zeker als je goed voorbereid bent. Maar we benadrukken nogmaals: blijf thuis als je:

  • (milde) verkoudheidsklachten hebt
  • wacht op de uitslag van een coronatest
  • positief bent getest
  • in quarantaine zit, bijvoorbeeld vanwege een huisgenoot met corona

Naast je reguliere kans heb je ook recht op een herkansing. Dat noemen we ook wel toetsmogelijkheden. Maak daar gebruik van. Als je om bovengenoemde corona gerelateerde redenen één van de toetsmogelijkheden hebt gemist en je hebt de toets nog niet gehaald, dan organiseert de opleiding een derde moment waarop je de toets kunt maken. Heb je door corona gerelateerde redenen meerdere toetsmomenten gemist en heb je de toets nog niet gehaald? Dan kun je een verzoek indienen bij de examencommissie. In hoofdstuk 5 van de OER lees je hoe dit werkt.
Lees in dit bericht op Studentinfo meer over de procedures rondom het missen van tentamens.
 

6. Blijft het bindend studieadvies (BSA) gelden? 

Het ministerie van OCW heeft alle onderwijsinstellingen opgeroepen om het bindend studieadvies (BSA) een jaar uit te stellen. Avans geeft gehoor aan die oproep. Dat betekent dat voor alle eerstejaarsstudenten die aan het einde van studiejaar 2019-2020 niet voldeden aan de norm van 52 studiepunten (EC), we het studieadvies uitstellen tot het einde van hun tweede studiejaar (31 augustus 2021).
Ook voor studenten die aan het einde van studiejaar 2018-2019 al een uitgesteld studieadvies hebben gekregen en aan het einde van vorig studiejaar nog niet voldeden aan de norm van 52 studiepunten (EC), geldt dat we het studieadvies uitstellen tot 31 augustus 2021.

Voor eerstejaarsstudenten van het studiejaar 2020-2021 heeft het College van Bestuur van Avans Hogeschool het besluit genomen om het bindend studieadvies op te schorten. Studenten die de bsa-norm niet voor het einde van dat studiejaar halen, krijgen de kans die alsnog te halen vóór het het einde van het tweede studiejaar (31 augustus 2022). Zij hebben recht op extra studieloopbaanbegeleiding en krijgen regelmatig terugkoppelingsgesprekken over de voortgang. Dit om zoveel mogelijk studievertraging en -uitval te voorkomen. 
 

7. Kan ik boeken, materialen en apparatuur van Avans lenen?

Studenten kunnen nog steeds boeken lenen bij Xplora. Dit kan door een email te sturen naar xplora@avans.nl waarin je aangeeft welke boeken je wilt lenen. Medewerkers van Xplora leggen de boeken klaar bij het facilitair team en zodra dat is gebeurd ontvang je hierover een email.

Met betrekking tot het beschikbaar stellen van apparatuur of materialen gaat het om maatwerk. Dus heb je dat nodig, meld je dan bij je academiebureau. 
 

8. Mag ik opnames maken van colleges?

Het is niet toegestaan om (delen van) colleges op te nemen en deze ook op social media plaatsen. Wij vragen je om de privacy van je docent en van je medestudenten te respecteren door geen opnames te maken. Het is de keuze van je docent of hij/zij het college wil opnemen en delen via bijvoorbeeld Blackboard of Brightspace.
 

9. Moet ik een mondkapje dragen in de gebouwen van Avans?

Ja, sinds 4 november is het verplicht om een mondkapje te dragen in de gebouwen van Avans. Als je in een leslokaal of werkruimte zit met 1,5 meter afstand van elkaar, kan het mondkapje af. In ruimtes waar praktijk- en vaardigheidsonderwijs plaatsvindt en het onmogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, geldt de verplichting om een mondkapje te dragen, zolang dit veilig is.
Het dragen van mondkapjes is nadrukkelijk een aanvulling op de basisregels en geen vervanging daarvan. Het blijft dus van belang om afstand te houden, handen te ontsmetten, in de elleboog te hoesten en thuis te blijven bij klachten. Lees meer informatie over het  dragen en zelf maken van mondkapjes.

STAGE EN AFSTUDEREN

10. Kan mijn stage of afstuderen doorgaan?

Het antwoord op deze vraag is voor iedere student anders en is daarom maatwerk. Het algemene uitgangspunt is dat je stage of afstuderen door kan gaan op locatie, als je stagebedrijf aan de RIVM-richtlijnen voldoet en als je goed begeleid kunt worden. Je stage of afstuderen kan ook op afstand vanuit huis doorgaan, als dit past binnen de mogelijkheden van je stagebedrijf of binnen de aard van je opdracht.
Als het bovenstaande niet mogelijk is, dan bekijkt jouw opleiding samen met jou naar een mogelijk alternatief. Ook dit is maatwerk. Heb je vragen over je stage of afstuderen, dan neem je contact op met je stage- of afstudeerbegeleider. Samen kijken jullie dan naar een mogelijke oplossing. 
 

11. Mijn stagebedrijf adviseert om niet te komen. Zelf heb ik geen gezondheidsklachten. Wat moet ik doen?

Volg de instructies van jouw stagebedrijf en neem contact op met je stagebegeleider, dan kunnen jullie samen de vervolgstappen doornemen. 

REIZEN

12. Mag ik met het openbaar vervoer reizen tijdens de spits?

Ja, het is mogelijk om gebruik te maken van het openbaar vervoer tijdens de spitsmomenten of delen daarvan. Reizen met het OV is mogelijk indien het noodzakelijk is. Wel zijn afspraken gemaakt met de onderwijsinstellingen om de toetsen en praktijkonderwijs buiten de spits te roosteren, zodat het OV wordt ontzien. Zo wordt voorkomen dat een te grote stroom aan studenten tegelijk met trein of bus reist op de toch al drukke momenten. Je mag dus tijdens de spits of een deel daarvan gewoon reizen met het OV als je tijdig aanwezig moet zijn voor het maken van een toets op locatie.
 

13. Ik wil voor mijn minor, stage of afstuderen naar een land binnen Europa. Mag dat?

Wil jij voor een studieperiode naar het buitenland? Check dan de speciale 'Flowchart Corona' op goingabroad.avans.nl voor een duidelijke bewegwijzering wat wel en niet kan. 

Je kunt doorgaan met je voorbereiding voor je reis binnen Europa. Maar er zijn nog veel onzekerheden. Zorg dus samen met je opleiding dat je ook een plan B hebt.
Plan B kan per persoon en per opleiding verschillen en moet goedgekeurd worden door jouw academie. Voorbeelden van een plan B zijn:

  • je minor in Nederland volgen
  • uitwisselingsprogramma bij een andere Europese onderwijsinstelling
  • stage als alternatief
  • of indien mogelijk: verschuiven van je semesters


14. Ik wil voor mijn minor, stage of afstuderen naar een land buiten Europa. Mag dat?

Avans adviseert je dringend om nu geen plannen te maken voor een verblijf voor studie (minor), stage of afstuderen in het najaar buiten Europa. Wij menen dat de risico’s voor een verblijf buiten Europa groot zijn. Denk aan niet meer kunnen terugkeren als er toch weer een lockdown komt; gezondheidszorg die buiten Europa zeer verschilt; financiële problemen die dat met zich meebrengt; of studievertraging die dat mogelijk gaat opleveren. 

Avans Hogeschool zal geen ondersteuning bieden aan studenten die toch naar een land buiten Europa met code oranje of rood willen gaan. Dit betekent dat je als student niet wordt genomineerd voor een uitwisseling bij partnerscholen buiten Europa. Stage- en afstudeerverzoeken in Osiris worden niet toegekend en je academie of Studenten Informatie Balie ondertekent geen formulieren voor een verblijf buiten Europa. 

Als je toch voorbereidingen treft om naar een land buiten Europa te gaan met kleurcode oranje of rood, is dat volledig op eigen risico. Je zorgt ook zelf voor een plan B. De Flowchart Corona op goingabroad.avans.nl geeft meer informatie over wat wel en niet kan.

Voor studenten die voor studie (minor), stage en afstuderen verblijven in het land van herkomst (niet zijnde Nederland) wordt een uitzondering gemaakt op bovenstaand beleid. Dit geldt bijvoorbeeld voor een Canadese student, die in Canada verblijft. Wel moet de betreffende student nog steeds een verklaring ondertekenen bij de opleiding.  
 

15. Ik ben in 'oranje/rood gebied' geweest en moet 10 dagen in thuisquarantaine. Mag ik voor mijn studie wel naar Avans komen?

Nee, blijf thuis en meld bij je opleiding dat je niet naar Avans kunt komen.

ZORGEN EN VRAGEN VAN STUDENTEN

16. Moet ik het melden bij Avans als ik als student het coronavirus heb?

Als je positief getest bent, dan informeer je je eigen opleiding, zodat we medestudenten en/of docenten op de hoogte kunnen brengen van jouw besmetting. Dit is anoniem. Heb je klachten die passen bij het coronavirus? Lees dan hier wat je kan en moet doen.
 

17. Ik heb of kom in financiële problemen vanwege het coronavirus. Wat kan ik doen?

Het kan zijn dat je financiële problemen hebt of voorziet, bijvoorbeeld doordat je geen inkomsten meer hebt of doordat je plotseling moest terugreizen uit het buitenland. DUO spant zich maximaal in om studenten te helpen die door de coronacrisis in financiële problemen komen.
Heb je desondanks nog financiële problemen? Meld je dan bij de Studenten Informatie Balie: 088 - 525 7550. Ook verwijzen we je graag naar onze online zelfhulpmodule over financiële zorgen. Hierin leer je hoe je kunt omgaan met zorgen over je geldzaken.
 

18. Krijg ik (een deel van) het collegegeld terug, nu ik niet van allerlei Avansvoorzieningen gebruik kan maken?

Nee, het collegegeld moet je gewoon betalen. Avans doet er alles aan om het onderwijs  door laten gaan, zodat je zo min mogelijk studieachterstand oploopt. We snappen dat de coronacrisis voor financiële uitdagingen kan zorgen. DUO spant zich maximaal in om jou als student te helpen als je door de coronacrisis in financiële problemen komt. Kom je in financiële problemen? Meld je dan bij de Studenten Informatie Balie: 088 - 525 75 50. 

Studenten die bij hun afstuderen studievertraging oplopen door de coronamaatregelen en tussen februari 2021 en eind augustus 2021 hun diploma halen, ontvangen een tegemoetkoming in de studiekosten. Loopt je recht op een basisbeurs of aanvullende beurs af tussen oktober 2020 en eind augustus 2021, dan krijg je een financiële tegemoetkoming. Als je gegevens bij DUO bekend zijn, hoef je niets te doen en zal DUO de compensatie automatisch naar je overmaken. Lees meer op rijksoverheid.nl en duo.nl . Verder heeft de Rijksoverheid het plan om een aantal studenen korting te geven op het collegegeld voor studiejaar 2021-2022

Bekijk ook deze video waarin je een heldere uitleg krijgt waarom je als student hetzelfde bedrag aan collegegeld betaalt in deze coronatijd. Een tijd met veel online lessen, thuis vanaf je laptop of pc. 
 

19. Ik heb stress vanwege de coronacrisis. Wat kan ik doen?

Avans biedt diverse online zelfhulpmodules aan, waaronder de module ‘grip op coronastress’. Het doel van deze module is om jou op verschillende gebieden te ondersteunen tijdens de coronacrisis. In deze module leer je jezelf vaardigheden aan, waardoor je op een effectieve manier thuis je werk en/of studie kunt uitvoeren en ga je aan de slag met positieve gedachten. Je krijgt praktische tips, voert oefeningen uit en bekijkt filmpjes van een expert.
Ga naar de online zelfhulpmodules en klik op de tegel ‘grip op coronastress’.
 

20. Hoe kan ik gezond thuis studeren?

Het zijn bijzondere tijden voor ons allemaal. Door het thuis studeren kom je mogelijk voor een aantal vragen of uitdagingen te staan die je welzijn kunnen beïnvloeden. In dit magazine vind je een aantal tips die je hierbij kunnen helpen. 
 

21. Ik zie een medestudent die zich niet aan de coronarichtlijnen houdt. Hoe spreek ik diegene aan?  

Het is belangrijk dat je diegene daarop aanspreekt, al kan dat soms best lastig zijn. Mogelijk helpen deze tips daarbij 

Laatst bijgewerkt op 22 april 2021.