Coronavirus

Studenten

Waar moet je als student allemaal rekening mee houden? Lees meer in de veelgestelde vragen en antwoorden, onderverdeeld in de volgende categorieën:

LESSEN EN TENTAMENS
1. Welk effect hebben de coronamaatregelen op mijn studie?
2. Ik moet nog een praktijkopdracht afronden of een praktijktoets maken. Welke mogelijkheden biedt Avans?
3. Wat betekenen de coronamaatregelen voor mijn tentamens?
4. Hoe schrijf ik me in voor de tentamens van periode 3 en 4?
5. Ik heb een andere vraag over mijn tentamens. Wat nu?
6. Blijft het bindend studieadvies (BSA) gelden? 
7. Moet ik het bij Avans melden als ik het coronavirus heb?
8. Kan ik boeken, materialen en apparatuur van Avans lenen?
9. Mag ik opnames maken van colleges?
10. Kan ik zonder problemen gebruikmaken van de videobelsoftware Zoom?
11. Hoe ziet semester 1 van komend studiejaar eruit?

STAGE EN AFSTUDEREN
12. Kan mijn stage of afstuderen doorgaan?
13. Ik loop stage en ben recent in een risicogebied geweest of in contact geweest met een coronapatiënt. Wat moet ik doen?
14. Mijn stagebedrijf adviseert om niet te komen. Zelf heb ik geen gezondheidsklachten. Wat moet ik doen?
15. Ik heb een Erasmusbeurs aangevraagd voor mijn studie/stage in het buitenland. Ik ben in het buitenland maar ik kom terug naar Nederland vanwege de situatie rondom het coronavirus. Wat moet ik doen?
16. Ik ben afstudeerder en heb een laboratorium, werkplaats, atelier of een andere praktijkruimte nodig voor mijn afstudeerwerk. Welke mogelijkheden heb ik?

REIZEN
17. Ik studeer of loop stage in een land dat nu nog veilig is maar ik weet niet of dit verandert. Wat moet ik doen?
18. Moeten of mogen buitenlandse studenten bij Avans naar huis?
19. Ik wil voor mijn minor, stage of afstuderen vanaf 1 september 2020 naar een land binnen Europa. Mag dat?
20. Ik wil voor mijn minor, stage of afstuderen vanaf 1 september 2020 naar een land buiten Europa. Mag dat?

ZORGEN EN VRAGEN VAN STUDENTEN
21. Ik heb of kom in financiële problemen vanwege het coronavirus. Wat kan ik doen?
22. Krijg ik (een deel van) het collegegeld terug, nu ik niet van allerlei Avansvoorzieningen gebruik kan maken?
23. Om mijn maatschappelijke steentje bij te dragen in deze coronacrisis, verricht ik als student extra werkzaamheden in het sociale domein. Heeft dit gevolgen voor mijn studie?
24. Wat als ik mijn bijbaan en dus mijn inkomen verlies? En andere prangende studentvragen over de coronacrisis.
25. Ik heb stress vanwege de coronacrisis. Wat kan ik doen?

LESSEN EN TENTAMENS

1. Welk effect hebben de coronamaatregelen op mijn studie?

Avans doet er alles aan om negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken en waar mogelijk maatwerk te leveren om problemen op te lossen. Je opleiding laat je weten hoe dat maatwerk eruit komt te zien.
Om je studievoortgang zo min mogelijk te belemmeren, kan het soms nodig zijn dat we bij tentamens afwijken van de gebruikelijke dagen en tijdstippen. Dat vraagt om flexibiliteit van zowel studenten als medewerkers. We vertrouwen erop dat iedereen hierin zijn of haar verantwoordelijkheid neemt.
 

2. Ik moet nog een praktijkopdracht afronden of een praktijktoets maken. Welke mogelijkheden biedt Avans?

We hebben de afgelopen tijd onderzocht wat de mogelijkheden zijn om praktijkopdrachten en -toetsen gefaseerd mogelijk te maken. Uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter afstand regel. Je hoort van je eigen opleiding of, hoe en wanneer je weer opdrachten in de laboratoria of werkplaatsen kan afronden.


3. Wat betekenen de coronamaatregelen voor mijn tentamens?

Toetsen nemen we zoveel mogelijk online af. We zetten ook alternatieve toetsvormen in, denk aan open boek-tentamens, mondelinge afname of inleveropdrachten zoals een essay.

Bij het online toetsen hebben we besloten om dit studiejaar geen ‘online proctoring’ toe te passen. Dit is het op afstand surveilleren, bijvoorbeeld met gebruik van webcams. Zowel op het vlak van privacy als techniek zijn er nu te veel risico’s. Bij het online toetsen zonder surveillance doen we een groot beroep op de verantwoordelijkheid van studenten om niet te frauderen.

De reeds geplande digitale toetsen kunnen gewoon vanaf 2 juni worden afgenomen. Mochten nog wijzigingen in dit rooster plaatsvinden, dan hoor je dat van de opleiding. Sommige toetsen zijn gepland op locatie. Deze toetsen op locatie zijn ook al ingeroosterd in het concept toetsrooster. Nu het kabinet ons heeft opgeroepen om het reizen met het OV te beperken en de spits te vermijden, en we deze toetsen pas vanaf 15 juni kunnen afnemen, is het wel nodig om de toetsen op locatie deels te herplannen.

We snappen dat je graag zo snel mogelijk wil weten wanneer en waar deze toetsen plaatsvinden. Op uiterlijk 8 juni wordt een definitief toetsrooster gepubliceerd. Je ontvangt de specifieke informatie over de toetsen, die thuis of op locatie plaatsvinden, via je opleiding.

De gezondheid van studenten en medewerkers staat voorop. Als je straks op locatie een toets hebt, dan gebeurt dit uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM.
 

4. Hoe schrijf ik me in voor de tentamens van periode 3 en 4?

Je kunt je op de gebruikelijke manier inschrijven voor de tentamens van periode 4. De inschrijfweek is in blokweek 4 (week van 11 mei 2020).

Had je je al ingeschreven voor een herkansing van periode 2 en de tentamens periode 3? Deze inschrijvingen blijfven gewoon staan. Na-inschrijven voor tentamens van periode 3 en periode 4 kan zoals gebruikelijk tot 5 werkdagen voor de toetsdatum via Osiris/Studystore. Jouw opleiding informeert je hierover. De betalingscondities voor na-inschrijvingen blijven hetzelfde.


5. Ik heb een andere vraag over mijn tentamens. Wat nu?

Per opleiding kan het sterk verschillen wat nodig is om studievertraging op de lange termijn te voorkomen. Ook begrijpen we dat elk nieuw besluit vaak leidt tot nieuwe vragen. Bij alle opleidingen wordt nu hard gewerkt om antwoord te geven op vragen over de tentamens. Dat zorgt voor veel veel plan- en uitzoekwerk. Zodra er meer bekend is, krijg je dit via je eigen opleiding te horen. Heb je daar nog vragen over, of heb je andere vragen? Blijf ze stellen binnen je opleiding.


6. Blijft het bindend studieadvies (BSA) gelden? 

Het ministerie van OCW heeft alle onderwijsinstellingen opgeroepen om het bindend studieadvies (BSA) een jaar uit te stellen. Avans geeft gehoor aan die oproep. Dat betekent dat voor alle huidige eerstejaarsstudenten die aan het einde van dit studiejaar (2019-2020) niet voldoen aan de norm van 52 studiepunten (EC), we het studieadvies uitstellen tot het einde van hun tweede studiejaar (31 augustus 2021).
Ook voor studenten die aan het einde van studiejaar 2018-2019 al een uitgesteld studieadvies hebben gekregen en aan het einde van dit studiejaar nog niet voldoen aan de norm van 52 studiepunten (EC), geldt dat we het studieadvies uitstellen tot 31 augustus 2021.
 

7. Moet ik het bij Avans melden als ik het coronavirus heb?

Dat hoef je niet meer bij Avans te melden. Aan het begin van de corona-uitbraak vroegen we iedereen binnen Avans om coronabesmettingen te melden via veiligheid@avans.nl. Hiermee konden we de impact van het coronavirus op het onderwijs in de gaten houden en de juiste vervolgmaatregelen nemen. 
Op dit moment is de situatie zodanig, dat deze meldingen niet langer nodig zijn. Bij een ziekmelding volstaat weer het gebruikelijke proces. Je vindt hierover informatie op Blackboard of bij jouw academiebureau.
 

8. Kan ik boeken, materialen en apparatuur van Avans lenen?

We stellen de boeken in Xplora vanaf week 13 beschikbaar voor afstudeerders. Zij kunnen zich melden via xplora@avans.nl
Met betrekking tot het beschikbaar stellen van apparatuur en dergelijke gaat het om maatwerk. Dus heb je apparatuur nodig, meld je dan bij je academiebureau.

9. Mag ik opnames maken van colleges?

We krijgen signalen dat studenten (delen van) colleges opnemen en deze ook op social media plaatsen. Dit is niet toegestaan. Wij vragen je om de privacy van je docent en van je medestudenten te respecteren door geen opnames te maken. Het is de keuze van je docent of hij/zij het college wil opnemen en delen via bijvoorbeeld Blackboard.
 

10. Kan ik zonder problemen gebruikmaken van de videobelsoftware Zoom?

Wij adviseren je om ‘Zoom’ niet te gebruiken voor je studie. De veiligheid en privacy van je persoonlijke gegevens kunnen bij Zoom onvoldoende worden gegarandeerd. 
Voor videobellen adviseren we je om Skype for Business of Teams te gebruiken. Deze programma’s bieden vergelijkbare functionaliteiten en zijn uitgebreid getoetst op privacy en veiligheid.
 

11. Hoe ziet semester 1 van komend studiejaar eruit?

In het nieuwe studiejaar zullen we voorlopig ook de 1,5 meter afstandsregel in acht blijven nemen. Dat betekent dat alle opleidingen hun onderwijs aanpassen zodat er een goede mix ontstaat van onderwijs op locatie en online onderwijs. Omdat wij de binding tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten van groot belang vinden, zullen we hier extra aandacht aan besteden bij het samenstellen van ons onderwijs. Daarbij zullen name de eerstejaars studenten voor een behoorlijk groot deel fysiek onderwijs krijgen. Je hoort van je eigen opleiding hoe het onderwijs er precies uit zal zien. 

STAGE EN AFSTUDEREN

12. Kan mijn stage of afstuderen doorgaan?

Het antwoord op deze vraag is voor iedere student anders en is daarom maatwerk. Het algemene uitgangspunt is dat je stage of afstuderen door kan gaan op locatie, als je stagebedrijf aan de RIVM-richtlijnen voldoet en als je goed begeleid kunt worden. Je stage of afstuderen kan ook op afstand vanuit huis doorgaan, als dit past binnen de mogelijkheden van je stagebedrijf of binnen de aard van je opdracht.
Als het bovenstaande niet mogelijk is, dan bekijkt jouw opleiding samen met jou naar een mogelijk alternatief. Ook dit is maatwerk. Heb je vragen over je stage of afstuderen, dan neem je contact op met je stage- of afstudeerbegeleider. Samen kijken jullie dan naar een mogelijke oplossing. 

Voor (korte) stages die nog moeten starten, geldt het uitgangspunt dat je opleiding zoveel mogelijk zoekt naar een alternatief. Ook hier betreft het maatwerk. Neem hiervoor contact op met je stagebegeleider.
 

13. Ik loop stage en ben recent in een risicogebied geweest of in contact geweest met een coronapatiënt. Wat moet ik doen?

Meld dit bij je stagebedrijf en volg de richtlijnen van het RIVM. Het kan zijn dat jouw stagebedrijf adviseert om thuis te blijven. Meld dit dan ook bij je stagebegeleider.
 

14. Mijn stagebedrijf adviseert om niet te komen. Zelf heb ik geen gezondheidsklachten. Wat moet ik doen?

Volg de instructies van jouw stagebedrijf en neem contact op met je stagebegeleider, dan kunnen jullie samen de vervolgstappen doornemen.
 

15. Ik heb een Erasmusbeurs aangevraagd voor mijn studie/stage in het buitenland. Ik ben nu in het buitenland maar ik kom terug naar Nederland vanwege de situatie rondom het coronavirus. Wat moet ik doen?

Neem hiervoor contact op met het International Office.
 

16. Ik ben afstudeerder en heb een laboratorium, werkplaats, atelier of een andere praktijkruimte nodig voor mijn afstudeerwerk. Welke mogelijkheden heb ik?

Avans stelt de atelierruimtes waar studenten werken, laboratoria (ook de techlabs), werkplaatsen van onder andere de technische academies en andere praktijkruimtes op afspraak open voor studenten die voor hun afstudeerwerk zelfstandig gebruik moeten maken van de faciliteiten die aanwezig zijn. Op deze manier hopen we dat je geen of beperkte vertraging in je afstudeerwerk oploopt. Het gebruik van deze ruimtes geldt ook als je met meerdere studenten samenwerkt aan een opdracht. Lees hier het hele bericht. 

REIZEN

17. Ik studeer of loop stage in een land dat nu nog veilig is, maar ik weet niet of dit verandert. Wat moet ik doen?

De richtlijnen van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn hierin leidend. Hou deze in de gaten.
 

18. Moeten of mogen buitenlandse studenten die studeren bij Avans naar huis?

Buitenlandse studenten die bijvoorbeeld als exchange student voor een kortere periode (minor) bij Avans studeren, kunnen terugkeren naar hun eigen onderwijsinstelling of land van herkomst, als zij dat willen. Ditzelfde geldt voor double degree studenten die voor 1 tot 2 jaar bij Avans studeren. Dit moeten de studenten dan wel afstemmen met hun eigen onderwijsinstelling, bijvoorbeeld bij uitwisseling. Terugkeer gebeurt op eigen kosten. Er is nu geen verplichting of dringende noodzaak om terug te keren. 
Voor buitenlandse studenten die bij Avans een 4-jarige studie volgen en waarvan Avans de eigen onderwijsinstelling is, is er geen dringende reden voor terugkeer naar eigen land.
 

19. Ik wil voor mijn minor, stage of afstuderen vanaf 1 september 2020 naar een land binnen Europa. Mag dat?

Je kunt gewoon doorgaan met je voorbereiding voor je reis binnen Europa. Maar er zijn nog veel onzekerheden. Zorg dus samen met je opleiding dat je ook een plan B hebt.

Plan B kan per persoon en per opleiding verschillen en moet goedgekeurd worden door jouw academie. Voorbeelden van een plan B zijn:

  • je minor in Nederland volgen
  • uitwisselingsprogramma bij een andere Europese onderwijsinstelling
  • stage als alternatief
  • of indien mogelijk: verschuiven van je semesters


20. Ik wil voor mijn minor, stage of afstuderen vanaf 1 september 2020 naar een land buiten Europa. Mag dat?

Avans adviseert je dringend om nu geen plannen te maken voor een verblijf voor studie (minor), stage of afstuderen in het najaar buiten Europa. Wij menen dat de risico’s voor een verblijf buiten Europa groot zijn (niet meer terug kunnen keren als er toch weer lock down komt; gezondheidszorg aanbod kan buiten Europa zeer verschillend zijn; financiële problematiek die dat met zich meebrengt; studievertraging die dat (wellicht opnieuw) gaat opleveren).

Mocht je wel willen gaan, dien dan een verzoek in bij je examencommissie, inclusief jouw plan B. Voorbeelden van een plan B zijn: je minor in Nederland volgen, uitwisselingsprogramma bij een andere Europese onderwijsinstelling, stage als alternatief of indien mogelijk verschuiven van je semesters.

ZORGEN EN VRAGEN VAN STUDENTEN

21. Ik heb of kom in financiële problemen vanwege het coronavirus. Wat kan ik doen?

Het kan zijn dat je financiële problemen hebt of voorziet, bijvoorbeeld doordat je geen inkomsten meer hebt of doordat je plotseling moest terugreizen uit het buitenland. DUO spant zich maximaal in om studenten te helpen die door de coronacrisis in financiële problemen komen.
Heb je desondanks nog financiële problemen? Meld je dan bij de Studenten Informatie Balie: 088 - 525 7550. Ook verwijzen we je graag naar onze online zelfhulpmodule over financiële zorgen. Hierin leer je hoe je kunt omgaan met zorgen over je geldzaken.
 

22. Krijg ik (een deel van) het collegegeld terug, nu ik niet van allerlei Avansvoorzieningen gebruik kan maken?

Nee, het collegegeld moet je gewoon betalen. Avans doet er alles aan om het onderwijs (op afstand) door laten gaan, zodat je zo min mogelijk studieachterstand oploopt. We snappen dat de coronacrisis voor financiële uitdagingen kan zorgen. DUO spant zich maximaal in om jou als student te helpen als je door de coronacrisis in financiële problemen komt. Heb je desondanks toch financiële problemen? Meld je dan bij de Studenten Informatie Balie: 088 - 525 7550. 

Als je afstuderen verschuift naar september 2020 tot en met januari 2021 dan kom je in aanmerking voor eenmalige financiële compensatie van je collegegeld. Je ontvangt dan in het eerste kwartaal van 2021 eenmalig een compensatiebedrag, ter hoogte van maximaal 3 maanden collegegeld. Ook als je extra basisbeurs of aanvullende beurs in juli, augustus of september verloopt krijg je een tegemoetkoming. Als je gegevens bij DUO bekend zijn, hoef je niets te doen en zal DUO de compensatie automatisch naar je overmaken. Lees meer op rijksoverheid.nl en duo.nl

23. Om mijn maatschappelijke steentje bij te dragen in deze coronacrisis, verricht ik als student extra werkzaamheden in het sociale domein. Heeft dit gevolgen voor mijn studie?

De coronacrisis legt een forse belasting op de sectoren zorg, welzijn en educatie, maar vraagt ook op andere fronten dat we elkaar waar mogelijk steunen. We vinden het heel goed dat jij daar als student jouw bijdrage aan levert. Je hebt natuurlijk wel zelf verantwoordelijkheid om zo min mogelijk studieachterstand op te lopen. Houd dat dus zelf goed in de gaten. Overleg met je opleiding of jouw werkzaamheden passen bij een onderwijsactiviteit waaraan studiepunten zijn gekoppeld.
 

24. Wat als ik mijn bijbaan en dus mijn inkomen verlies? En andere prangende studentvragen over de coronacrisis.

In dit artikel van Punt vind je antwoorden op allerlei vragen die niet direct met je studie bij Avans te maken hebben. Denk aan vragen over je bijbaan, sporten bij de BRESS et cetera. Punt ververst dit artikel regelmatig.
 

25. Ik heb stress vanwege de coronacrisis. Wat kan ik doen?

Avans biedt diverse online zelfhulpmodules aan, waaronder de module ‘grip op coronastress’. Het doel van deze module is om jou op verschillende gebieden te ondersteunen tijdens de coronacrisis. In deze module leer je jezelf vaardigheden aan, waardoor je op een effectieve manier thuis je werk en/of studie kunt uitvoeren en ga je aan de slag met positieve gedachten. Je krijgt praktische tips, voert oefeningen uit en bekijkt filmpjes van een expert.
Ga naar de online zelfhulpmodules en klik op de tegel ‘grip op coronastress’.

Laatst bijgewerkt op 20 mei 2020.