Coronavirus

print

Tips online onderwijs

Afstandsonderwijs

Sinds de coronacrisis is er een uitzonderlijke situatie ontstaan. We zijn aangewezen op afstandsonderwijs en samenwerken op afstand. Dat biedt beperkingen maar zeker ook kansen.

Online onderwijs is in een stroomversnelling gekomen. We werkten aan allerlei oplossingen om afstandsonderwijs mogelijk te maken. Zoals online lessen en tentamens. Daarbij moeten afwegingen gemaakt worden: wat is haalbaar, wenselijk en toegestaan? Door toetsen aan te passen kunnen we de studeerbaarheid en doceerbaarheid op korte en lange termijn verbeteren.

Lees meer op Bijavans.nl

Lesgeven op afstand

De ICTO-coaches van Avans hebben een handig online magazine ontwikkeld met allerlei onderwerpen over lesgeven op afstand. Heb je daar nog vragen over, neem dan contact op met de ICTO-coach van jouw academie.

Een podcast over digitaal onderwijs

Medewerkers van Multimedia Support maakten ook een online magazine om ondersteuning te bieden bij digitaal onderwijs. Onderwerpen die aan bod komen zijn: 

  • een hoorcollege opnemen vanuit thuis
  • een script schrijven voor een les op afstand
  • studenten laten werken met video
  • een podcast over digitaal onderwijs

Ook lees je in dit nieuwsbericht hoe je webinars kunt opzetten in MyMedia.

Voor vragen is Multimedia Support bereikbaar: 
Breda: multimediasupport.breda@avans.nl,
Den Bosch: multimediasupport.denbosch@avans.nl,
Tilburg: multimediasupport.tilburg@avans.nl.

Laatst bijgewerkt op 14 december 2020.