Coronavirus

print

Te veel resultaten? Zoek met meerdere woorden.

Nieuws 145 resultaten

Corona sectorplan

14 oktober 2022Coronavirus

Vanuit de overheid is het ‘Sectorplan middellange termijnaanpak corona mbo/ho’ opgesteld. Vanuit dit landelijke plan heeft Avans de doorvertaling gemaakt naar de eigen hogeschool. Dit pl...

Bindend studieadvies opnieuw opgeschort

07 februari 2022Coronavirus

Het bindend studieadvies (bsa) voor eerstejaarsstudenten van het studiejaar 2021-2022 wordt opgeschort. Eerstejaarsstudenten die de norm van het bsa in het studiejaar 2021-2022 niet hale...