Coronavirus

print

Update 15 februari: 50% bij Avans werken, einde mondkapje en 1,5 meter afstand

16 februari 2022 door Coronavirus

Gisteravond heeft het kabinet versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Deze update gaat over de versoepelingen die van invloed zijn op Avans Hogeschool. De ingangsdata zijn verschillend per versoepeling.

Per direct: 50 % op locatie werken

Per direct wordt het thuiswerkadvies versoepeld. Docenten en collega’s met locatiegebonden functies zijn al veel op locatie, maar vanaf nu mogen alle Avansmedewerkers maximaal 50% van de werktijd op een Avanslocatie komen werken. Vergaderingen en ander overleg zijn ook weer op locatie toegestaan. Deze overleggen vallen dan dus binnen die 50% aanwezigheid op locatie.

Vanaf maandag 21 februari zijn de werk- vergaderplekken aan de Bijster in Breda weer geopend.

Veel collega’s hebben reikhalzend uitgekeken naar het moment dat we weer op een Avanslocatie mogen werken, en elkaar weer kunnen ontmoeten. Toch zal het voor velen ook weer even zoeken zijn naar de juiste balans tussen thuis en op locatie werken. Eerder maakte DPO dit magazine: https://magazines.avans.nl/dpo_opnieuw-in-balans/cover1. Het is bedoeld als hulpmiddel om als individu en als team weer te wennen aan en afspraken te maken over deze nieuwe situatie.

Praktische zaken:

  • De thuiswerkvergoeding blijft van kracht;
  • Tegemoetkoming woon-werkverkeer (via HR-selfservice) kun je declareren binnen 2 maanden;
  • Heb je een mobiliteitskaart woon-werkverkeer dan kun je deze weer gebruiken.

Thuiswerkbeleid

Tot nader bericht blijven bovenstaande punten gelden. Avansbeleid rondom thuiswerken bevindt zich momenteel in de besluitvormingsfase. Separate informatie volgt zodra daarover meer bekend is.

Vanaf 18 februari: maximale groepsgrootte

Met ingang van 18 februari vervalt in het onderwijs de maximale groepsgrootte van 75 personen per ruimte.

Vanaf 25 februari: einde verplichting mondkapje en 1,5 meter afstand

Met ingang van 25 februari vervalt zowel de mondkapjesplicht als de verplichting om 1,5 meter afstand te houden. Wel adviseert de overheid om vanaf dat moment een mondkapje te dragen op drukke plekken en als je geen 1,5 meter afstand kunt houden. Waar en wanneer je dit doet, is een individuele afweging.  

Zelftesten en thuisblijven bij klachten

Het advies aan medewerkers en studenten blijft om uit voorzorg en bij klachten een zelftest te doen. Zelftesten zijn nog steeds gratis te bestellen via zelftestonderwijs.nl.  

Blijf bij klachten thuis en laat je testen bij de GGD, of doe een zelftest.

Geen coronatoegansbewijzen

De  wetsvoorstellen voor coronatoegangsbewijzen in het onderwijs worden teruggetrokken. Zowel de inzet van de CTB onder studenten als de mogelijkheid om de CTB in te zetten voor personeel is daarmee nu van de baan.

Laatst bijgewerkt op 16 februari 2022.