Coronavirus

Avans Hogeschool kiest voor digitaal onderwijs tot 1 juni

25 maart 2020

Het kabinet besloot afgelopen maandag dat evenementen en samenkomsten tot 1 juni 2020 verboden zijn. Hierdoor ontstond grote onzekerheid over de vraag wat dit betekent voor de onderwijsactiviteiten van hogescholen en universiteiten. Studenten en docenten weten niet waar ze zich voor de periode ná 6 april op moeten voorbereiden en vragen om duidelijkheid.
Daarom heeft Avans Hogeschool, net als een aantal andere hogescholen, vandaag besloten om ook ná 6 april door te gaan met het geven van online onderwijs. Deze termijn verlengen we tot 1 juni 2020.


Als de coronamaatregelen van de overheid tussentijds versoepeld worden, dan zullen de hogescholen en universiteiten bekijken welke vormen van onderwijs en toetsing binnen de dan geldende richtlijnen weer op de locaties van de instellingen kunnen plaatsvinden.

Focus op digitaal

Avans vindt het belangrijker om nu de focus op digitaal onderwijs door te trekken naar 1 juni, dan om dit ergens de komende weken nogmaals te veranderen. Hiermee willen we voorkomen dat studenten en medewerkers onnodig worden belast door keer op keer veranderingen door te voeren in deze toch al onrustige tijd. Want we beseffen dat studenten, docenten en medewerkers van de ondersteunende diensten voor een lastige opgave staan.

Voorzitter van het College van Bestuur Paul Rüpp: “Ik denk dat het helpt om de termijn te verlengen en het onderwijs tot 1 juni digitaal aan te bieden. Dat is soms een zoektocht en niet altijd even gemakkelijk vanuit een thuiswerk- of thuisstudiesituatie. Maar we staan er niet alleen voor. Dat doen we samen”.

Gebruik gebouwen

Het is nu nog niet duidelijk of we voor 1 juni of na die datum weer gebruik mogen maken van onze gebouwen. We houden rekening met de mogelijkheid om na 1 juni toetsen en examens fysiek in onze gebouwen te laten plaatsvinden, of dat er dan ook weer werkplekken beschikbaar zullen zijn. Daarover volgt later meer duidelijkheid.

Laatst bijgewerkt op 25 maart 2020.