Coronavirus

print

Levensvragen, verlies of rouw door corona? Hier vind je een luisterend oor

14 april 2020 door @avans

De coronacrisis raakt ons allemaal. Als je worstelt met levensvragen of hulp nodig hebt bij angst of  rouw en verlies, kan het lectoraat Zorg rond het Levenseinde je hierin ondersteunen.

De school is gesloten en we proberen onze taken zo veel als mogelijk op te pakken en onze studenten online goed onderwijs te bieden. Daar werken we hard aan. We doen dit thuis in vaak ongebruikelijke omstandigheden. Alleen, met kinderen en met partners die in hetzelfde schuitje zitten.

Door online te werken beschermen we onszelf, onze naasten en de medemens tegen ziekte en in het uiterste geval de dood. Vaak is de dreiging veraf, maar soms ook dichtbij, als een van onze naasten getroffen wordt. Het is dan moeilijker de ander nabij te zijn. We houden immers sociale afstand, minimaal 1,5  meter.

Persoonlijk gesprek

De omgang met een ernstig verlopende corona-infectie of zelfs de dood kan spanningen oproepen en levensvragen met zich meebrengen. Gesprekshulp kan verlichting bieden bij wat er allemaal op je af komt. Het lectoraat Zorg rond het Levenseinde heeft veel expertise opgebouwd in het omgaan met zingevingsvragen rond ziekte of het einde van het leven of met de verwerking van een groot verlies. Graag stellen we onze expertise ter beschikking aan de medewerkers van Avans. In 1 of meerdere persoonlijke gesprekken ondersteunt 1 van de kenniskringleden je op de onderwerpen waar je mee worstelt.

Tijdelijk aanbod

We bieden deze hulp niet aan als vervanging van bestaande ondersteuning in de eerste of tweede lijn van de gezondheidszorg. Het is een tijdelijk aanbod om gezamenlijk goed door deze uitdagende tijd heen te komen.

Laat het ons weten als we iets voor je kunnen betekenen. Je kunt contact opnemen met het lectoraat door dit formulier in te vullen.

 

Laatst bijgewerkt op 15 april 2020.