Coronavirus

print

Introactiviteiten: online, on-campus en in de stad

21 augustus 2020 door Coronavirus

Het merendeel van de introductieactiviteiten die door de opleidingen van Avans worden georganiseerd kunnen de komende 2 weken gewoon doorgaan. Dat is goed nieuws, want een goede introductieperiode voor eerstejaarsstudenten is van groot belang. Zo leren zij elkaar, Avans Hogeschool en de stad waar zij in studeren goed kennen.

Aangescherpte richtlijnen

Uit een inventarisatie van Avans van alle plannen rondom de introductieperiode blijkt dat de meeste activiteiten veelal passen binnen de gestelde richtlijnen. En dat in een aantal gevallen die plannen met kleine aanpassingen eveneens voldoen. Die inventarisatie was nodig naar aanleiding van de eerder deze maand door het kabinet afgekondigde aanscherping van richtlijnen.

In juni had Avans al nieuwe kaders bepaald vanwege de coronarichtlijnen. Die zijn dus inmiddels aangepast. Zo is er sprake van een alcoholverbod, geldt voor alle activiteiten een eindtijdstip van 22.00 uur en in de openbare ruimte een maximale groepsgrootte van 25 personen.

Online en on-campus

Naast online introducties dient onderscheid te worden gemaakt tussen introactiviteiten die plaatsvinden ‘on-campus’: het eigen terrein van Avans. Hier zijn de zijn de ‘Avansrichtlijnen’ leidend. Verder zijn er activiteiten die plaatsvinden bij externe organisaties, zoals horecagelegenheden , sportverenigingen of theaters. Dan gelden de richtlijnen van die organisaties.

Park en binnenstad

Daarnaast zijn er introducties die in de openbare ruimte worden georganiseerd, zoals in parken of binnensteden. Voor alle activiteiten dient het College van Bestuur goedkeuring te verlenen. Enkele van die activiteiten moeten nog worden beoordeeld.

Voor de intro’s in de openbare ruimte ligt de bal bij de veiligheidsregio. De aanvraag is deze week ingediend. Wij hopen (en verwachten) eind deze week een reactie.

Zoals gebruikelijk

Avans is blij met het nieuws dat de introactiviteiten zoals gebruikelijk onderdeel uitmaken van de start van het studiejaar. Vanzelfsprekend met de nodige aanpassingen vanwege de coronarichtlijnen. Ondanks de beperkingen zijn mooie en creatieve alternatieve programma’s samengesteld. Studenten worden hierover geïnformeerd door hun opleiding. 

Laatst bijgewerkt op 21 augustus 2020.