Coronavirus

print

Nieuwe update 15 maart Coronamaatregelen bij Avans verlengd tot en met 6 april

15 maart 2020

Vanmiddag heeft de regering nieuwe maatregelen aangekondigd tegen verspreiding van het coronavirus. Voor Avans was vooral het volgende aspect van belang: de maatregelen die het hoger onderwijs raken zijn verlengd tot en met maandag 6 april. 

De eerder genomen besluiten van het crisisteam die golden tot en met 31 maart, zijn nu allemaal verlengd tot en met 6 april. Dat betekent dat er tot die datum geen onderwijs plaatsvindt in Avansgebouwen. Ook voor andere besluiten geldt 6 april, zoals voor reis en verblijf in het buitenland.  

Sluiting scholen en kinderopvang

De vandaag aangekondigde sluiting van scholen en kinderdagopvang kan voor Avansmedewerkers de nodige consequenties hebben. Het crisisteam bestudeert hoe we hier het beste mee om kunnen gaan. Voorlopig adviseren we aan medewerkers om de zorg voor hun kinderen zoveel mogelijk te combineren met hun werkzaamheden voor Avans. Overleg dit met je leidinggevende. Later in deze week volgt hierover meer informatie.

Cruciale beroepsgroepen

De regering heeft wel bepaald dat sommige ouders of verzorgenden de komende periode op hun eigen school of opvang gebruik kunnen maken van de kinderopvangmogelijkheden, zodat zij zich kunnen inspannen om de samenleving draaiende te houden. Dit geldt voor mensen met zogenaamde cruciale beroepen. Op de lijst met deze beroepen staan ook leraren en personeel dat benodigd is op school, bijvoorbeeld voor afstandsonderwijs. Medewerkers die hiervan gebruik willen maken (denk hierbij ook aan locatiebeheer en ICT), kunnen dit rechtstreeks regelen met de eigen school of kinderopvang.

Laatst bijgewerkt op 15 maart 2020.