Coronavirus

print

Onderzoek: het gaat best goed met Avansstudenten

24 februari 2021 door @avans

Een half jaar geleden liet het College van Bestuur een onderzoek uitvoeren hoe het afstandsonderwijs werd ervaren. Nu we nog steeds online leren en voornamelijk contact hebben via digitale middelen heeft Avans vervolgonderzoek laten doen. Belangrijke conclusie: het gaat nog steeds relatief goed met de gezondheid en het welzijn van studenten. Maar met name op het gebied van welzijn liggen er wel verbeterpunten.

Het eerste onderzoek vond plaats enkele maanden na de omschakeling naar digitaal onderwijs. Op basis van die ervaringen is het onderwijs steeds blijven doorontwikkelen. Het lijkt erop dat het afstandsonderwijs nog wel even gaat voortduren. Daarom heeft het College van Bestuur aan Institutional Research gevraagd om een vervolgonderzoek te doen. Het doel van dit onderzoek is te achterhalen hoe het er nu voor staat met het welzijn van onze Avansstudenten en hoe zij het actuele onderwijs op afstand ervaren.

Dat vervolgonderzoek is afgenomen in november/december 2020. Bijna 4.000 studenten hebben de vragenlijst ingevuld. Jessica Nooij, onderzoeksleider bij het LIC: “Bij het opzetten van dit onderzoek hebben we studenten en het Lectoraat Brein en Leren nauw betrokken. Zo hebben we de vragen af kunnen stemmen op wat er nu onder studenten leeft én sluit het onderzoek aan bij bestaande onderzoekslijnen van Avans.”

Aandacht voor welzijn

Avans zet in deze ambitieperiode stevig in op studentenwelzijn. En dat is welkom, blijkt uit het onderzoek. Studenten zijn nog steeds positief over hun gezondheid, maar ervaren wel regelmatig stress. Ze ervaren genoeg aandacht voor hun welzijn vanuit Avans en hun opleiding, maar de informatie bereikt niet alle studenten even goed.  De rol van Avans bij het stimuleren van welzijn kan op dat punt nog beter.

Studenten geven ook aan dat ze naast hun studie niet altijd voldoende uit kunnen rusten. Zelf geven ze de tip om bij de roostering meer rekening te houden met de lange schermtijd en verhoogde gevoelens van uitputting. Zo zouden frequentere, korte pauzes tussen de lessen al meer rust kunnen geven, aldus de studenten.

Compliment voor Avansdocenten

Het onderwijs is in de tweede meting beter beoordeeld dan in de eerste. Studenten voelen zich meer uitgedaagd en er is meer duidelijkheid over de verwachtingen waaraan ze moeten voldoen. Ook stimuleert het huidige onderwijs hen beter om contact te hebben met docenten en medestudenten dan in het voorjaar. Een groot compliment voor de Avansdocenten. Het verder ontwikkelen van het afstandsonderwijs lijkt zich dus uit te betalen. Wel is te zien dat studenten online leren steeds minder plezierig vinden. En stageplekken vinden is ook niet voor iedereen gemakkelijk.

Jacomine Ravenbergen, vicevoorzitter College van Bestuur: “Het is mooi om te zien hoe, ondanks alle beperkingen in het onderwijs en het sociale leven, onze studenten zoveel veerkracht tonen. Avans moet er alles aan doen om hen een perspectief te bieden op het fysieke onderwijs en het ontmoeten van de studiegenoten. We hebben ook zorg over een deel van onze studenten en investeren extra in student-coaches en studieloopbaanbegeleiders. Ze ontvangen aandacht vanuit de opleiding en het studentendecanaat.”

Aan de slag

In de hoop dat het onderwijs snel weer deels fysiek kan plaatsvinden, werkt Avans tot die tijd aan steeds beter afstandsonderwijs. Dit onderzoek biedt belangrijke en bruikbare input daarvoor. Nu al blijkt dat er vooruitgang is geboekt én dat het nog beter kan. Daar kan iedereen mee aan de slag.

Lees het hele onderzoek

Tip voor studenten

Om je welzijn te verbeteren, kun je als student van Avans gratis gebruik maken van de zelfhulpmodules van Mirro. Deze tool kan je op een makkelijke en toegankelijke manier helpen. Er zijn verschillende online modules die je zelfstandig en anoniem kunt doorlopen op het moment dat het jou uitkomt. Ze helpen om inzicht te krijgen in je mentale gezondheid met tips, oefeningen en ervaringsverhalen. Meer informatie vind je op Studentinfo: zelfhulp Mirro.

Laatst bijgewerkt op 24 februari 2021.