Coronavirus

print

Reisbeleid semester 1: vertrekdatum bepalend voor reisadvies student

15 juni 2021 door Coronavirus

Het huidige beleid rond internationale reizen en verblijven voor semester 1 blijft grotendeels gehandhaafd. De (beperkte) wijzigingen in het beleid hebben betrekking op internationale reizen en verblijven buiten Europa. Het moment van vertrek naar het buitenland van de student, en dus niet de startdatum van studie, stage of afstuderen, is bepalend voor de beoordeling van het reisadvies.

Binnen Europa

Voor uitwisseling, stage of minor binnen Europa geldt dat een student kan doorgaan met de voorbereiding voor de reis binnen Europa. Afreizen is alleen toegestaan naar een land of gebied met een geel of groen reisadvies. Afreizen naar een land of gebied met een oranje of rood reisadvies is NIET toegestaan. Er zijn nog steeds veel onzekerheden. Student moet nog steeds een plan B hebben. Uitzonderingen op het beleid dat niet gereisd mag worden naar een land binnen Europa met een oranje of rood reisadvies zijn, net als voor studiejaar 2020-2021:

  • Landen die een oranje reisadvies hebben omdat deze landen reisbeperkingen hanteren voor reizigers uit Nederland vanwege de gezondheidssituatie in Nederland. De kleurcode heeft in dat geval niets te maken met de gezondheidssituatie in het betreffende land en om die reden geldt er bij terugkeer ook geen dringend advies tot thuisquarantaine
  • Studenten die studie (minor) of stage volgen of afstuderen in het land van herkomst (niet zijnde Nederland)

Buiten Europa

Studenten wordt dringend geadviseerd geen plannen te maken voor studie, stage of afstuderen buiten Europa in het najaar. Avans Hogeschool blijft geen ondersteuning bieden aan studenten die toch naar een land buiten Europa met code oranje of rood willen gaan. Studenten die toch voorbereidingen treffen om naar een land buiten Europa te gaan met kleurcode oranje of rood, doen dit volledig op eigen risico. Ze zijn ook zelf verantwoordelijk voor een plan B. 

Uitgezonderd zijn de landen of gebieden die behoren tot de Safe Countries, zoals beschreven door de Europese Commissie. Studenten mogen voor deze landen wel voorbereidingen treffen. Afreizen is alleen toegestaan naar een land of gebied met een geel of groen reisadvies. Afreizen naar een land / gebied met een oranje of rood reisadvies is dus NIET toegestaan.

Uitzonderingen op het beleid dat niet gereisd mag worden naar een land buiten Europa met een oranje of rood reisadvies zijn, net als voor studiejaar 2020-2021:

  • Studenten die studie (minor) of stage volgen of afstuderen in het land van herkomst (niet zijnde Nederland)
  • Landen van de eerder beschreven lijst met Safe Countries van de Europese Commissie die een oranje reisadvies hebben omdat deze landen reisbeperkingen hanteren voor reizigers uit Nederland vanwege de gezondheidssituatie in Nederland. De kleurcode heeft in dat geval niets te maken met de gezondheidssituatie in het betreffende land
Laatst bijgewerkt op 15 juni 2021.