Coronavirus

print

Update 19 maart: Stage, financiën en terugkerende studenten

19 maart 2020

Hieronder lees je weer een update rondom het coronavirus. Dit keer gaat het over stage en afstuderen, financiële problemen van studenten en medewerkers, reis en verblijf  en uitgifte thuiswerkspullen. 

Stage en afstuderen

Het crisisteam krijgt veel vragen over stage en afstuderen. Tot nu toe is het uitgangspunt dat stage en afstuderen in principe kunnen doorgaan, mits het stagebedrijf ook die ruimte biedt en de aard van het afstudeeronderzoek het toelaat. Dit onderwerp staat ook op de agenda van het landelijk overleg tussen de VH, VNSU en het ministerie van OCW. Op basis de uitkomsten van dit overleg bepalen wij op korte termijn onze eigen beleidslijn. 

Financiële problemen studenten

Het crisisteam krijgt signalen van Avansstudenten in zowel Nederland als in het buitenland, die financiële problemen ondervinden of voorzien. Bijvoorbeeld door verlies van werk of doordat ze plotseling terug moeten reizen uit het buitenland of naar het buitenland. Dit heeft onze aandacht. Op landelijk niveau wordt overleg gepleegd over hoe onderwijsinstellingen moeten omgaan met studenten met financiële problemen. Zodra hierover meer duidelijkheid is, informeren we daarover. Wij raden studenten met financiële problemen aan om zich te melden bij de Studenteninformatiebalie. Internationale studenten en studenten die verblijven in het buitenland moeten contact opnemen met het International Office. 

Terugkerende studenten 

Voor studenten die hun terugreis naar Nederland (of vanuit Nederland de reis naar hun thuisland) niet geregeld krijgen, kunnen we onze reisagent Uniglobe vragen voor hulp. Uniglobe kan in dit verband veel betekenen, maar is uiteraard ook beperkt in oplossingsmogelijkheden wanneer grenzen zijn gesloten, of transport uitvalt (OV, luchtvaart). Studenten die problemen ondervinden bij het regelen van hun terugreis kunnen contact opnemen met het international office.

Financiële problemen medewerkers

Het kan zijn dat medewerkers financiële problemen voorzien of hebben als gevolgen van de coronacrisis. Bijvoorbeeld als een partner zonder werk en inkomen thuis zit. Zij kunnen dit, volgens de normale lijn, kenbaar maken bij hun de leidinggevende. Samen met de HR-businesspartner kunnen ze naar een oplossing zoeken. 

Reis en verblijf

Eerder nam het crisisteam het besluit dat tot nader order alle onderwijsgerelateerde uitgaande reizen voor medewerkers en studenten, inclusief stage, verboden zijn. Een medewerker die een geboekte reis of verblijf via Uniglobe moet annuleren, kan contact opnemen met Uniglobe. Zij kunnen de reis of de accommodatie annuleren en bekijken of er restitutie kan plaatsvinden. In een groot aantal gevallen, als het gaat over de accommodatie en andere faciliteiten, kan dat (gedeeltelijk). Bij vliegmaatschappijen ligt dat anders. Uniglobe kan precies uitzoeken waar iemand recht op heeft. Afhankelijk van de voorwaarden kan er restitutie plaatsvinden. Een andere mogelijkheid is soms om een vliegticket om te zetten in een voucher. Dit is een soort tegoedbon. Deze vouchers kunnen bij een volgende boeking direct worden gebruikt voor het opnieuw boeken van een vliegreis.
Neem voor vragen over een boeking of over een annulering contact op met Uniglobe. Neem voor nadere uitleg over de strekking van de maatregelen contact op met Maurice van Boxtel (tgam.vanboxtel@avans.nl).

Uitgifte thuiswerkspullen in Breda

Om iedereen zo snel mogelijk te kunnen voorzien van bijvoorbeeld beeldschermen voor gebruik thuis, is het het handigste om de uitgifte van één locatie te regelen. Dit is locatie Hogeschoollaan in Breda. Afbouwen op één locatie werkt veel sneller. Bovendien kan DIF zo ook sneller zorgdragen voor de opbouw van alle apparatuur, wanneer de Avansgebouwen weer open gaan. 

Laatst bijgewerkt op 19 maart 2020.