Coronavirus

print

Nieuwe update 19 maart: Uitstel BSA en aanmelddeadline verschoven

19 maart 2020

Uitstel BSA en aanmelddeadline verschoven

Minister van Engelshoven (OCW) maakte bekend dat studenten die niet aan het bindend studieadvies (BSA) van de opleiding voldoen, uitstel krijgen als zij vertraging oplopen door het coronavirus. Zij krijgen dan de mogelijkheid om in het volgend studiejaar de BSA-norm te halen. Deze afspraak maakte de minister samen met de Vereniging van Universiteiten (VSNU), de Vereniging Hogescholen (VH) en studentenorganisaties ISO en LSVb.
Het crisisteam Coronavirus werkt aan de exacte uitwerking van de afspraak die vandaag met OCW is gemaakt. Nadere informatie over deze uitwerking volgt nog. Tot nog toe handhaaft Avans de gebruikelijke BSA-richtlijnen.  

Aanmelddeadline 1 juni

De reguliere aanmelddeadline van 1 mei is verschoven naar 1 juni. Studenten die zich door het coronavirus niet op tijd kunnen aanmelden krijgen dan meer ruimte om zich alsnog aan te melden. 

Mbo-studenten

Mbo-studenten die door het coronavirus 1 of enkele kleine vakken of hun stage niet kunnen afronden voor 1 september, moeten de mogelijkheid krijgen om wel toegelaten te worden tot het hoger onderwijs. De student heeft vervolgens tot 1 januari 2021 de tijd om het mbo-diploma volledig af te ronden. Ook dit plan wordt door het crisisteam nog nader uitgewerkt. 

Financiële problemen (oud-)studenten

DUO spant zich maximaal in om studenten te helpen wanneer zij door de coronavirus financiële problemen ondervinden. Ook aan oud-studenten die door de crisis financiële problemen ondervinden bij hun terugbetalingen, biedt DUO regelingen. 
Lees het gehele bericht van OCW hier: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/nieuws/2020/03/19/bindend-studieadvies-voor-studenten-uitgesteld-bij-vertraging-door-coronavirus

Laatst bijgewerkt op 20 maart 2020.