Coronavirus

print

Update 10 november: Open dag en andere evenementen

10 november 2021 door Coronavirus

We krijgen allemaal mee dat het aantal besmettingen met het covid-19 virus toeneemt. We begrijpen dat hierdoor vragen ontstaan. Daarover ontvangen we ook signalen uit de organisatie. Een van die onderwerpen is of evenementen en bijeenkomsten verantwoord door kunnen gaan. De regiegroep is om die reden vanmiddag bijeengekomen. Dat betekent dat we een aantal lastige keuzes hebben moeten maken. 

Bijeenkomsten en evenementen 

Als we kijken naar de bijeenkomsten en evenementen die we Avansbreed organiseren, maken we voor nu een duidelijk onderscheid tussen momenten die onderwijs gerelateerd zijn en die met een sociaal karakter. Laatstgenoemd vinden we op dit moment niet meer passend gezien de ontwikkelingen m.b.t. covid-19. Dat heeft in enkele gevallen helaas consequenties.   

Open dag 13 november 

De Open dag van aanstaande zaterdag 13 november gaat door. In het belang van de studiekiezer willen we de mogelijkheid bieden om een fysieke ontmoeting te realiseren. Daarbij zijn de richtlijnen van het RIVM leidend. Onderwijs gerelateerde bijeenkomsten zoals open dagen vallen binnen die geldende richtlijnen. Zoals eerder al met jullie gedeeld hebben we wel extra maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat we de Open dag zo veilig mogelijk organiseren. Denk aan het opdelen van het programma in tijdslots. Ook kijken we de komende dag op welke wijze we een aantal zaken kunnen aanscherpen. 

Sinterklaasviering Breda en Den Bosch online 

De sinterklaasvieringen van volgende week op de hoofdlocaties in Breda en Den Bosch gaan niet door. Aangezien deze bijeenkomsten een sociaal karakter hebben, is het besluit genomen om dit niet in fysieke vorm te organiseren. De sinterklaasviering wordt wel omgezet naar een online evenement. Meer informatie hierover volgt vanuit het sinterklaascomité.  

HBO Intro Festival Breda en Den Bosch 

Eind van afgelopen zomer werd n.a.v. de toen geldende richtlijnen duidelijk dat de HBO Intro Festivals in Breda en Den Bosch niet in fysieke vorm konden plaatsvinden. Destijds is er gekozen voor een wintereditie. Ook nu weer worden we geconfronteerd met corona gerelateerde ontwikkelingen die ons voor dilemma’s stellen. Kijkend naar het sociale karakter van de twee evenementen in combinatie met het toenemend aantal besmettingen vinden we het niet passend om de festivals door te laten gaan. Dat vinden we erg jammer. Zeker gezien het belang van zo’n samenzijn voor onze studenten als het gaat om sociale verbinding. We zijn dan ook serieus bezig met een groot fysiek alternatief. 

Alternatief voor HBO Intro Festival 

Op dit moment zijn we in co-creatie met de studentegeleding van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) bezig om dit alternatief te realiseren. Momenteel kunnen we daar nog niets over zeggen, maar wel dat het niet gaat om een online variant van het HBO Intro Festival. We komen er in ieder geval z.s.m. op terug.  

Nadrukkelijke oproep: respecteer richtlijnen op locatie en elkaar 

Het naleven van de geldende richtlijnen blijkt steeds lastiger. Daartoe zetten we toezichthouders in op onze locaties. We horen dat sommige medewerkers en studenten niet altijd redelijk reageren. Houd rekening met elkaar en behandel elkaar met respect.  

Het is nodig om scherp te blijven, omdat we ook in toenemende mate horen over medewerkers en studenten die toch te dichtbij elkaar zitten/staan of die geen mondkapje dragen. Blijf daar alert op en spreek elkaar daar ook op aan. Volg de aanwijzingen van toezichthouders op. In het uiterste geval kun je verzocht worden de school te verlaten.  

Uitzonderingen mondkapje toestemming 

Voor sommige studenten en medewerkers is er een medische reden waarom zij geen mondkapje hoeven te dragen. Studenten moeten in dat geval toestemming vragen bij het decanaat, de decaan tekent bij toestemming een verklaring. Via deze link naar de website van de rijksoverheid vind je een kaartje dat als verklaring dient: Mondkapjesplicht voor mensen met een beperking of ziekte | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl. Medewerkers kunnen hiervoor terecht bij hun directie. In plaats van een mondkapje moet gezorgd worden voor een alternatief zoals een face shield.   

Laatst bijgewerkt op 10 november 2021.