Coronavirus

print

Update 12 mei: het nieuwe studiejaar en zelftests

12 mei 2021 door Coronavirus

Langzamerhand werken we toe naar het einde van het bijzondere studiejaar 2020-2021. Zoals we eerder hebben meegedeeld, zijn we al enige tijd bezig met het uitwerken van scenario’s voor studiejaar 2021-2022. Daarbij houden we er rekening mee dat er na de zomer meer mogelijk is qua fysiek onderwijs.

Basisscenario: loslaten 1,5 meter

Het ministerie van OCW heeft eerder 4 scenario’s uitgewerkt voor fysiek onderwijs in het hbo. Het laatste inzicht leidt ertoe, dat het ministerie bij de start van het nieuwe studiejaar uitgaat van het zogenaamde basisscenario: dat betekent dat de 1,5 meter eis vervalt, maar dat bij verplaatsingen het dragen van een mondkapje verplicht is buiten collegezalen en lesruimtes. Totdat dit advies van het OMT natuurlijk herroepen wordt. Verder geldt een maximumaantal personen van 75 bij onderwijsactiviteiten. Er wordt hierbij niet uitgegaan van verplicht testen of een vaccinatiebewijs. 

Net als de andere hoger onderwijsinstellingen in Nederland gaat Avans Hogeschool in de voorbereidingen voor het komende studiejaar uit van dit scenario. Eerder communiceerden wij al dat je bij het maken van de roosters uit moest gaan van de 1,5 meter afstandsregel met de mogelijkheid om op te schalen. Omdat het standpunt van het kabinet betekent dat fysiek onderwijs in dit scenario na de zomervakantie weer mogelijk is zonder de afstandsregel, is die opschaling nu aan de orde.  

Fallback-scenario

Te allen tijde wordt in de scenario's rekening gehouden met zogeheten fallback-scenario's die in werking treden bij een nieuwe, lokale uitbraak van het coronavirus of stijgende besmettingscijfers. Zodoende zijn we ook voorbereid om deels of helemaal terug te keren naar online onderwijs als de omstandigheden ons daartoe dwingen. 

In het geval van een nieuwe uitbraak krijgt het praktijkonderwijs voorrang om fysiek onderwijs te blijven aanbieden. Dit doen we om studievertraging te voorkomen. We gaan er daarbij van uit dat het voor Avans mogelijk is om coronavrije bubbels te creëren door de ervaring die we in de zelftest-pilots hebben opgedaan. Alle uitgewerkte scenario’s zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.  

Openbaar vervoer en roostering

Het openbaar vervoer stelt geen nadere eisen met betrekking tot het gebruik van het OV. Wel is onderwijsinstellingen gevraagd rekening te houden met het voorkomen van een hyperspits. Dat wil zeggen dat we een deel van het onderwijs het tweede uur zullen laten beginnen en dat we ook verwachten dat een deel van het onderwijs online zal blijven. 

Academies kunnen vanaf nu aan de slag met het aanleveren van de roosterinformatie, waarbij de capaciteitsbeperking vanwege de 1,5 meter-eis dus losgelaten kan worden. Het is van belang dat de roosterinfo vóór 1 juni wordt aangeleverd aan de onderwijslogistiek medewerker.

Introductie

Natuurlijk willen we onze nieuwe studenten via introductieactiviteiten een warm welkom geven bij Avans. Ook hier zijn scenario’s voor uitgewerkt, die via dezelfde link te vinden zijn. Rondleidingen en andere activiteiten in en rondom de locaties zijn mogelijk in week –1 en week 0 van het komende studiejaar vanaf 14.00 uur. In de ochtenden worden toetsen georganiseerd.  

De Veiligheidsregio of de betreffende gemeente geeft aan binnen welke kaders activiteiten buiten de campus kunnen worden georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan groepsgroottes.  

Het is nu nog niet duidelijk wat er in het nieuwe studiejaar kan qua niet-onderwijsgerelateerde activiteiten. We zijn daarover in gesprek en brengen jullie er uiteraard van op de hoogte zodra hier meer over bekend is. 

Doe de zelftest! 

Ondertussen blijft het van belang dat we in de resterende periode richting de zomer zo veilig mogelijk fysiek onderwijs kunnen volgen en geven. Het vrijwillig doen van een zelftest voordat je naar een Avanslocatie komt, helpt daarbij. Ook om de kans te vergroten dat we volgend studiejaar daadwerkelijk weer samen kunnen komen voor onderwijs. Zelftesten zijn via zelftestonderwijs.nl gratis te bestellen voor medewerkers en studenten. Let wel op: bestellen kan niet onbeperkt. 

Laatst bijgewerkt op 11 juni 2021.