Coronavirus

print

Update 12 november: maximaal 75 personen per ruimte en zoveel mogelijk thuiswerken

12 november 2021 door Coronavirus

Vanavond heeft het kabinet nieuwe coronamaatregelen aangekondigd vanwege de ernst van de toegenomen besmettingen en de extra druk die het legt op de zorg. Een aantal maatregelen is van invloed op Avans.

Maximale groepsgrootte 75 personen

Het onderwijs blijft open en gaat zo veel mogelijk fysiek door. Ook avondonderwijs kan door blijven gaan. Vanaf zaterdag 13 november geldt voor 3 weken een maximale groepsgrootte van 75 personen per onderwijsruimte. Dit geldt niet voor doorstroomruimtes en voor toets-, tentamen- en examenruimtes.

Thuiswerken

Het advies is om de komende 3 weken thuis te werken tenzij het echt niet anders kan. Dat geldt natuurlijk niet voor docenten die ingepland zijn voor fysieke contactmomenten en voor collega’s met locatie-gebonden functies.

Open dag gaat door

Zoals eerder aangekondigd gaat de Open dag op zaterdag 13 november door. Alle hogescholen trekken hierin 1 lijn. Open dagen zijn aangemerkt als onderwijsgerelateerde activiteit en vallen dus onder hetzelfde regime. En natuurlijk zorgen we voor een zo veilig mogelijke omgeving waarin studiekiezers studievoorlichting krijgen.

Mondkapjes dragen

Mondkapjes blijven verplicht bij verplaatsingen binnen de gebouwen. Voor sommige studenten en medewerkers is er een medische reden waarom zij geen mondkapje hoeven te dragen. Studenten moeten in dat geval toestemming vragen bij het decanaat, de decaan tekent bij toestemming een verklaring. Via deze link naar de website van de rijksoverheid vind je een kaartje dat als verklaring dient: Mondkapjesplicht voor mensen met een beperking of ziekte | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl. Medewerkers kunnen hiervoor terecht bij hun directie. In plaats van een mondkapje moeten zij zelf zorgen voor een alternatief zoals een face shield.  

Andere richtlijnen

De reeds bekende hygiëne- en gezondheidsrichtlijnen blijven natuurlijk gelden. Voor studenten en medewerkers gelden de basisrichtlijnen dat de handen regelmatig en goed worden gewassen, dat er wordt geniesd en gehoest in de elleboog, dat papieren zakdoeken worden gebruikt en dat men – ongeacht of men (volledig) gevaccineerd is – thuisblijft bij klachten en zich laat testen bij de GGD, en dat de quarantaineregels worden aangehouden.

Vaccineren en zelftesten

Ook hebben we aandacht voor een hogere vaccinatiegraad en het actief gebruiken van zelftests noodzakelijk. Het is ons er dus alles aan gelegen om studenten en medewerkers te attenderen op het belang zichzelf te laten vaccineren. En om zelftests te blijven gebruiken. Ook na volledige vaccinatie.

Niet-onderwijsgerelateerde activiteiten

In een volgende update volgt meer informatie over niet-onderwijsgerelateerde activiteiten.

Laatst bijgewerkt op 15 november 2021.