Coronavirus

print

Update 13 januari: respecteer richtlijnen, uitzondering mondkapje en alleen PCR-test geldig

13 januari 2021 door Coronavirus

Premier Rutte kondigde gisterenavond tijdens de persconferentie aan de lockdown te verlengen met 3 weken. Dat betekent concreet dat de huidige situatie van volledig onderwijs op afstand en zoveel mogelijk thuiswerken voortduurt. De verlenging van de maatregelen voor het onderwijs duurt tot en met 7 februari, in de update van gisteren stond ten onrechte 9 februari.

Blijf thuis en respecteer richtlijnen  

We zien dat de meesten van ons wendbaar en veerkrachtig zijn. De meesten van ons houden zich immers aan de geldende richtlijnen. Dat gaat over het algemeen goed. Het is mooi om te zien dat we dat samen kunnen, want het is niet altijd even gemakkelijk.  

Het blijft ook verleidelijk om toch even wat meer vrijheid te pakken. Bewust of onbewust. Zo constateren we een toename van het aantal medewerkers en studenten dat ongeoorloofd op locatie is. Studenten die blijven hangen na een praktijkles of toets. Medewerkers die zonder overleg met hun directie op de academie verschijnen. Studenten of medewerkers die met verkoudheidsklachten naar school komen.

Het is wel nodig om scherp te blijven, omdat we ook in toenemende mate horen over mensen die toch te dichtbij elkaar zitten of staan of die geen mondkapje dragen. Blijf daar alert op en spreek elkaar daar ook op aan. In het uiterste geval kun je verzocht worden de school te verlaten. 

Uitzonderingen op locatie 

We benadrukken nogmaals een aantal uitzonderingen, zie de updates van 14 en 16 december. De volgende onderwijsactiviteiten op locatie zijn nog wel toegestaan, uiteraard met inachtneming van de coronarichtlijnen: 

  • toetsen
  • praktijkonderwijs
  • onderwijs aan kwetsbare studenten.

Onderzoek mag alleen op locatie als het thuis niet kan. 

Studeren en werken op locatie 

Studenten die vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden thuis niet in de gelegenheid zijn om goed te kunnen studeren, kunnen terecht bij Avans. Zij bespreken dit met hun contactpersoon van de opleiding, studieloopbaanbegeleider of studentendecaan. Voor deze studenten is gelegenheid om in Xplora te studeren. De studieloopbaanbegeleider of decaan stuurt hiertoe een e-mail naar locatiebeheer van de betreffende locatie en een CC naar de student.  

Ook medewerkers voor wie het onmogelijk is om thuis te werken, kunnen in overleg met hun directie op een Avanslocatie werken. De directie stuurt hiertoe een email naar locatiebeheer van de betreffende locatie en een CC naar de medewerker. 

Uitzondering dragen mondkapje

Voor sommige studenten en medewerkers is er een medische reden waardoor zij geen mondkapje hoeven te dragen. Studenten moeten in zo’n geval toestemming vragen bij het decanaat. Dat doe je door een verklaring te laten tekenen door een decaan. Via deze link vind je een kaartje dat als verklaring dient: Mondkapjesplicht voor mensen met een beperking of ziekte | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl. Medewerkers kunnen terecht bij hun directie. In plaats van een mondkapje moet gezorgd worden voor een alternatief zoals een face shield. 

Alleen PCR-testen geldig 

Als je klachten hebt die passen bij het coronavirus laat je je testen. Alleen als die test een negatief resultaat geeft mag je naar Avans komen. Avans hecht waarde aan betrouwbare coronatests om de veiligheid van studenten en medewerkers zo goed mogelijk te kunnen borgen. Daarom accepteren we alleen niet-commerciële PCR-testuitslagen. De GGD is gelukkig weer in staat om testen binnen relatief korte tijd uit te voeren en de uitslag veelal binnen 24 uur te communiceren. 

Laatst bijgewerkt op 14 januari 2021.