Coronavirus

print

Update 18 maart: terugkeren buitenland en andere info

18 maart 2020

Oproep terugkomst verblijf buitenland

Het reisadvies vanuit Buitenlandse Zaken is gewijzigd. Ieder land heeft nu minimaal het advies oranje. Dat betekent dat afreizen naar deze landen alleen mag als dit noodzakelijk is. Daar voegt Buitenlandse Zaken het advies aan toe om terug te keren als dat mogelijk is. 
Gelet op deze ontwikkelingen doet Avans een dringende oproep aan al haar studenten die op dit moment voor stage of studie in het buitenland verblijven, om terug te keren naar Nederland. Denk hierbij aan je eigen veiligheid en de gezondheidssituatie ter plekke. Ervaar je belemmeringen om terug te kunnen keren naar Nederland? Neem dan contact op met het International Office
We kunnen je niet verplichten op terug te keren, maar we doen wel de dringende oproep. Als je besluit om niet terug te keren, dan respecteert Avans jouw eigen keuze. Maar we vragen je dan wel om actief contact te blijven houden met het International Office. Geef aan het International Office door of je terugkeert, en zo ja, wanneer.

Kosten thuiswerken

Benodigde kantoorartikelen kun je in overleg met je leidinggevende aanschaffen. Hardware, zoals benodigde kabeltjes, kun je via Proquro bestellen na afstemming met je leidinggevende. Reguliere kosten die je maakt bij thuiswerken, zoals koffie of energiekosten, vergoeden we niet. 

Afhalen boeken, apparatuur

Een aanscherping op het besluit van gisteren: we stellen de boeken in Xplora vanaf volgende week beschikbaar voor afstudeerders. Zij kunnen zich melden via xplora@avans.nl. Met betrekking tot het beschikbaar stellen van apparatuur en dergelijk gaat het om maatwerk. Daarin zijn de academies uit het technisch domein in de lead. Zij kunnen verzoeken sturen naar veiligheid@avans.nl.

Nieuw ophaalmoment beeldschermen en bureaustoelen

Volgende week woensdag volgt een nieuw ophaalmoment voor medewerkers. De verzoeken voor bureaustoelen en beeldschermen en dergelijke moeten deze week door de academies en diensteenheden worden geïnventariseerd.

Digitaal toetsen op afstand

Het LIC heeft de opdracht gekregen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om toetsen digitaal op afstand af te nemen. We kijken naar de technische mogelijkheden en naar wat volgens de OER mogelijk is. Advies volgt vanuit het LIC.

 

Laatst bijgewerkt op 18 maart 2020.