Coronavirus

print

Update 19 december: Onderwijs online behalve praktijk en toetsen

19 december 2021 door Coronavirus

Een harde lockdown. Dat is wat het kabinet zaterdagavond tijdens de plots ingelaste persconferentie heeft bekendgemaakt. Helaas worden we weer geconfronteerd met het grillige karakter van het covid-19 virus. Dit keer zijn er strenge maatregelen nodig om de verdere verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus af te remmen. Dat vergt wederom veerkracht van onze medewerkers en studenten. Maar ook deze keer gaat het ons samen lukken. 

Online onderwijs

De harde lockdown betekent dat we vanaf maandag 20 december grotendeels terug moeten naar online onderwijs. De nieuwe maatregelen voor het onderwijs gelden in ieder geval tot en met zondag 9 januari. Ook is het onderwijs gevraagd rekening te houden met een eventuele verlenging van de maatregelen en dus dienen we rekening te houden met online onderwijs vanaf 10 januari.  

Uitzonderingen 

Er gelden enkele activiteiten die toegestaan zijn op locatie:

  • Praktijkonderwijs, waarbij faciliteiten van praktijklokalen als laboratoria en werkplaatsen nodig zijn
  • Toetsen
  • Assessments die niet online plaats kunnen vinden
  • Studenten en medewerkers die niet thuis kunnen studeren of werken
  • Daarnaast blijft het mogelijk om gebruik te maken van de bibliotheek-faciliteiten. Studenten mogen boeken en apparatuur bestellen en op locatie ophalen. Het bestellen hiervan gaat via: servicepunt.avans.nl.

Praktijkonderwijs

Onder praktijkonderwijs verstaan we onderwijs dat plaatsvindt in praktijklokalen zoals laboratoria en werkplaatsen. Als studenten lessen hebben die aansluiten aan een praktijkles, dan mogen ze deze op locatie- online- volgen. Ze kunnen dan zitten in het lokaal waar de les gewoonlijk plaatsvindt. Het huidige rooster blijft in stand. Studenten mogen zelfstandig werken aan opdrachten in de labs en werkplaatsen wanneer ze daarvoor de specifieke faciliteiten en bijbehorende begeleiding nodig hebben.  

Onderzoek 

In overleg met leidinggevenden kunnen onderzoeksactiviteiten op locatie plaatsvinden als ze strikt locatiegebonden zijn.  

Lessen omzetten 

De opleidingen dienen de lessen om te zetten naar online onderwijs, in afstemming met de OWL medewerkers. De ICTO's zouden kunnen ondersteunen bij bijvoorbeeld het aanmaken van Teams-links in Brightspace.

De academies en opleidingen zorgen voor communicatie naar de studenten. Theorielessen die aansluiten op praktijkonderwijs kunnen online in het oorspronkelijke lokaal worden gevolgd. Het gepubliceerde rooster wordt niet veranderd m.b.t. tijden en volgorde. 

Laptop checken voor digitaal toetsen

Om te kunnen deelnemen aan toetsen, is het van groot belang voor studenten dat ze de hardware check en Step Instructietoets (SIT) hebben uitgevoerd voor de toetsperiode. De reeds geplande hardware checks en SIT checks vinden daarom doorgang aankomende week. Meer informatie over het voorbereiden op Digitaal Toetsen vind je op digitaaltoetsen.avans.nl

Mentale gezondheid studenten 

Voor kwetsbare studenten geldt dat ze op locatie terecht kunnen voor een gesprek met een decaan. Ook in een moeilijke thuissituatie blijft studeren op locatie mogelijk.  

Mentale gezondheid medewerkers 

Gesprekken met medewerkers van Health Services kunnen fysiek blijven plaatsvinden. Speciaal over het thuiswerken is door Health Services dit magazine, met adviezen waarmee we allemaal de maatregelen door komen. 

Restaurants dicht 

Hoewel er nog gedeeltelijk gebruik gemaakt wordt van de locaties, gaan de restaurants dicht. Studenten zorgen zelf voor een lunch als ze voor praktijklessen op locatie komen. En datzelfde geldt voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is om in gebouwen aanwezig te zijn.  

Thuiswerkmiddelen en spullen ophalen 

Voor zowel studenten als medewerkers is het mogelijk om op maandag 20 december benodigde spullen op te halen. Denk bijvoorbeeld aan het leeghalen van lockers. En voor docenten de zaken die benodigd zijn om online les te geven, maandag tot 18 uur is hier gelegenheid voor. Ook is het weer mogelijk om thuiswerkmiddelen zoals bureaustoelen en extra schermen te regelen en op te halen. Deze kunnen aangevraagd worden via: Veiligheid@avans.nl.  

1,5 meter blijft advies 

De 1,5 meter afstandsregel blijft een dringend advies. Voor iedereen die onder een van de uitzonderingen valt en die op locatie mag zijn, vragen we wel om waar mogelijk afstand te bewaren en rekening met elkaar te houden. We begrijpen dat dit bij praktijkonderwijs niet in alle situaties mogelijk is. 

Stages 

Voor studenten die stagelopen zijn de richtlijnen leidend die gelden binnen die specifieke branche. 

Gebouwen open tot 

De meeste gebouwen van Avans sluiten de komende week om 18.00 uur. Voor de Lovensdijkstraat blijven de openingstijden ongewijzigd, dit in verband het praktijkonderwijs in de laboratoria. Kerstavond sluiten de gebouwen om 16 uur. 

We beseffen dat deze nieuwe lockdown, en alle veranderingen die dat weer veroorzaakt een grote impact hebben in deze periode. Een periode die in het teken zou moeten staan van het afronden van het kalenderjaar en de voorbereidingen op de kerstvakantie. We hopen en vertrouwen erop dat we deze veranderingen met zijn allen wederom goed kunnen verwerken en wensen jullie alvast een hele fijne en welverdiende vakantie toe. 

Laatst bijgewerkt op 22 december 2021.