Coronavirus

print

Update 2 juni: zelftesten, bijeenkomsten en versoepelingen

2 juni 2021 door Coronavirus

Zelftesten

We vragen extra aandacht voor het gebruik van zelftesten in het onderwijs. De cijfers die hierover bekend zijn, zijn niet zo bemoedigend. Slechts 16,7% van de Avansstudenten heeft tot nu een zelftest besteld. Voor medewerkers ligt dat met 56,6% gelukkig wat hoger, maar ook hier zien we liever dat meer collega’s de zelftesten bestellen en gebruiken. Zeker omdat we steeds vaker op locatie kunnen werken, waarover meer verderop in deze update. Denk aan elkaars veiligheid en voorkom onnodige verspreiding van het virus.

Hierbij doen we een oproep om het gebruik van zelftesten duidelijk te communiceren. Dat kan bijvoorbeeld met een boodschap via Blackboard of Brightspace. Daarnaast hebben we een gespreksscript Coronavirus | Hoe spreek je elkaar aan? dat je kunt delen en gebruiken om het gebruik van zelftesten onder de aandacht te brengen, want het gesprek erover voeren is belangrijk. En dat kan ook in de collegebanken. Mooie oefening in ethisch denken en handelen. Het gaat immers niet alleen om jezelf, maar vooral ook om het beschermen van de ander!

Deze week en de daaropvolgende periode zetten we daarnaast de socialmediakanalen van Avans in met de boodschap om toch vooral gebruik te maken van de zelftesten die gratis worden verstrekt. Ook volgt in de gebouwen nog meer communicatie over zelftesten.    

Foutmelding bestellen zelftesten klopt niet

Bij het bestellen van de zelftesten via zelftestonderwijs.nl verschijnt soms een foutmelding: ‘internal error’. De melding zelf blijkt foutief en de bestelling wordt dan ook gewoon geleverd. Je kunt in ‘mijn account’ zien of de bestelling goed is doorgekomen en de status ervan. Je kunt voor vragen hierover terecht bij SURF.

Niet-onderwijsgerelateerd overleg of bijeenkomst op locatie

We houden er nu rekening mee dat we de beperkende coronamaatregelen in het nieuwe studiejaar grotendeels kunnen loslaten. Om daar alvast naartoe te werken is het voor medewerkers weer mogelijk om overleggen of kleinschalige bijeenkomsten die niet-onderwijsgerelateerd zijn op locatie te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan brainstorms of soortgelijke sessies. Het is wel noodzakelijk om dit af te stemmen met je directie.

Versoepelingen en diploma-uitreikingen

Na een lange tijd van verschillende Covid-19 maatregelen stelt het kabinet versoepelingen in het vooruitzicht en dat is natuurlijk erg goed nieuws voor onze studenten en voor ons. Wij begrijpen dan ook dat er bij verschillende academies de vraag ontstaat of er bij de diploma-uitreikingen ook versoepelingen mogelijk zijn. Deze versoepelingen worden pas op 30 juni op z’n vroegst kenbaar gemaakt en dat is te kort dag om de hele organisatie en opzet hierop aan te passen. We zouden hiervoor een fieldlab-status aan moeten vragen en alle bezoekers die nog geen vaccinatie hebben moeten verplichten tot testen vooraf. Er is geen mogelijkheid om dit per academie te variëren, omdat er tussen de verschillende diploma-uitreikingen geen tijd voor ombouw is. Vandaar dat wij kiezen voor de huidige opzet, die garant staat voor een mooie beleving voor alle geslaagden en zijn of haar gasten! En tevens een die veilig is, welk scenario dan ook geldt. Wij maken er wederom een mooie editie van!

Covid College Tour Special

De reeks met interessante Covid College Tours wordt op woensdag 23 juni afgesloten met een special. Hierin blikken we kort terug op de voorgaande afleveringen en gaan we uitgebreid met elkaar in gesprek over de toekomst van het onderwijs, het studentenleven en welzijn en de evenementen bij Avans. De start van het nieuwe studiejaar is daarin ook een belangrijk thema. Studenten en medewerkers kunnen zich aanmelden via Home | Covid Collegetour (avans-evenementen.nl).

Toegangstesten bij nieuwe uitbraak van het covid-virus in nieuwe studiejaar

Bij een nieuwe uitbraak op lokaal, regionaal of landelijk niveau is Avans van plan gebruik te maken van toegangstesten om het onderwijs te beschermen en verdere studievertraging tegen te gaan. Dit geldt in eerste instantie voor het praktijkonderwijs, omdat dit type onderwijs het meest kwetsbaar is en online niet kan plaatsvinden.

De pilots bij Avans rondom het gebruik van zelftesten om toegang te krijgen op onderwijslocaties lopen al vanaf het vroege voorjaar. De resultaten uit deze pilots helpen ons om toegangstesten goed en veilig te organiseren. Daar plukken we later de vruchten van. Nu is de Eerste Kamer aan zet om de nieuwe tijdelijke wetgeving goed te keuren die toegangstesten in het onderwijs mogelijk maakt.

Laatst bijgewerkt op 4 juni 2021.