Coronavirus

print

Update 21 april: meer onderwijs op locatie

21 april 2021

Het kabinet heeft aangekondigd dat studenten in het hoger onderwijs vanaf maandag 26 april 1 keer per week naar hun opleiding mogen komen voor fysiek onderwijs. Dat is goed nieuws, want na maanden thuis onderwijs volgen, kunnen studenten elkaar weer op een veilige manier ontmoeten op de Hogeschool. 

Het besluit betekent dat we het onderwijs op locatie bij Avans kunnen opschalen. Deze uitbreiding komt bovenop het praktijkonderwijs, toetsen en onderwijs voor studenten die door omstandigheden niet thuis kunnen studeren. Ook locaties van Xplora gaan weer open. 

Roosters
We streven ernaar om vanaf 26 april het onderwijs op locatie op te schalen. Het is per opleiding verschillend per wanneer je als student naar school mag komen. Houd daarvoor het rooster in de gaten. Alle benodigde informatie krijgen studenten via de opleiding. 

Studenten die op school zijn voor hun les of andere onderwijsactiviteit mogen die dag blijven voor zelfstudie. Uiteraard geldt hierbij dat de coronarichtlijnen worden gevolgd. Ook moet er voldoende ruimte zijn. Geen plek? Ga dan naar huis. In de gebouwen wordt toezicht gehouden op de naleving van de coronamaatregelen en de huisregels.

Deeltijd
Voor deeltijdstudenten is de situatie anders dan voor de voltijdstudenten. Deeltijdstudenten worden door hun opleiding op de hoogte gesteld over wat de versoepelingen voor hen precies betekent.  

Veilig
Eerder dit schooljaar hebben we al ervaren dat fysiek onderwijs op een veilige manier kan. Ook bij deze opschaling gelden dezelfde coronarichtlijnen: houd 1,5 meter afstand, was regelmatig je handen, draag een mondkapje en hoest in de elleboog. Uiteraard blijft iedereen bij klachten thuis. Bekijk hier de infographic waar alle richtlijnen op terug te zien zijn. 

Werken op locatie
Voor docenten en medewerkers blijft thuiswerken de norm. Dit betekent dat iedereen vanuit huis werkt, tenzij het niet anders kan. Uiteraard geldt dit niet voor docenten en medewerkers die vanwege een fysieke les aanwezig moeten zijn of voor bijeenkomsten die van belang zijn voor Avans en niet digitaal georganiseerd kunnen worden. 

Geen toegangsbewijs
De landelijke overheid stelt vanaf begin mei zelftesten beschikbaar voor studenten en medewerkers van hogescholen. Daarover volgt later meer informatie. Het is belangrijk te weten dat je je niet hoeft te testen om toegang te krijgen tot de lessen. Zelftesten gebeurt op vrijwillige basis. We hopen wel dat studenten er gebruik van maken en bij een positieve uitslag thuisblijven. Zo maken we met elkaar Avans veiliger. Ook blijven vanzelfsprekend de maatregelen zoals het dragen van een mondkapje en de 1,5 meter afstand gelden.

Laatst bijgewerkt op 22 april 2021.