Coronavirus

print

Update 21 augustus: introductieactiviteiten en reisadviezen

21 augustus 2020 door Coronavirus

De inhoud van dit artikel is op 25 januari 2021 aangepast. 

Introductieactiviteiten

In navolging op de begin augustus aangekondigde aanscherping van de richtlijnen rondom introductieactiviteiten is er afgelopen week een inventarisatie geweest onder alle plannen die er liggen bij de opleidingen van Avans. Met dank aan jullie hebben we snel kunnen handelen en heeft het CvB de introactiviteiten beoordeeld. Gisteren zijn jullie daarover geïnformeerd. Het is voor enkele activiteiten die plaatsvinden in de openbare ruimte wachten op een reactie van de veiligheidsregio. Het goede nieuws is dat het merendeel van de intro’s gewoon door kan gaan. Hierdoor kunnen de eerstejaarsstudenten kennis maken met elkaar, Avans en de stad waar zijn gaan studeren.

Internationaal reizen

Gisteren is er een mail verstuurd naar alle academies met betrekking tot een aanvulling op het beleid rond internationaal reizen.

Het ministerie van Buitenlandse zaken maakt in het kader van het coronavirus bij de kleurcode oranje onderscheid in twee situaties:

  1. Landen die een oranje reisadvies hebben op basis van de gezondheidssituatie in die landen m.b.t. (toenemende) coronabesmettingen. Bij terugkeer uit deze landen geldt een dringend advies in thuisquarantaine te gaan.
  2. Landen die een oranje reisadvies hebben omdat deze landen reisbeperkingen hanteren voor reizigers uit Nederland omdat er in Nederland sprake is van stijgende besmettingen. De kleurcode heeft in dat geval dus niets te maken met de gezondheidssituatie in het betreffende land en om die reden geldt er bij terugkeer ook geen dringend advies tot thuisquarantaine. Een lijst met de betreffende landen worden door het International Office bijgehouden.

Op basis van dit onderscheid heeft de regiegroep besloten het beleid dat niet gereisd mag worden naar een land* met een oranje reisadvies, niet te hanteren voor de landen vallend onder situatie 2 en die als zodanig door het Ministerie van Buitenlandse Zaken worden vermeld. Stage, studie of afstuderen in deze landen wordt dus toegestaan. Dit betekent dat eventueel gevolgde onderwijsonderdelen in deze geval ook erkend worden door Avans Hogeschool. Bij het afreizen naar gebieden met een oranje reisadvies onder situatie 1 of rood advies worden gevolgde onderwijsonderdelen niet erkend.

Het bovenstaande betreft alleen Europese landen. Er worden dus geen uitzonderingen gemaakt voor niet-Europese landen. In de geest van het algemene Non-EU advies van Buitenlandse Zaken en de eerdere beslissing van Avans rond reizen buiten Europa, wordt het Caribisch deel van het Koninkrijk gerekend onder niet-Europese landen.

Reminder coronarichtlijnen

We hopen dat iedereen een fijne zomervakantie heeft gehad en het strakke ‘coronaregime’ wat heeft kunnen (op een verantwoorde manier) loslaten. Nu we onze nieuwe eerstejaarsstudenten vanaf volgende week welkom gaan heten en  ouderejaarsstudenten en medewerkers de draad weer oppakken, is het goed om de coronarichtlijnen opnieuw onder de aandacht te brengen. En ook om te delen waar belangrijke informatie is terug te vinden: coronavirus.avans.nl. Zie ook ‘Maatregelen terug naar Avans’.

En natuurlijk via de social media van Avans. Een opfrismoment, zeg maar. De komende weken wordt daarover op verschillende manieren gecommuniceerd. Bijvoorbeeld door het delen van een geüpdatete infographic die staat in een zogeheten carrousel op Instagram, maar ook in berichtgeving op de GIS-schermen en andere gebruikelijke kanalen.


* Aanvulling ter verduidelijking:
Een oranje/rood reisadvies kan ook voor een specifiek gebied gelden in plaats van voor een volledig land. Dit betekent dat het in de landen die dit betreft, het wel is toegestaan af te reizen naar de gebieden met een geel/groen reisadvies. Het afreizen naar het gebied in de betreffende landen met een oranje/rood reisadvies, is natuurlijk niet toegestaan.

Laatst bijgewerkt op 25 januari 2021.