Coronavirus

print

Update 23 juni: mooi perspectief nieuw studiejaar

23 juni 2021 door Coronavirus

Er wenkt een mooi perspectief, kijkend naar het nieuwe studiejaar. We gaan er van uit dat we elkaar na de zomer weer veel vaker en vooral zonder beperkende maatregelen op locatie gaan zien in het onderwijs. En ook voor niet-onderwijsgerelateerde werkzaamheden. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de aangekondigde versoepelingen tijdens de persconferentie van het kabinet van vrijdag 19 juni jongstleden. 

Zoals intussen bekend komt een aantal richtlijnen na 26 juni te vervallen en een aantal wordt wellicht na 16 augustus losgelaten. Ook heeft het hoger onderwijs van minister Van Engelshoven een brief ontvangen met daarin voor Avans, studenten en medewerkers relevante informatie. Hier volgt een opsomming van de meest belangrijke. Daarnaast vind je antwoorden op andere openstaande vragen met het oog op de laatste weken tot aan de zomervakantie en de start van het nieuwe studiejaar.  

Houd vol en blijf de richtlijnen volgen! 

De aangekondigde versoepelingen bieden een mooi perspectief op de laatste weken tot aan de zomervakantie. En zeker voor het nieuwe studiejaar. Tegelijkertijd zijn ook steeds meer mensen gevaccineerd. En het aantal besmettingen loopt per week terug. Goed nieuws dus! Maar we zien ook het effect daarvan op het naleven van de geldende richtlijnen. Dat blijkt steeds lastiger. Houd nog even vol, volg de richtlijnen en houd rekening met elkaar. Ook met de medewerkers op locatie die op naleving van de richtlijnen moeten toezien. Het is schandalig dat zij soms een grote mond krijgen van onze eigen medewerkers, terwijl ze gewoon hun taak uitoefenen. Druk dit je medewerkers ook op het hart! 

Mondkapjes na 26 juni 

Na zaterdag 26 juni is het dragen van een mondkapje op veel plaatsen niet meer verplicht. Ook binnen Avans is het dragen daarvan dan niet meer noodzakelijk. Alleen in situaties waarin de 1,5 meter maatregel niet in acht kan worden genomen, blijft het dragen van een mondkapje verplicht. Denk bijvoorbeeld aan praktijkonderwijs en tijdens het gebruik van de liften. 

Twee scenario's 

Het kabinet vraagt het hoger onderwijs om voor na de zomervakantie 2 scenario's uit te werken. Een scenario waarin de 1,5 meter maatregel wordt losgelaten. En een scenario waarin de 1,5 meter maatregel overeind blijft. Het hoger onderwijs pakt het loslaten van de 1,5 meter maatregel als uitgangspunt, het basisscenario.  

Tot 16 augustus 1,5 meter afstand  

Tot en met de zomervakantie blijft in het hoger onderwijs de anderhalvemetermaatregel van kracht. Dus ook bij Avans. Tot 16 augustus blijft het aantal studenten en medewerkers dat in een ruimte mag zijn beperkt. Ook de richtlijnen voor het afnemen van toetsen blijven onveranderd.  

13 augustus definitief besluit 1,5 meter afstand  

Op 13 augustus bekijkt het kabinet of het loslaten van de 1,5 meter maatregel echt haalbaar is. Dat is afhankelijk van de besmettingsgraad op dat moment. Er volgt groen licht of anders de keuze voor een terugvalscenario, waarin wel de 1,5 meter maatregel geldt en mogelijk andere maatregelen. 

Loslaten 1,5 meter maatregel na 16 augustus  

Na 16 augustus geldt het nieuwe basisscenario waarin we de 1,5 meter maatregel loslaten. Dit geldt voor het onderwijs en alle medewerkers van de ondersteunende diensten. Ook geldt dan geen maximale groepsgrootte meer voor onderwijsactiviteiten. 

Introductieactiviteiten onderwijs - na 16 augustus

Ook onderwijsgerelateerde introductieactiviteiten op de onderwijsinstelling kunnen plaatsvinden zónder de 1,5 meter maatregel. Voor onderwijsactiviteiten en onderwijsgerelateerde introductieactiviteiten op de onderwijsinstelling gelden ook geen maximale groepsgrootte.  

Introductieactiviteiten sociaal - na 16 augustus

Voor overige introductieactiviteiten buiten de onderwijsinstellingen of op de instelling met een primair sociaal karakter, zoals kennismakingsfeesten, introductiekampen en sociale activiteiten van studenten bij sport- en studieverenigingen, geldt de 1,5 meter maatregel wel.  

Daarnaast gelden de gebruikelijke algemene regels voor horeca en evenementen, inclusief de daarvoor geldende maatregelen ter bestrijding van het virus, ook ten aanzien van groepsgrootte. Hiervoor kan afstemming nodig zijn met veiligheidsregio’s en burgemeesters en is eventueel vergunningverlening nodig. Of afstemming met de organisatie die de ruimte beschikbaar stelt. Denk aan het gebruik van de coronacheck-app om je vaccinatie of een negatieve testuitslag aan te tonen.   

Zelftesten na zomervakantie  

Ook vragen we aandacht voor het gebruik van zelftesten bij de start van het nieuwe studiejaar. Zowel tijdens het onderwijs als tijdens de introductieactiviteiten is het voor studenten en medewerkers van belang om zichzelf te testen. Hierdoor verkleinen we het risico op besmetting van anderen en op een mogelijke uitbraak door een nog besmettelijkere virusvariant waardoor strengere maatregelen weer van kracht worden. Zeker na een vakantieperiode waarin veel van ons op vakantie zijn geweest in het buitenland, moeten we alert blijven.  

Thuiswerken en werken op locatie tot 16 augustus  

Zoals in de vorige update al bekend gemaakt, was het sinds vorige maand mogelijk om ook voor dringende niet-onderwijsgerelateerde werkzaamheden op locatie te werken. Wel in overleg met directie en leidinggeveneden. Nu het kabinet aankondigde dat na 26 juni thuiswerken niet meer verplicht is, zijn er wat meer mogelijkheden om op locatie te werken. Toch zorgt de geldende 1,5 meter maatregel tot 16 augustus voor beperkingen in het gebruik van de ruimtes. Zorg dus voor goede afstemming met directie en leidinggevende, mocht je wat vaker op locatie willen werken. Dat gebeurt nog steeds in combinatie met thuiswerken. 

Thuiswerken en werken op locatie na 16 augustus 

Met het oog op het loslaten van de 1,5 meter maatregel wordt nu druk gewerkt aan een aantal kaders en richtlijnen voor het thuiswerken en het werken op locatie. Uitgangspunt is dat we net als bij het lesgeven, een hybride vorm zoeken. Aanstaande vrijdag wordt dit besproken tijdens de cirkelbijeenkomst om daarna te komen tot besluitvorming. Naar verwachting zal het CvB dit volgende week met de organisatie delen.  

Covid College Tour reminder 

Een reminder voor de uitzending van de Covid College Tour special van woensdagavond 23 juni. Tijdens de uitzending blikken we terug op de voorgaande afleveringen, maar kijken we vooral vooruit naar de start van het nieuwe studiejaar. Er is voor studenten en medewerkers alle gelegenheid om vragen te stellen aan een panel met experts. De uitzending start om 20.00 uur en is te zien via deze link

Laatst bijgewerkt op 23 juni 2021.