Coronavirus

print

Update 24 april: online toetsen en evenementen

24 april 2020

Afgelopen dinsdag heeft de regering aangekondigd dat slechts een klein aantal coronamaatregelen wordt versoepeld. Die versoepeling heeft niet direct betrekking op het hoger onderwijs. Al eerder riep minister-president Rutte op om ons voor te bereiden op een ‘1,5 meter-samenleving’. Wat betekent dit voor Avans? In dit bericht brengen we jullie op de hoogte.

Online lessen en toetsen

Al eerder besloot Avans dat in ieder geval tot 1 juni geen onderwijs plaatsvindt in de gebouwen. Alles gebeurt zoveel mogelijk online. Gezien de kleine stappen die de regering neemt in de versoepeling van de coronamaatregelen, verwachten we niet dat we nog voor de zomervakantie onze gebouwen kunnen gebruiken voor grootschalig onderwijs. Het online lesgeven wordt daarom verlengd tot de zomervakantie. De huidige regelgeving maakt ook vaardigheidsonderwijs niet mogelijk. Als de regelgeving verandert zullen we dit zo snel mogelijk communiceren.

Ook voor de toetsen geldt dat die zoveel mogelijk online worden afgenomen. We gaan er vanuit dat we na 1 juni, wanneer we toetsen in Avansgebouwen willen (en hopelijk mogen) afnemen, de ‘1,5 meter afstand-regel’ in acht moeten nemen. Dit heeft tot gevolg dat er veel minder fysieke ruimte beschikbaar is voor het afnemen van toetsen, ongeveer 25 %, ten opzichte van de ‘normale’ situatie. Het is ook niet toegestaan om de beschikbare ruimte voor toetsen uit te breiden door gebruik te maken van externe locaties, zoals de evenementen- en sporthallen. Dit heeft onder andere te maken met de reisbewegingen die hiervoor moeten worden gemaakt en daarmee het risico op verspreiding van het coronavirus.

We willen voorkomen dat in het nieuwe studiejaar nog veel toetsen moeten worden ingehaald, omdat dat zou zorgen voor een grote werk- en studielast en mogelijk meer vertraging. Bovendien willen we dat het harde werk van zowel studenten als docenten wordt beloond met een passende afronding van het onderwijs. Daarom ligt nu de focus op online toetsen. Hierbij staat de kwaliteit uiteraard voorop.

Vormen van online toetsen
Online toetsen kan op verschillende manieren. De afgelopen weken zijn al diverse alternatieve toetsvormen ingezet. Denk aan open boek-tentamens, mondelinge afname of inleveropdrachten zoals een essay. We kijken ook naar online toetsen zonder surveillance. Hierbij wordt een groot beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van de student om niet te frauderen. De opleidingen en examencommissies gaan de komende tijd aan de slag om het toetsrooster verder vorm te geven aan de hand van de verschillende mogelijkheden van online toetsen op afstand. De toetsdata blijven staan zoals gepland. Zoals gebruikelijk zal de opleiding tijdig met de studenten communiceren over de toetsvorm.

Online proctoring
Online proctoring is het op afstand surveilleren, bijvoorbeeld met gebruik van webcams. In het licht van de behoefte aan online toetsen is intensief onderzocht of grootschalige toepassing van online proctoring een kansrijke optie is. Avans trekt de conclusie dat online proctoring niet wenselijk is om toe te passen. Zowel op het vlak van privacy als techniek zijn er nu te veel risico’s. Het College van Bestuur heeft daarom het besluit genomen om dit studiejaar geen online proctoring toe te passen. Wel gaan we door met enkele pilots om te onderzoeken wat online proctoring op de langere termijn te bieden heeft.

Evenementen

Een aantal grote evenementen wordt niet, danwel in een andere vorm, georganiseerd.

  • De hbo-fietstocht op 28 augustus wordt verplaatst naar 2021.
  • De opening van het hogeschooljaar op 24 augustus vindt niet plaats in de vertrouwde vorm. Er wordt gewerkt aan een feestelijk online alternatief.
  • De introfestivals ‘s-Hertogenbosch en Breda op respectievelijk 3 en 10 september vinden niet plaats in de vertrouwde vorm. Een feestelijke opstart van het studiejaar is voor alle studenten belangrijk. Daarom worden, samen met de partners in beide steden, digitale festivals voorbereid.

Ook diplomeringen en grote introductie-activiteiten bij de opleidingen kunnen niet doorgaan. Althans, niet zoals gebruikelijk. We nodigen opleidingen natuurlijk en nadrukkelijk uit nu al na te denken over kleinschalige of digitale alternatieven voor de diplomering en introductie, rekening houdend met de ‘1,5 meter afstand-regel’.  

Studiekeuzeactiviteiten

De online open avonden in maart/april zijn succesvol geweest. Na de evaluatie met de verschillende academies is besloten om niet nóg een online open avond te organiseren. Met een campagne brengen we alle studiekeuzeactiviteiten die door de academies zijn georganiseerd, onder de aandacht. Proefstuderen en meeloopdagen vinden digitaal plaats.

Videoboodschap Paul Rüpp

Bestuursvoorzitter Paul Rüpp heeft een videoboodschap voor zowel medewerkers als studenten opgenomen. Bekijken en delen wordt gewaardeerd! 

 

Laatst bijgewerkt op 24 april 2020.