Coronavirus

print

Update 25 november: herhaalde oproep tot volgen van richtlijnen

25 november 2021 door Coronavirus

Er is helaas nog geen kentering in de toename van het aantal besmettingen. Ook is er wederom een persconferentie aangekondigd met mogelijke aanscherping van de richtlijnen. Tot nu blijft het onderwijs gevrijwaard van de stengere maatregelen. Maar willen we dat zo houden, dan hebben we elkaar nodig. We willen jullie dan ook bij herhaling vragen om de richtlijnen te volgen. Helaas constateren we dat dit niet altijd het geval is. Ook merken we nog steeds dat de aanwijzingen van de toezichthouders niet altijd worden opgevolgd. Dit resulteert zelfs, te vaak, in vervelende reacties. Deze professionals houden voor ons allemaal toezicht op de richtlijnen. Die richtlijnen zijn niet vrijblijvend.

1,5 meter afstandsregel onderwijs

Vooruitlopend op de persconferentie werd de richtlijn om 1,5 meter afstand te bewaren, op 24 november weer verplicht. Dat geldt nog niet voor het onderwijs. Toch willen we benadrukken: geef elkaar wél de ruimte waar dat mogelijk is. Dat is in het belang van ons allemaal.

Thuiswerken

In de laatste update hebben we jullie gevraagd om thuis te werken tenzij dat niet anders kan. We zien dat dit niet altijd goed word opgevolgd, doordat collega’s toch besluiten voor een overleg naar locatie te komen. Ook worden sommige collega’s in een ondersteunende rol binnen academies geacht naar locatie te komen en dat is nou juist niet de bedoeling.

Mondkapjesplicht

Iedereen in de Avansgebouwen moet bij verplaatsing een mondkapje dragen. Ook hier constateren we dat er te vaak geen gehoor wordt gegeven aan deze richtlijn. Blijf daar alert op en spreek elkaar daar ook op aan.

Rol toezichthouders

Eerder al gaven we jullie mee dat onze toezichthouders een belangrijke rol hebben als het gaat om het opvolgen van de richtlijnen. Volg de aanwijzingen van toezichthouders op. In het uiterste geval kun je verzocht worden de school te verlaten; die bevoegdheid hebben zij.

Ook horen we dat de toezichthouders soms reacties krijgen die onwenselijk zijn. Zij zijn er juist om ons te helpen en te wijzen op momenten van onachtzaamheid. Behandel elkaar dus met respect!

Kabinetsvoorstel coronapas 

Met het voorstel voor de mogelijke invoering van de coronatoegangsbewijzen in het hoger onderwijs zoals deze nu aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd, vraagt het kabinet het onmogelijke van de hogescholen en universiteiten van Nederland. Dat stellen de onderwijskoepels Vereniging van Universiteiten (VSNU) en Vereniging Hogescholen (VH) in een bericht. Avans Hogeschool schaart zich achter dit standpunt.

Laatst bijgewerkt op 25 november 2021.