Coronavirus

print

Update 28 februari: Avans alert op ontwikkelingen coronavirus

28 februari 2020 door @avans

Inmiddels is het coronavirus nu ook in Nederland geconstateerd. Eén van de patiënten komt uit de omgeving van Tilburg. Dat roept wellicht vragen op over wat dit mogelijk voor consequenties heeft voor Avans Hogeschool. De richtlijnen van het RIVM blijven voor Avans leidend. Uiteraard worden achter de schermen voorbereidingen getroffen, zodat we adequaat kunnen reageren als dit nodig is.

Studenten en medewerkers die onlangs op het vasteland van China, in Taiwan, Macau, Hongkong, Singapore, Zuid-Korea, Iran of een aantal gemeenten in Noord-Italië zijn geweest én koorts en luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid) hebben, moeten telefonisch contact opnemen met de huisarts vóórdat ze naar Avans gaan. Dit geldt ook wanneer zij in de afgelopen 2 weken contact hebben gehad met een patiënt met het coronavirus. Als er geen sprake is van deze klachten, kan een medewerker of student gewoon naar Avans komen.

Contact

Bij personen waarbij het coronavirus is geconstateerd, wordt contactonderzoek gedaan. Mocht een student of medewerker van Avans in dat contactonderzoek naar voren komen, bepaalt de GGD wat hij of zij wel of niet mag en kan doen. Uit voorzorg neemt Avans in dat geval de maatregel dat de betreffende student of medewerker 2 weken niet naar een Avans-locatie komt, om zo de kans op besmetting van anderen te voorkomen. Dit is dus alleen het geval indien uit het contactonderzoek van de GGD blijkt dat iemand direct contact heeft gehad met een corona-patiënt.

Hygiënemaatregelen

Deze hygiënemaatregelen kun je zelf nemen:

  • was je handen regelmatig
  • hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • gebruik papieren zakdoekjes (en gooi ze na gebruik meteen weg)

RIVM

Net als andere hogescholen volgt Avans de richtlijnen van het RIVM als het gaat om eventuele maatregelen richting studenten en medewerkers. Voor wat betreft de reisadviezen volgt Avans het advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Laatst bijgewerkt op 7 maart 2020.