Coronavirus

print

Update 4 september: wat te doen bij besmetting?

4 september 2020 door Coronavirus

Voor medewerkers en studenten:

Handelingskader algemeen (mogelijke) besmetting met COVID-19

Dit handelingskader biedt houvast in hoe te handelen bij een medewerker of student die mogelijk besmet is met het COVID-19 virus of bij een medewerker of student bij wie besmetting met het COVID-19 is vastgesteld.   

Klachten 

Vanaf 1 juni 2020 moet iedereen in heel Nederland met 1 of meer van de volgende klachten passend bij COVID-19 thuisblijven: 

  • verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
  • hoesten
  • benauwdheid
  • verhoging of koorts
  • plotseling verlies van reuk en/of smaak, zonder neusverstopping.  

Klachten huisgenoten 

Hebben jouw huisgenoten alleen milde klachten als verkoudheidsklachten, hoesten of plotseling verlies van reuk en/of smaak, dan hoef je niet thuis te blijven. Jouw huisgenoot met klachten laat zich testen. Jij kunt gewoon naar Avans.  

Als bij jouw huisgenoot sprake is van milde klachten in combinatie met koorts of benauwdheid, dan moeten alle huisgenoten thuisblijven. Je blijft thuis en komt dus niet naar Avans! 

Als jouw huisgenoot een negatieve testuitslag heeft, kun je weer naar Avans komen. 

Wanneer testen? 

Iedereen met één of meer van de bovenstaande klachten kan zich laten testen. Zie de instructies van de Rijksoverheid.nl. Dus heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen! 

Alleen bij ernstige klachten zoals koorts en/of benauwdheid in combinatie met een hoge leeftijd (>70 jaar) of een zwakke gezondheid wordt geadviseerd telefonisch contact op te nemen met de huisarts.  

Afspraakmogelijkheden coronatest: 

  • Bel voor een afspraak met 0800-1202 (08:00 uur tot 20:00 uur bereikbaar).  
  • Of maak online een afspraak via je DigiD (zie website rijksoverheid). 

Testuitslag 

Negatief:  

Bij een negatieve testuitslag hoef je niet meer thuis te blijven en mag je weer doen wat je normaal ook zou doen. Je kunt dus gewoon weer naar Avans.  

Als er nieuwe klachten ontstaan of de bestaande klachten verergeren nadat een negatieve uitslag van een test is bekend gemaakt, dan moet je thuisblijven en opnieuw naar het landelijke afsprakennummer coronatest bellen (0800-1202) voor een nieuwe test. 

Positief:  

Bij een positieve testuitslag hoef je je niet per definitie ziek te melden. Als je weinig klachten hebt dan kun je voor zover mogelijk gewoon digitaal thuis werken, of je maakt afspraken met je leidinggevende over een (ander) takenpakket.

Heb je klachten en kun je niet werken? Meld je op de gebruikelijke wijze ziek. Bij een positieve testuitslag voert de GGD bron- en contactonderzoek uit. De GGD vraagt aan jou direct na de uitslag van de test wie jou mogelijk heeft besmet en met wie je allemaal contact hebt gehad. De GGD geeft verdere instructies.  

Geef in geval van een contactonderzoek aan de GGD door dat je een student/medewerker bent van Avans! De GGD zal dan ook contact leggen met jouw academie/dienst. 

Verduidelijking medewerkers/studenten woonachtig in code oranje gebieden 

Aanleiding

Vanuit de Regiegroep is er op 21 augustus het volgende communicatiebericht verspreid: 

‘Woonplaats met code oranje’ 
Het is ook mogelijk dat medewerkers en studenten woonachtig zijn in een gebied dat nu de kleurcode oranje heeft. Op dit moment geldt dat bijvoorbeeld voor de regio Antwerpen. Niet-noodzakelijke reizen van en naar Antwerpen worden dringend afgeraden. Avans volgt deze lijn. Ben je woonachtig in een ‘oranje gebied’ blijf dan thuis.

Vanuit de organisatie blijkt dat er onduidelijkheid -over dit communicatiebericht- bestaat. Vandaar deze verduidelijking. 

Medewerkers 

Hoofdlijn is dat er een quarantaine plicht geldt voor personen die vanuit een oranje gebied in België naar Nederland reizen. Uitzonderingen zijn er voor onder andere ‘grensmedewerkers’ mits de reis noodzakelijk is. Het noodzakelijkheidsbegrip is een open norm. De overheid heeft expliciet aangegeven dat ‘reizen voor onderwijs een essentiële verplaatsing is en daarom is toegestaan’. Ook hier speelt de noodzakelijkheid een rol. Dit is maatwerk. Per individuele medewerker en per activiteit zal de afweging gemaakt moeten worden of er in dat specifieke geval sprake is van een noodzakelijke reis. 

Alternatieven spelen hierbij een belangrijke rol, als deze er zijn vervalt hiermee de noodzakelijkheid. Bij noodzakelijkheid kan gedacht worden aan het geven van onderwijs dat online niet mogelijk is. 

Afspraken  
Voor beroepen en branches waar reizen noodzakelijk is maken werkgevers en werknemers gezamenlijk afspraken over de afweging tussen noodzaak en risico’s. Daarbij kunnen zij zich laten adviseren door arbodiensten.  

Studenten 

Hoofdlijn is dat er een quarantaine plicht geldt voor personen die vanuit een oranje gebied in België naar Nederland reizen. Voornoemde uitzondering voor medewerkers die in een oranje gebied wonen, geldt voor studenten niet.  
 
Eerder is vanuit de overkoepelende organisaties (o.a. beleidsadviseur VH in afstemming met BuZa) gecommuniceerd dat Belgische studenten niet in quarantaine hoeven als zij heen en weer reizen tussen woonplaats en onderwijsinstelling. Op 1 september jl. is dit echter gerectificeerd:  

OCW en BuZa waren te voorbarig. Na overleg met VWS werd geconstateerd dat de eerdere berichtgeving (studenten kunnen zonder belemmeringen de Nederlandse grens over) niet juist is. 

Er zijn inmiddels door International Office vragen gesteld aan de beleidsadviseur internationalisering bij de Vereniging Hogescholen of er (ook) voor ‘grensstudenten’ een uitzondering op de quarantaine mogelijk is en onder welke voorwaarden. In afwachting van de antwoorden is nader onderzoek gedaan op de verschillende websites van de overheid. Voor studenten is echter niets van een mogelijke uitzondering terug te vinden.  

Andere onderwijsinstellingen geven studenten aan om thuis onderwijs te volgen en niet naar de onderwijsinstelling te komen. Dat is ook de conclusie die momenteel de meeste onderwijsinstellingen trekken die hebben gereageerd op de landelijke berichten in het netwerk van IO. 

Conclusie 

Voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij reizen tussen Nederland en België geldt dat zij onder de uitzonderingen van de quarantaine verplichting kunnen vallen. Reizen is toegestaan, mits dit noodzakelijk is. Werknemer en werkgever maken hierover afspraken.  

Voor studenten is (vooralsnog) geen uitzondering op de quarantaine verplichting bekend. Reizen is niet toegestaan tenzij na aankomst in Nederland 10 dagen quarantaine in acht wordt genomen. 

Advies 

Medewerkers: Reizen voor medewerkers, mits noodzakelijk voor het onderwijs, mag. Wijs academies en diensten op het belang van de hoofdregel: niet reizen tenzij noodzakelijk. Directie en werknemer maken vooraf afspraken en zetten deze op papier, enerzijds om aan verplichting vanuit overheid te voldoen, anderzijds als ‘drempel’ om veelvuldig en op eigen initiatief reizen van medewerkers tegen te gaan.  

Studenten: Studenten komen niet naar Avans. Studenten studeren thuis of halen later het gemiste onderwijs in. 

Laatst bijgewerkt op 10 september 2020.