Coronavirus

print

Update 6 januari: thuiswerken, noodopvang, BSA en openingstijden

6 januari 2021 door Coronavirus

Thuiswerken in coronatijd

Vlak voor de kerstvakantie ging Nederland in lockdown. Ook het onderwijs bij Avans vindt weer op afstand plaats, met uitzondering van praktijkonderwijs en toetsen. Dit blijft in ieder geval zo tot maandag 18 januari. Naar verwachting vertelt premier Rutte op dinsdag 12 januari in een persconferentie hoe de maatregelen er vanaf 18 januari uit gaan zien. 

Na de welverdiende rust van de kerstvakantie is iedereen inmiddels weer opgestart en ondervinden we de uitdagingen die we ook in de eerste lockdown hebben ervaren. Opnieuw zien we hoe hard er wordt gewerkt. Enerzijds om je werk als docent of medewerker zo goed mogelijk te doen en anderzijds om er voor je kinderen te zijn. Ook als je alleen bent, of je zorgen maakt om een naaste, is dit weer een pittige periode. Je doet wat je kunt, daar vertrouwen we op. Maar we verwachten niet het onmogelijke van je. Dat betekent dat je geen verlof hoeft op te nemen of uren moet inhalen omdat je tijdens werktijd ook je kinderen opvangt of helpt bij hun huiswerk. Geef het aan als het niet lukt en vraag om hulp als je die nodig hebt. Of je nu leidinggevende of collega bent, we vragen om flexibel te zijn en begrip te hebben voor andermans situatie. We moeten er samen voor zorgen dat we gezond door deze periode heen komen. Lees de tips over gezond thuiswerken (met kinderen).

Recht op noodopvang

Kinderopvangorganisaties en basisscholen bieden noodopvang aan voor kinderen van wie 1 of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep. Dat zijn onder andere docenten en personeel benodigd op onderwijsinstellingen, zoals voor afstandsonderwijs en examens. Gezinnen waarvan 1 van de 2 ouders in een cruciaal beroep werkt, krijgen het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Als het niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunnen de kinderen naar de noodopvang. Kijk hier voor meer informatie: Overzicht cruciale beroepen tijdens lockdown | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Bindend studieadvies

De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) heeft ingestemd met het voorgenomen besluit van het College van Bestuur om het bindend studieadvies (bsa) op te schorten. Eerstejaarsstudenten die de norm van het bsa in het studiejaar 2020-2021 niet halen, krijgen de mogelijkheid om deze norm alsnog te halen, vóór het einde van hun tweede studiejaar (uiterlijk 31-8-2022). De AMR heeft 2 voorwaarden gesteld aan deze instemming: een frequentere signalering van de studievoortgang en extra studieloopbaanbegeleiding voor de eerstejaarsstudenten. Het CvB is bezig met de invulling van deze voorwaarden.

Vorig studiejaar heeft het College van Bestuur besloten om het behalen van de bsa-norm voor eerstejaarsstudenten uit te stellen tot en met 31 augustus 2021. Die opschorting verandert niet en blijft staan tot en met 31-08-2021. Dit nieuwe besluit geldt alleen voor de huidige eerstejaarsstudenten, van het studiejaar 2020-2021.

Openingstijden Avansgebouwen

De nieuwe (tijdelijke) openingstijden van de Avansgebouwen voor toetsen, praktijkonderwijs en studenten en medewerkers die thuis niet kunnen studeren/werken staan in de nieuwsupdate van 22 december

Laatst bijgewerkt op 6 januari 2021.