Coronavirus

print

Update 8 mei: uitzondering voor aanwezigheid op locatie

8 mei 2020

Vanaf 11 mei 2020 gelden de volgende aanvullende uitzonderingen voor aanwezigheid op locatie:

Praktijkruimtes: afstudeerwerk

De atelierruimtes waar AKV-studenten werken, laboratoria (ook de techlabs), werkplaatsen van onder andere de technische academies en andere praktijkruimtes mogen worden opengesteld voor studenten die voor hun afstudeerwerk zelfstandig gebruik moeten maken van de faciliteiten die aldaar aanwezig zijn. Op deze manier hopen we vertraging in het afstudeerwerk van de studenten te kunnen voorkomen of in elk geval te beperken. Het gebruik van deze ruimtes geldt ook voor studenten die met meerdere personen samenwerken aan een afstudeeropdracht.

Om dit alles mogelijk te maken zullen de ruimtes per dagdeel beschikbaar worden gesteld. Dagdeel 1 is van 8.30 – 12.30 uur en dagdeel 2 van 12.30 – 16.30 uur. De inzet van de ruimtes vindt plaats onder de strikte voorwaarde dat de geldende RIVM-richtlijnen worden gevolgd. Zo moet iedereen tenminste 1,5m afstand van elkaar houden en thuisblijven bij hoesten, verkoudheid of ziek zijn. Ook moeten handen regelmatig gewassen worden.

Alle afstudeerders die hiervoor in aanmerking komen, worden door hun opleiding proactief benaderd met de vraag of ze in het kader van hun afstudeerwerk gebruik moeten maken van faciliteiten als ateliers, werkplaatsen en laboratoria.
 

Praktijkruimtes: opnames voor digitaal onderwijs en onderzoeksactiviteiten

De (technische) laboratoria, werkplaatsen en andere praktijkruimtes kunnen, eveneens op basis van vooraf te reserveren tijdslots, worden gebruikt door docenten om opnames te maken ten behoeve van het digitale onderwijs, omdat bijvoorbeeld proefopstellingen moeten worden gefilmd.

Ook kunnen de laboratoria door medewerkers (lectoren, docentonderzoekers) gebruikt worden voor onderzoeksactiviteiten, waarbij geldt dat de inzet van deze ruimtes t.b.v. digitaal onderwijs voorrang heeft op onderzoeksactiviteiten. Daarnaast mogen ook weer externe onderzoeksfaciliteiten worden gebruikt. In het geval dat die externe faciliteit onder de verantwoordelijkheid valt van een andere partij dan Avans zijn onderzoeksactiviteiten vanzelfsprekend pas mogelijk wanneer die partij dat op hun locatie toestaat.

De onderzoeksactiviteiten die hier worden aangehaald mogen in geen geval worden ingezet als onderwijsactiviteiten. In de regel kunnen zullen de activiteiten in laboratoria slechts door medewerkers van Avans worden uitgevoerd en niet door studenten. Voor het uitvoeren van onderzoeksactiviteiten waar ook studenten bij betrokken zijn geldt weer het algemene uitgangspunt dat het uitvoeren daarvan noodzakelijk moet zijn, zoals voor afstudeerwerk.

Lectoren en docenten kunnen ook een verzoek indienen bij het aanspreekpunt van hun academie om een tijdslot te reserveren voor het uitvoeren van onderzoeksactiviteiten en het maken van opnames.

Laatst bijgewerkt op 8 mei 2020.