Coronavirus

print

Corona sectorplan

14 oktober 2022 door Coronavirus

Vanuit de overheid is het ‘Sectorplan middellange termijnaanpak corona mbo/ho’ opgesteld. Vanuit dit landelijke plan heeft Avans de doorvertaling gemaakt naar de eigen hogeschool. Dit plan is aan de AMR voorgelegd. Het plan, dat uit 4 fases en bijpassende scenario’s bestaat, geeft houvast bij eventuele nieuwe corona-uitbraken en de maatregelen die hiertegen genomen moeten worden. 

De inzet van het sectorplan is het veilig en verantwoord organiseren van fysiek onderwijs waar mogelijk en het bieden van een kwalitatief alternatief op afstand waar nodig. Hierbij staat het bieden van een gezonde en veilige leer- en werkomgeving voor studenten en medewerkers voorop. 

Aparte status 
Het herhaaldelijk fysiek sluiten van grote delen van het onderwijs had een grote impact op het welzijn van studenten. Daarom heeft het onderwijs in het coronabeleid een aparte status gekregen. Meer informatie hierover vind je op de site van de overheid

Zelftesten 
Op dit moment zitten we in de donkergroene fase. We zien wel dat de besmettingen weer oplopen. Daarom is het belangrijk dat je jezelf laat vaccineren en jezelf blijft testen als je corona-gerelateerde klachten hebt. Voor een zelftest kun je terecht bij de receptie op jouw locatie. Houd je ook aan de bekende hygiënemaatregelen, zoals regelmatig je handen wassen en niezen/hoesten in je elleboog. Zo hopen we de besmettingen te beperken.  

Laatst bijgewerkt op 14 oktober 2022.